Lan yr Aber!

23 Aws

Roedd yr hen Goleg ger y Lli, Prifysgol Aberystwyth bellach, yn amlwg yn Lol yr haf hwn, ac yn awr dyma’i gwneud-hi i golofnau Private Eye (21 Awst, t. 28).  Sôn am ddiswyddiadau, cwynion o “unbennaeth”, a chytundeb newydd i gydweithio â llywodraeth greulon a llwgr Azerbaijan!  (Gwaeth, clywaf chi’n gofyn, nag ymrwbio beunyddiol cynifer o brifysgolion yn llywodraeth Tsieina?)   Nid yn hawdd y dyddiau hyn y daw enwau prifathrawon (is-gangellorion fel y dywedir) colegau Cymru i feddyliau’r cyhoedd, hyd yn oed y cyhoedd addysgedig a graddedigion, a llai fyth felly enwau llywyddion y llysoedd (y rheini’n troi’n “gangellorion” bellach, ar ôl hollti Prifysgol Cymru). Ond yn wir mae Llywydd Aberystwyth, Syr Emyr Jones Parry, yn prysur wneud enw iddo’i hun cystal ag enw Arglwydd Kenyon gynt ym Mangor. Yr hwi gafodd hwnnw yn y diwedd, fel y bydd rhai’n cofio, ond wn i ddim chwaith a fu’r hen goleg damaid haws o hynny.

Stori arall yw honno.  Y cwestiwn mawr ym meddwl yr hen Glyn Adda heddiw ydi, pam mae’n rhaid inni ddibynnu ar Private Eye i gael achlust o’r pethau hyn?  Ble mae’r wasg Gymraeg?  Lol, ie, a diolch amdano (rhifyn da eleni), ond beth am y wasg reolaidd, “o ddifri”?

Peth cysylltiedig, a pheth mwy eto. Sgandal fwyaf byd addysg Cymru yn fy nghof i, ac yng nghof neb sy’n fyw, yw ymgais bowld Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant i feddiannu breintiau a chyfalaf y wir Brifysgol Cymru. Mae’r peth yn anghyfansoddiadol, ni ddylai byth ddigwydd, a rhaid ei atal. (Tipyn wedi digwydd oddi ar ddrafft diweddaraf  “Trwy Ofer Esgeulustod” ar y blog hwn.)  Mae Karen Owen yn Y Cymro wedi dilyn y stori ac yn dal i adrodd pethau pwysig.  Ond ble mae gweddill y wasg?  Pa ddylanwad sy ar waith?

Un Ymateb to “Lan yr Aber!”

  1. Geraint Jones Medi 30, 2013 at 11:08 pm #

    Bydd colofn gyfan hen Sêt y Gornel yn delio â’r mater hwn yn rhifyn Tachwedd 2013 o Utgorn Cymru, y cylchgrawn llafar Cymraeg gwladgarol a gyhoeddir gan Ganolfan Hanes Uwchgwyrfai yng Nghlynnog Fawr yn Arfon. Bydd yno hefyd sylwadau pwysig gan Hywel Roberts, Cynghorydd a chyn-faer tref Caernarfon. Os am ragor o fanylion, a sut i dderbyn Utgtorn Cymru, ffoniwch y Golygydd ar 01286 660 546, Diolch i Hywel Roberts a Dafydd Glyn Jones am eu llafur di-ildio ynglŷn â datgelu a rhwystro’r gwarth hwn yn hanes ein gwlad. Rydym yn dal i ddisgwyl am ymddiswyddiad yr Athro Medwin Hughes, Prifathro y coleg hwnnw a eilw ei hun yn Brifysgol Cymru : Drindod Dewi Sant Metropolitan Abertawe – erthyl o enw ac erthyl o goleg ! Fel y ddau ymgyrchydd mae Sêt y Gornel hefyd yn aelod o Brifysgol Cymru er i gipwyr y sefydliad ei anwybyddu’n llwyr. Trech gwlad nag arglwydd !

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: