Y cyfan am bres mwnci

23 Maw

Stori ddydd Gwener am griw o ladron (heb eu dal eto) yn cloddio twnel i ddwyn arian o beiriant pres yn Tesco, Salford.  Twnel da iawn, gwaith misoedd, barna’r heddlu.  Ac yn y diwedd lladrata … tua £90,000. Dim ond hynny?  Pres mwnci i ladron yr oes hon.  Oedd hi’n werth y drafferth? 

Crafu ’mhen wedyn. Ym mha gyswllt arall y clywais i, yn weddol ddiweddar, grybwyll yr un swm, naw deg o filoedd?

Wrth gwrs!  Dyna’r swm y mae Llywodraeth Cymru yn ei gynnig i’r Eisteddfod Genedlaethol er mwyn gweithredu argymhellion y ‘Grŵp Gorchwyl a Gorffen’ neu ‘Y Dwsin Doeth’.  

Mae’r hen G.A. wedi cyfeirio fwy nag unwaith  eisoes at y Dwsin, ac nid oes diben ailadrodd yr hyn sydd mewn blogiau blaenorol.  Dyma nhw, rhag ofn yr hoffai rhai o’r darllenwyr eu hedrych:

29 Hydref 2012             Y Dwsin Doeth  – Tipyn o Jôc.
28 Chwefror 2013         Yr Eisteddfod, y Llywodraeth a’r ‘Dwsin’.
4 Mawrth 2013               Yn ôl at y Grŵp Gorffen.
6 Mai 2013                    Dyma hi’r Frawddeg.
14 Tachwedd 2013        Wrth y Dwsin …
23 Ionawr 2014              Gan bwyll, Eisteddfodwyr

Cyfeiriaf yn unig at yr eitem ‘Dyma hi’r Frawddeg’, a dyma hi eto, o gylchlythyr ddiwedd Ebrill y llynedd at holl aelodau Llys yr Eisteddfod: ‘Mae’n bwysig nodi mai mater i’r Llys fydd penderfynu ar yr ymateb i unrhyw argymhellion a ddaw o du’r Gweinidog.’  (‘Y Gweinidog’ ar y pryd oedd Leighton Andrews, a oedd wedi sefydlu’r Grŵp Gorchwyl a Gorffen; oddi ar hynny fe orffennodd yntau ei orchwyl yn sydyn a dirybudd, a’r Prif Weinidog, Carwyn Jones, sy’n gyfrifol bellach.)  Gobeithio felly fod trefniadau ar y gweill i gynnal cyfarfod o’r Llys yn rhywle  mewn da bryd cyn Eisteddfod Llanelli.  Fe ddylai’r cyfarfod hwnnw ofyn yn ddifrifol pa beth y mae’r Eisteddfod yn addo’i wneud yn gyfnewid am y swm aruthrol o £90,000.

Yn y cyfamser fe gododd mater arall y mae’n bwysig fod y Llys yn ei ystyried ac yn dyfarnu yn ei gylch, sef disgwyliad Carwyn Jones y bydd yr Eisteddfod yn coffáu’r Rhyfel Mawr.  Gweler blog 14 Tachwedd, ‘Cofio 1914’.  Fel yr wyf yn awgrymu yno, mae bron yn sicr y bydd gan yr Eisteddfod ei dull ei hun o gofio’r hyn a fu.  Gan gofio am bolisi Carwyn o wahodd llongau Trident i Gymru, byddai’n gwbl amhriodol i’r Eisteddfod (1) dderbyn gan y llywodraeth unrhyw arian wedi ei glustnodi at y coffâd; (2) dderbyn gan y llywodraeth unrhyw gyfarwyddyd, cyngor nac anogaeth ar natur y coffâd; (3) drafod y mater o gwbl â’r llywodraeth hon.  Gobeithio y cytuna’r Llys ar hyn.

                                                                                              §

O gofio eto stori’r lladron yn twnelu dan Tesco, y ddelwedd a ddaw i’r meddwl yw ‘cloddio dan y seiliau’.  Gwyliwn bob amser.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: