“Dydi hyn ddim yn deg … !”

27 Ebr

Bydd yr hen G.A. yn taro i mewn yn achlysurol, ond yn amlach y dyddiau hyn fel mae pethau’n twymo, i rai o’r gwefannau a’r blogiau sy’n cefnogi’r ymgyrch IE yn yr Alban. Un o’r goreuon, os nad yr orau un, yw WINGS OVER SCOTLAND, sydd â rhes o straeon newydd bob dydd ac sydd bellach yn denu ymateb mawr. Os nad yw fy narllenwyr wedi ei gweld, yn sicr byddai’n werth iddynt roi tro amdani.

Stori fawr heddiw yw ysgrif warthus a ymddangosodd yn y Daily Mail, dan y pennawd “The lucky dip lottery ticket that could wreck the union”. Ymosodiad personol ydyw ar Colin a Chris Weir, cwpl o Largs, Swydd Ayr (Aeron, i’r hen Gymry), a fu mor ffodus ag ennill swm mawr o arian ar y Lotri ac sydd wedi cyfrannu’n helaeth ac anrhydeddus at yr ymgyrch IE. Roeddynt ill dau yn gefnogwyr i Blaid Genedlaethol yr Alban ers blynyddoedd lawer, a Mr. Weir wedi bod yn ymgeisydd iddi. Thâl peth fel hyn ddim o gwbl, medd y papur Torïaidd. “Ddim yn deg,” fel bydd pobl y status quo yn dweud bob amser pan fyddant yn colli:

“It may seem scarcely credible – and downright alarming – that something as random as a lottery win could change the course of the nation’s history.”

Does dim angen i mi ddyfynnu mwy. Mae’r ysgrif i’w gweld yn gyfan ar Wings over Scotland, yna gwrthateb ysgubol gan Stuart Campbell, golygydd y wefan, a negeseuon lawer o gefnogaeth i’r Weirs, sydd drwy ymddiriedolaeth a moddion eraill wedi cefnogi’n hael nifer o fentrau ac elusennau yn eu hardal a thu hwnt.

Byddai’n dda pe bai llawer ohonom ninnau Gymry, sydd heb fod lawn mor lwcus efallai, ond â rhyw swlltyn bach yn sbâr ambell nos Wener, yn gallu cefnogi IE ag ambell rodd. Os edrychwch wefan YES SCOTLAND fe welwch ble i anfon. (Rwyf yn eithrio, wrth gwrs, y rhai ohonoch a dderbyniodd anogaeth Carwyn a ffonio’ch ffrindiau yn yr Alban i annog “na”. Llawer iawn ohonoch rwy’n siŵr.)

Fe gaiff IE, os mai IE a fydd, effaith yng Nghymru; nid yn uniongyrchol efallai, ond yn y man ac o dipyn i beth. A phethau mor ddisymud, digyfeiriad a digalon yma, nid oes gennym ni ddim i’w golli drwy ofyn tybed a oes unryhyw beth y gallwn ei wneud dros yr achos Albanaidd. Mae gan yr hen G.A. ryw syniad bach neu ddau. A hwyrach bod gan rai ohonoch chwithau.

3 Ymateb to ““Dydi hyn ddim yn deg … !””

 1. JiG Ebrill 29, 2014 at 3:15 pm #

  ysgwn i a fydd gwerthiant tocynnau loteri’n cynyddu’n fawr ymhlith cenedlaetholwyr Cymru yn y ganrif nesa….

 2. Aled Lewis Ebrill 30, 2014 at 12:59 pm #

  Os oes gan bobl ambell i swlltyn yn sbar beth am gefnogi Daily Wales http://dailywales.net/ Onid yw coffrau’r ymgyrch ie yn yr Alban yn orlawn yn barod yn sgil cyfraniad anferth enillydd y loteri?

 3. Rhys Wynne Mai 18, 2014 at 8:09 pm #

  Mae Wings Over Scotland yn wefan arbennig, ac yn rybudd clir i ni Gymry petai ni’n ddigon dewr i bwyso am refferendwm o beth fydd y Sefydliad Brydeinig yn ei daflu atom. Roedd y modd y cafodd eu hysbysebion eu tynnu oddi ar drenau tanddaearol Glasgow yn esiampl ddychrynlllyd o agweddau gwrth-ddemocratiadd sy mewn grym.

  Mae gan Daily Wales gryn ffordd i fynd i gyrraedd yr un safon, ond mae gwir angen gwefan o’r fath a chyfrannwyr. A fyddech chi, Glyn, yn fodlon ich cofnodion gael eu cyfieithu yno?

  Un cwestiwn/awgrym – tra mae cynnwys y blog yma’n fendigedig, byddai rhoi dolen at wefanau rydych yn cyfieiro atynt yn annog mwy i ymweld a’r rhai dan sylw, ac yn achos Wings Over Scotland sy’n cyhoeddi nifer o gofnodion, byddai o fantais rhoi dolen at straeon penodol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: