Mentro dros Gymru

17 Tach

 

Drama Newydd ar gyfer Theatr Bryn Terfel

gan Glyn Adda

(Cyhoeddwyd yn GORIAD, papur bro Bangor)

 

Cymeriadau

                        Melangell Angharad Rhydderch (cynrychiolydd Menter Iaith Bangor)

                        Jordan Wyn (un o’r trigolion iau)

                        Aysha Wyn (ei chwaer)

                        Leusa Jôs (un o’r hen drigolion)

                        Tiara (ei hwyres)

                        Cyrnol Monty Codswallop (RWF, wedi ymddeol)

                        Y Cynghorydd Brython Gwynedd (Plaid)

                        Derbynwraig ym Mhrifysgol Bangor

 

Golygfa 1

Drws t^y Jordan ac Aysha

Melangell yn canu’r gloch.  Daw Jordan i’r drws.

MEL:              Bore da!  Galw ar ran Menter Iaith Bangor.

JORDAN:        Wha’ ?

MEL:               Menter Iaith Bangor.

JORDAN:        Wozza’ ?

MEL:               Trio hybu’r Gymraeg fel iaith fyw yn y gymuned.  Mae’r pamffled yma’n esbonio …

JORDAN:        Can’t read it, no?

MEL:               Ydach chi’n medru Cymraeg?

JORDAN:        Used to, ay.

MEL:               Pa ysgol aethoch chi?

JORDAN:        Tryfan, ay.

MEL:               Croeso ichi ddod i’n cyfarfodydd ni.  Ydach chi’n meddwl bydd gynnoch chi ddiddordeb?

JORDAN:        No’ really, no.

MEL:               A, wel, neis cyfarfod chi.

Melangell yn mynd.  Daw Aysha at Jordan.

AYSHA:          Wha’ wuz  tha’ ?

JORDAN:        Josgin thing, ay.

AYSHA:          Wotcha do?

JORDAN:        Nuthin, no.

AYSHA:          No nuthin?

JORDAN:        No, no ?

Golygfa 2

Drws  t^y Leusa Jôs

Melangell yn canu’r gloch.  Daw Leusa i’r drws.

MEL:               Bore da.  Mrs Jones?

LEUSA:           O-o-o-o-o-oh, ia del.

MEL:               Galw ar ran Menter Iaith Bangor, Mrs Jones. Ydach chi wedi clywed am y fenter gyffrous yma?

LEUSA:           Oedd ’na  rwbath yn papur ’doedd. 

MEL:               Oedd, rydan ni am wneud yr iaith yn rhan fyw o fywyd y ddinas.

LEUSA:           O-o-o-o-o-o-o-o, ia. ’R unig beth ydi, Saeson sy’n dwad â gwaith, ’te

MEL:               (Tri peidio gwylltio)  Wel … wn i ddim. Ella liciach chi ddarllen y pamffled yma, Mrs. Jones.

LEUSA:           Ydi o yn Gymraeg, ydi?  Fasa Mam druan yn medru ddarllan o tasa hi’n fyw. Bechod..

MEL:               Si^wr medrwch chi ddarllen o.

LEUSA:           Cymraeg Sowth ydi o, ia?  Mae ’na ryw eiria mawr, ’does?

Daw Tiara i’r drws

MEL:               (Trio dangos diddordeb)   Ew, pwy ydi hon?

LEUSA:           Tiara, ’de del? 

MEL:               Helô, Tiara.

LEUSA:           Sê helô tw ddy ledi, Tiara.

TIARA:            I  go’ some swee’ies.

MEL:               Efo  Nain heddiw, ia Tiara?

LEUSA:           Wrth ’i bodd efo Naini,  ’twyt del..

MEL:               Wel, well i mi fynd.

Golygfa 3

Drws  t^y Cyrnol Codswallop

Melangell yn canu’r gloch.  Daw’r Cyrnol i’r drws.

MEL:               Bore da!  Galw ar ran Menter Iaith Bangor.

CYRNOL:       Most awfully sorry, my dear.  I can just about make out ‘borry dah’. Should ’ve learnt it years ago, shouldn’t I?

MEL:               Calling on behalf of Bangor Language Venture …

CYRNOL:       Oh my goodness me!  Are you going to burn my house down?

MEL:               No, no, nothing like that, Mr …. Mr …

CYRNOL:       Codswallop, Monty Codswallop.

MEL:               We’re a thoroughly constitutional movement, Mr. Codswallop, trying to encourage the use of Welsh as a living language in the community.

CYRNOL:       I say, that’s jolly decent of you!  Must keep up these dialects you know!  That’s what I always say, what?

MEL:               May I leave this pamphlet with you?

CYRNOL:       You’ll have to translate it for me.

MEL:               English on the other side.

CYRNOL        All well, no excuse then!  I shall certainly read it.

MEL:               Nice to have met you, sir.

CYRNOL:       Pleasure’s mine, my dear. G’bye … Oh, hold on … Here’s a fiver for the good cause.

MEL:               O, diolch yn fawr!   Diolch yn fawr iawn!

CYRNOL:       Jock yn ffaw!  And the best of British luck to you!

Golygfa 4

Drws  t^y’r Cynghorydd Brython Gwynedd

Melangell yn canu’r gloch.  Daw’r Cynghorydd i’r drws.

MEL:               Bore da. Galw ar ran Menter Iaith Bangor.

CYNGH:         Ew ia, Menter Iaith Bangor! Da iawn! Hen bryd cael rwbath fel hyn ym Mangor Fawr yn Arfon!

MEL:               Si^wr byddwch chi’n cefnogi ni, Mr. Gwynedd.

CYNGH:         Cefnogi?  Bydda’n tad!  Efo chi bob cam! Cant y cant! Safwn yn y bwlch! Yma o hyd!

MEL:               Rydan ni’n poeni dipyn bach am y datblygiad tai diangen ’ma ym Mhenrhosgarnedd …

CYNGH:         Sgiwsiwch fi, rhaid i mi fynd i roi bwyd i’r gath.  Gawn ni sgwrs eto …

Golygfa 5

Mynedfa ym Mhrifysgol Bangor

Melangell yn canu’r gloch, a daw’r Dderbynwraig at y cownter.

Arno  mae Tystysgrif Bwrdd yr Iaith.

MEL:               Bore da.  Fedrwch chi ’nghyfeirio fi i Ganolfan Bedwyr?

DERB:             I’m sorrey ?

MEL:               Chwilio am Ganolfan Bedwyr.

DERB:             English.

MEL:               (Amyneddgar, positif, siarad yn araf er mwyn helpu Dysgwyr) Chwil-io am Gan-ol  …

DERB:              I’m sorrey, you have to speak English.

Melangell yn rhoid gif yp, ac yn mynd i brynu tocyn lotri.

DIWEDD

  

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: