49 : 51

21 Mai

Erbyn y gwêl y rhan fwyaf o’r darllenwyr hwn, bydd yr hen G.A. un ai wedi fotio neu heb fotio.

Pa un tybed … ?

Ar ambell gwestiwn gwleidyddol, fel ar ambell gwestiwn moesol neu ymarferol arall mewn bywyd, nid 100 y cant yn erbyn 0 y cant yw hi, ond 51 yn erbyn 49. Neu fel arall.

Rhesymaf fel hyn.

O’r naill ochr. Os bwriaf bleidlais o gwbl fory, bydd y blaid yr wyf wedi arfer pleidleisio iddi yn cymryd mai hi gafodd fy mhleidlais. Os am ddangos anfodlonrwydd, aros gartref yw un ffordd.

Mae Jill Evans wedi pechu yn f’erbyn. Yn 2005-6 yr oedd gan Ddalen Newydd Cyf. , cwmni yr wyf yn aelod ohono, gynllun gweddol uchelgeisiol a fyddai, o lwyddo, wedi bod yn rhyw gyfraniad at adnewyddu’r wasg Gymraeg. Gan feddwl y gallai’r cynllun, o bosib, dderbyn nawdd gan rywbeth fel Cronfa Ieithoedd Lleiafrif Ewrop, mi sgrifennais at Jill ym Mai a Mehefin 2005 gan anfon copïau yr ail dro i bum cyfeiriad: Caerdydd, Brwsel, Strasbourg, a’i swyddfeydd yn Ne a Gogledd Cymru. Rwy’n dal i ddisgwyl ateb.

Dewisodd cynrychiolydd arall beidio ag ateb na chydnabod llythyr ar yr un pwnc. Rhybuddiais ef mewn ysgrif yn Barn drwy ddyfynnu cwpled Dic Jones:

Dy bôl pe deuai balot
A fyddai fwy o ddwy fôt.

Ni chymerodd unrhyw sylw, ac mae gen i syniad iddo golli tair fôt o’r tŷ hwn pan ddaeth y diwrnod.

O’r ochr arall. Ni allaf feddwl am unrhyw ymgeisydd arall yn etholiad yfory y dymunwn roi unrhyw galondid iddo. Mae’r rhan fwyaf yn ennyn ynof ddiflastod, ac ambell un yn ennyn arswyd.

O’r naill ochr. Mae Jill Evans yn cynrychioli rhai o’r elfennau callaf yn ei phlaid, ac yn cynrychioli barn ystyriol y blaid honno, barn eglur y gynhadledd, ar un cwestiwn o’r pwys mwyaf inni oll, sef y cwestiwn niwclear. Os â hi i lawr, bydd yn cryfhau llaw gwallgofiaid ymbelydrol Môn.

O’r ochr arall. Pam y cafodd y rheini y fath benrhyddid eisoes, i ymladd ac ennill yr isetholiad y llynedd ar bolisi cwbl groes i eiddo’u plaid? Pryd mae Leanne yn mynd i roi ei throed i lawr? Sut y gall unrhyw blaid yn ei hiawn bwyll fod yn erbyn claddu gwastraff niwclear a’r un pryd o blaid cynhyrchu mwy ohono?

O’r naill ochr. A phethau fel y maent yn yr Alban, ac o feddwl am y posibilrwydd gwir aruthrol sydd yno eleni, fe ddadleuir efallai nad yw’n adeg dda i daro unrhyw nodyn negyddol, yma yng Nghymru chwaith.

O’r ochr arall. Os mai NA fydd hi yn yr Alban, ymlaen yn yr un hen rigol yr awn ni yng Nghymru, heb fawr o ddim byd yn digwydd. Os bydd hi’n IE, bydd angen arweiniad eithriadol gryf ar genedlaetholdeb Cymreig er mwyn addasu i’r sefyllfa newydd a gwneud y gorau ohoni. A allwn ni ddisgwyl hwnnw o gwbl gan blaid a fu, dros y blynyddoedd diwethaf, yn eithafol wan a gwirion ar sawl mater? Mwy na hynny, plaid a fu’n euog o’r pechod eithaf, cymryd ei chefnogwyr yn ganiataol? Ar fater yr ysgolion yng Ngwynedd cafodd gurfa galed gan golli agos i hanner ei chefnogaeth yn y sir; ond nid yw’n ymddangos ei bod wedi dysgu’r wers eto. Mae ei pholisi ar godi tai yn achos anniddigrwydd mawr. Ac fel rwyf wedi sôn droeon o’r blaen, mae’r llaw yn nogio pleidleisio i blaid heb fod ganddi enw.

Felly weithiau ffordd yma, weithiau ffordd draw … Peidiwch â’m cynghori, ddarllenwyr. Rhaid i’r hen G.A. weithio allan ei iachawdwriaeth wleidyddol ei hun. Ond dyfalaf fod rhai ohonoch chwithau yn yr un cyfyng-gyngor.

 

Advertisements

Un Ymateb to “49 : 51”

  1. JiG Mai 21, 2014 at 7:17 pm #

    Cofiwch y frwydro a fu I ennill yr hawl I bleidleisio – onid yw’n ddyletswydd pleidleisio? (Er dw i’n deall y ddadl ac yn yr un gyfyng gyngor ar ran y Blaid ddi-enw ‘na)

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: