Yn ôl i Landdeiniolen

24 Med

Image

O wasg Dalen Newydd Cyf. yr wythnos hon daw’r wythfed o ‘Gyfrolau Cenedl’, Eira Llynedd ac Ysgrifau Eraill gan W.J. Gruffydd.

Dyma’r disgrifiad ohoni:

Dyma ddetholiad newydd o blith cynnyrch rhyddiaith toreithiog yr Athro W. J. Gruffydd. Yn ogystal â bod yn fardd, ysgolhaig a golygydd, yr oedd Gruffydd hefyd yn ‘feirniad diwylliant’ mewn ystyr eang, yn bwrw’i olygon dros lenyddiaeth, bywyd cymdeithasol, gwleidyddiaeth a chrefydd gan weld y pethau hyn oll yn eu perthynas â’i gilydd; ac wrth fwrw’i lygad, bwrw’i fol hefyd, gan fynegi barn bersonol iawn a chan gynrychioli yr un pryd draddodiad o feddwl yng Nghymru Ymneilltuol a Rhyddfrydol.

Adlewyrchir yma Gymru rhwng trigain a chanmlwydd yn ôl, a Chymru yr amharwyd arni’n ddwfn gan helbulon byd y cyfnod, yn benodol gwrthdrawiadau gwaedlyd gwladwriaethau Ewrop. Ceisiai Gruffydd weld sut orau y gallai Cymru oroesi drwy hyn oll.  Cawn weld i ba raddau y gall cenhedlaeth newydd werthfawrogi ei ddadansoddiad ef a’r atebion yr oedd yn eu cynnig, a pha mor berthnasol heddiw yw ei ymgais ef i’w ‘wneuthur ei hun yn ddealladwy i’w gyd-genedl’.

O ran ysgrifennu Cymraeg, nid oes gwell patrwm na Gruffydd, a gall pawb ohonom fwynhau ei ddweud ysgubol ac elwa o’i ddarllen.

Fe welir fod y gyfrol hon yn gydymaith i’r un o’i blaen, Dramâu W.J. Gruffydd: Beddau’r Proffwydi a Dyrchafiad Arall i Gymro.   Mae’r ddwy gyda’i gilydd yn gwneud PECYN LLANDDEINIOLEN y gellir ei gael gan y cyhoeddwyr am y pris gostyngol o £20 yn lle £23. Ni chodir am y post. E-bostiwch i ddal ar y cynnig. Hefyd gallwn gynnig cyfrol 8 am £12 yn lle £15 i’r rheini sydd wedi prynu cyfrol 7.  Cymerwn eich gair!  Fe ŵyr yr hen Ddalen Newydd  pwy yw ei ffrindiau, hidiwch chi befo!  E-bostiwch ni.

Cofiwch hefyd am BECYN TWM O’R NANT (£25 yn lle £30) a PHECYN LLANDYGÁI (£20 yn lle £27.50).

Gobeithio eich bod wedi darllen y cyfweliadau â W.J.G. yn rhifynnau Mehefin a Gorffennaf-Awst o BARN.  Ac efallai yr hoffech ddarllen y stori ‘Trobwynt’ ar y blog hwn, archif Mai..

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: