Ymateb i Gyfrol

30 Hyd

Image

Mae’r gyfrol Camu’n Ôl a Storïau Eraill yn dal yn y siopau. Beth a’i hysgogodd hi?  Y cyfuniad arferol o bedwar prif gymhelliad pob awdur: (1) gwneud ychydig arian (neu, yn yr achos hwn, peidio gwneud colled), (2) y pleser o drin y defnyddiau, (3) ‘llacio tyndra’r caethiwed sydd yn fy mron’, (4) diddanu cyfeillion.   Mae’r hen G.A. yn falch iawn o sylwi ar beth llwyddiant gyda rhif (4), fel y tystia’r ymatebion isod.

‘Prin iawn yw’r awduron sydd wedi gwneud i mi chwerthin yn uchel. Yn ei plith mae Wil Sam ac Eirwyn Pontsiân.  At y rhain ychwanegwch Glyn Adda a’i gasgliad rhyfeddol o storïau byrion, Camu’n Ôl a Storïau Eraill. …  Mae’r un-stori-ar-bymtheg stydd yn y casgliad i gyd yn berlau. Dyma waith awdur sy’n berchen ar lygaid craff, clustiau meinion a dychymyg sy’n drên.  Mae dychan a hiwmor cynnil – ac weithiau dynerwch atgofus – yn rhedeg drwy’r cyfan. … Dyma werslyfr i unrhyw awdur sydd am fynegi ei hun yn glir a diamwys. Gall ein harwain fesul cam tuag at uchafbwynt o chwerthin neu weithiau i ddyffryn o ddwyster. Ond y geiriau allweddol yw dychan ac eironi. A dydi’r dyfeisgarwch byth yn troi’n glyfrwch bas, byth yn troi’n gimics.   … Dyma gyfrol y talai i bob egin awdur – ac ambell un sydd wedi ymsefydlu hefyd – ei darllen. Drwyddi mae’r Gymraeg yn llifo megis afon. Bu ei darllen yn bleser pur.’    Lyn Ebenezer, Gwales, a’r Cymro.

‘Cyfrol ddoniol ydyw, ond hiwmor craff sydd yma, gyda dawn ddychanol yr awdur yn taro’r hoelen ar ei phen wrth ddychanu ffaeleddau pobl a sefydliadau ei fro a’i wlad. …  Mae’n deall ac yn disgrifio amrywiaeth eang o emosiynau dynol a’u holl gymhlethdodau, o’r ffyrnigrwydd a’r rhwystredigaeth sydd i’w gweld yn ei ddychan hyd at yr empathi a’r tosturi sydd ganddo tuag at rai o’i gymeriadau. Ac yn hynny o beth daw perthnasedd y ffug gyfenw Adda i’r amlwg. Nid darlunio Cwmadda na Chymru yn unig a wna’r awdur yma, ond darlunio’r ddynoliaeth, hil Adda, a’i holl ogoniannau ac amrywiaethau – a’i holl ddiffygion hefyd, wrth gwrs!’   Lisa Caryn Sheppard, Tu Chwith.

‘Hoffais “Rhan Fach mewn Hanes” yn fawr. Ond toes yna gymaint o bobl hurt yn meddwl eu bod yn bwysig? Ac mae hanes y capel yn cau yn ardderchog, er na fedraf ddeall pam fod cau capel yn fy styrbio a minnau byth yn mynd ar y cyfyl nac yn credu mewn dim.  Rydym yn genedl (os cenedl o gwbl) ddwl a di-ddeall ac yn cysgu gan adael i bopeth sâl ennill, – a brolio’r cyfan sobor â chelwyddau hyfryd.   … Dal ati Glyn Adda, a diolch amdanat.’  Cwsmer Bodlon 1.

‘Diolch, Dafydd, am hala Trwy Ofer Esgeulustod a Camu’n Ôl imi.  Rw’ i weti wherthin yn harti am oria dros y naill a bu bron imi lefain wrth ddarllen y llall.’   Cwsmer Bodlon 2.  

‘Prynais Camu’n Ôl a Storïau Eraill yn Siop y Pethe, a’i ddarllen ar ôl swper hyd berfeddion neithiwr gyda blas anghyffredin: … gallaf ddweud heb os na ddarllenais ddim beirniadaeth wleidyddol-gymdeithasol am y Gymru sydd ohoni mor finiog gan neb, ond yr hyn sy’n ardderchog hefyd yw bod y cymeriadau sy’n llefaru neu’n corffori’r feirniadaeth honno yn bobl fyw. Gwych, gwych.’  Cwsmer Bodlon 3.

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: