Isio job ?

23 Mai

Mae’n debyg bod rhai o’m darllenwyr, fel finnau, yn derbyn o bryd i’w gilydd e-negeseuon gan Hysbysfwrdd Swyddi Cymru.

Ni chododd awydd ar yr hen G.A. i ymgeisio am yr un o’r swyddi hyn, ac wrth edrych ar ambell swydd-disgrifiad mae’n ei daro mor sobor o annigonol yw ei gymwysterau a pha mor wan fyddai ei siawns petai’n penderfynu’n sydyn ryw ddiwrnod ymddeol o’i ymddeoliad neu “wneud cym-bac”, fel y dywedir, i fyd gwaith. Nid yw’n berson ifanc brwdfrydig; nid yw na blaengar na threfnus, nac effeithlon na sensitif; nid yw’n ymrwymedig i ddatblygu ethos cadarnhaol nac i gydlynu, ysgogi na bywiogi tîm; nid oes ganddo arddull gwaith rhyngweithiol ac effeithlon, na lefel uchel o hunan-gymhelliant, na phrofiad o ymchwil meintiol ac ansoddol; nid oes ganddo sgiliau rhyngbersonol, sgiliau rhifedd, sgiliau TG na sgiliau fawr o ddim byd, erbyn meddwl (nid yw hyd yn oed yn defnyddio’r gair “sgil” ac eithrio yn ei ystyron llafar gwlad, sef un ai tric, dichell, neu ynteu medr mewn pêl-droed); am grwpiau ffocws, cynhwysiant cymdeithasol, datblygiad personol a phroffesiynol, strategaethau ymyriad cynnar, – ni ŵyr mo’r peth lleiaf. Beth petai gofyn iddo fonitro prosiect, asesu cynaladwyedd, dadansoddi perfformiad, sicrhau deilliannau, cefnogi potensial, blaenoriaethu tasgau, gwerthuso methodoleg ymchwil, creu bas-data a phrotocol? Byddai wedi tata arno bob tro. Nefoedd fawr, beth petai raid iddo fod yn Gynghorwr Her (£52,000 – £55,000) i Gonsortiwm Canolbarth y De? Ble byddai’n dechrau “brocera a chydlynu cymorth”?

Na, nid eiddo hen begor fel G.A. bellach mo’r un o’r CYFLEON CYFFROUS hyn. Eiddo yn hytrach i rai o genhedlaeth lawer yn iau sydd un ai (a) yn deall ac yn gwerthfawrogi gofynion heriol ac aruchel fel y rhain, neu (b) heb o anghenrheidrwydd eu deall, yn fodlon cymryd yr agwedd “job ydi job, a phres ydi pres hogia bach”.

Trawodd fy llygad ar enwau rhai o’r cyflogwyr sy’n cynnig y cyfleon y dyddiau hyn. Soniaf am ddau yn unig, y cyntaf yn achosi “cilwg yn ôl”, a’r ail yn peri ychydig o grafu pen.

(1) Ar fy ngwir, dyma enw o’r gorffennol. ARAD. Ai yr un yw “Ymchwil Arad Research” â’r “Arad Consulting” a sicrhaodd iddo’i hun le parhaol yng nghroniclau gwarth drwy ei gyfraniad yn 2006 tuag at yr ymgais i rwystro Coleg Ffederal Cymraeg? Yn fuan wedi’r débâcle hwnnw clywais fod Arad am newid ei enw, a dyma’r englyn a ddaeth i feddwl yr hen G.A.:

                                        Dan ei glew enw newydd – hen natur
                                                 Hon eto sy’n dramgwydd;
                                             Holl hanes ei lles a’i llwydd
                                             Yw ’redig mewn gwARADwydd.

Ond efallai mai Arad hollol wahanol sydd yma bellach.

(2) Dyma Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP), Prifysgol Bangor a’r Eisteddfod Genedlaethol yn chwilio am “Swyddog Ymchwil Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth gydag Eisteddfod Genedlaethol Cymru”. Ei waith ef neu hi fydd “datblygu’r fethodoleg a’r weledigaeth o’r Eisteddfod fel adnodd unigryw i Gymru gyfan”. Gan fod y dyddiad cau wedi mynd heibio, nid oes diben i mi ddyfynnu dim mwy, nac yn wir dyfalu dim mwy chwaith. Do, fe groesodd y cwestiwn fy meddwl, beryg mai rhyw nonsens yn tarddu o adroddiad y Dwsin Doeth yw hyn? Ond pell y bo’r fath feddyliau duon! Sylwaf hefyd ar un o’r gofynion: “Gallu cadw cyfrinachedd llwyr ym mhob agwedd o’r gwaith bob amser”. Cyfrinachedd rhag pwy, yn eno’r dyn? Nid rhag aelodau Llys yr Eisteddfod, ni a obeithiwn!

A beth yw’r diddordeb sydyn hwn ar ran Prifysgol Bangor yn lles yr Eisteddfod?

Advertisements

Un Ymateb to “Isio job ?”

  1. JiG Mai 25, 2014 at 8:15 pm #

    Gwell bodloni ar ymddeoliad hir dedwydd heb jargon felly !!

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: