C’mon Midlothian !

30 Mai

Cyfeirio’n ôl at eitem 19 Mai, “Hwb bach i achos mawr”. Dyma’r “syniad bach neu ddau”, gan nad oes dim byd cyfrinachol yn eu cylch. Croeso ichi eu rhannu ag unrhyw rai.

1. Cyn y refferendwm

“Pobl Cymru yn erbyn annibyniaeth i’r Alban,” meddai pennawd GOLWG 360, gan roi ffigurau digalon. Bu cryn dipyn o ymateb ar y wefan, rhai yn amau dadansoddiad GOLWG o’r ffigurau. Er na wna hynny fawr ddim gwahaniaeth i’r Alban, byddai’n dda pe gellid newid hyn DIPYN BACH, a hynny am DDAU reswm:

(a) Os oes argoelion bellach o fuddugoliaeth IE, byddai’n hwb bach i’r mudiad cenedlaethol yng Nghymru, wedi cyfnod diddigwydd a diysbryd, fod ar yr un ochr â RHYWBETH SY’N LLWYDDO, a gallu teimlo felly a chael ei weld felly.

(b) Byddai’n RHYW FATH O HER i lywodraeth farwol, affwysol Llafur yng Nghaerdydd, ac yn galondid, efallai, i’w herio mewn pethau eraill.

Ymgyrch SEML, gyda DWY ELFEN:

(i) Sticeri ceir. TY’D ’LAEN SGOTLAND ! (i’r Gogledd), DERE ’MLÂN SGOTLAND ! (i’r De); neu POB HWYL SGOTLAND ! (i bawb). Rhaid fyddai cael TIPYN GO LEW (ychydig gannoedd) i’w cymryd a’u dangos. Does dim byd mwy digalon na dreifio o gwmpas efo sticer a DIM UN ARALL yn dod i’r golwg yn unman (hunllef refferendwm ’79) !

(ii) Ychydig gyngherddau am-ddim, awyr-agored, band pibau a drymiau a chaneuon Albanaidd cyfarwydd – Scotland the Brave, Bluebell Polka, The Road to the Isles, The Road to Dundee, My love is like a red, red rose, Scots wha hae, A Man’s a Man for a’ that, The Flower of Scotland, Auld Lang Syne. Gwahodd band o’r Alban? (Clywaf hefyd fod yna “fand Albanaidd” o Gymry yn ardal Wrecsam.) Gallai Cymry ganu’r caneuon. (? Y fersiwn Gymraeg gyfatebol o ambell gân: “Cenwch imi gân am y llanc nad yw mwy” = The Skye Boat Song. ) DIM areithiau, DIM “gwleidyddiaeth”, dim ond CODI HWYL. Tywydd braf: Maes Caernarfon, Prom Aberystwyth, o flaen Senedd Machynlleth, Sgwâr Caerfyrddin, Stryd Fawr y Bala. Efallai, efallai: Maes yr Eisteddfod, ond gofalu bod popeth yn Gymraeg.

2. Wedi’r refferendwm

Petai hi’n IE, pwy fyddai’n tanlinellu ystyr hynny wrth y Cymry? Nid dim un o’r cyfryngau sy gennym, mae hynny’n sicr. Beth am bapur newydd bach, rhyw 8 ochr, lluniau ac eitemau byrion, yn esbonio beth fydd wedi digwydd? Ei rannu efo’r papurau bro, gyda’u cydsyniad. Cyrraedd y darllenwyr Cymraeg o leiaf.

Dyna ni, dim ond syniadau. Ni allaf i wneud dim pellach ynglŷn ag (1). Gallwn, o bosib, wneud rhywbeth ynglŷn â (2) petai diddordeb. Grŵp bach ad hoc i feddwl yn sydyn am y peth? Ei enw: “Celyddon “ ? Neu, wrth gwrs, “C’mon Midlothian !”

Advertisements

Un Ymateb to “C’mon Midlothian !”

  1. JiG Mehefin 1, 2014 at 7:47 pm #

    1. Pwy sy’n mynd I neud y sticeri ? A’u rhannu? Awgrym – Tân ‘dani Alba !
    2. Gret- hoff iawn o’r syniad yma ac yn fodlon cyfrannu !!

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: