Gofod ymarferol ac ardal chwarae

12 Meh

Plwyfol yw testun yr hen G.A. heddiw.  Ond eto efallai fod ymhlygiadau gweddol eang iddo.

Prif bennawd GOLWG 360 echdoe (10 Mehefin): “Watkin Jones yn ennill cytundeb i adeiladu ysgol newydd.”  Ew, dyna ichi stori i ddechrau!

Ysgol newydd y Groeslon, Arfon sydd dan sylw, ac er mwyn mynd ymlaen â’r cynllun bwriedir cau ysgol y Fron a’m hen ysgol innau, ysgol Carmel.

Dylwn ddweud nad wyf erioed wedi delfrydu ysgol am fy mod i wedi bod ynddi, na delfrydu ysgol am ei bod yn fechan, na delfrydu ysgol o gwbl.  Lle o helbul yw ysgol, gyda thipyn o hwyl weithiau i wneud bywyd yn weddol oddefadwy.  Y peth da ynghylch ysgol ddyddiol yw ei bod yn cau am hanner awr wedi tri, a’r peth da ynghylch ysgol yn gyffredinol yw ei bod yn dod i ben.

Ond gofynnaf eto gwestiwn yr wyf wedi ei ofyn droeon o’r blaen, ac ar y blog hwn hefyd os cofiaf yn iawn:   sut le fydd Carmel heb ysgol?  Gwell?  Ynteu gwaeth?  “Gwaeth” oedd ateb y rhieni a’r rhan fwyaf o’r ardalwyr flwyddyn a llai yn ôl.  Beth yw eu teimlad erbyn hyn, wn i ddim.

“Gwell” yw ateb y Cyngor Sir.  Dyfynnaf GOLWG 360:  “Fe wnaeth y bwriad i gau ysgolion Cymraeg yn yr ardal ennyn beirniadaeth lem gan rieni, ond mae cynghorwyr yn credu bydd y cynllun newydd o les i’r gymuned.”   Dyna ni felly.

Wedyn mae’r adroddiad yn dyfynnu geiriau’r Cynghorydd Ioan Thomas:  “rydym yn hynod falch fod cwmni o Wynedd wedi dod i’r brig.”   Arferiad go gyffredin gan awdurdodau o bob math heddiw, ac yn arbennig ym myd addysg, yw cyhoeddi eu bod yn falch iawn fod penderfyniad y maent hwy eu hunain newydd ei wneud wedi ei wneud. “Rwyf yn falch iawn fod y penodiad hwn wedi ei wneud,” meddai’r sawl a wnaeth y penodiad.  “Rydym yn falch iawn fod y penderfyniad hwn wedi ei gymryd.” medd y pwyllgor a gymerodd y penderfyniad.   (Ac o’r ochr arall, dweud fod penderfyniad negyddol ganddyn nhw eu hunain yn “anffodus”.  “Yn anffodus, allwn ni ddim cynnig y swydd ichi.”  Pam “anffodus”?  Dyna’ch penderfyniad chi.  Rhaid eich bod chi’n meddwl ei fod y peth gorau.  Penderfyniad oedd o, nid anffawd. Arbedwch eich anadl. Peidiwch â siarad lol.)

“O ganlyniad,” â Mr. Thomas yn ei flaen, “dyma sefyllfa lle mae pawb ar eu hennill …”.  Wel, wn i ddim wir.  Ydi Carmel ar ei ennill?  Oes rhywun yn gwir gredu hynny?   

“Bydd yr ysgol newydd,” darllenwn, “yn cynnwys ystafelloedd dosbarth, ystafelloedd grŵp, gofod ymarferol, neuadd fodern, cyfleusterau ar gyfer staff a sawl ardal chwarae i’r plant.”   Be wnaethom ni, dwedwch,  yr holl flynyddoedd heb ystafelloedd grŵp?  A be wnawn ni yn y gofod ymarferol?   Sut neuadd yw neuadd fodern?  A fydd chwarae mewn ardal chwarae yn wahanol mewn rhyw ffordd i chwarae mewn iard neu gae fel y byddem ni ers talwm?  

Jargon anfad byd Addysg.  Rwtshi-ratsh.

A dyma ragor ohono. Dyfynnir y Cynghorydd Gareth Thomas:  fod “swyddogion y Cyngor wedi darparu cynlluniau cyffrous”, ac y bydd yr ysgol yn “darparu awyrgylch dysgu modern arbennig”.  Be sy’n GYFFROUS felly? A pham mae’n rhaid i bob coblyn o bob dim fod yn GYFFROUS?    Sut awyrgylch yn union yw awyrgylch dysgu modern?  Beth am weddill plant y sir, sy’n dal mewn adeiladau hŷn, at ei gilydd?  Sut awyrgylch dysgu fydd gan y rheini?

Iaith sbin a iaith swyddfeydd sydd yma.  Iaith colli cysylltiad â bywyd. Clywaf hefyd, yn y cefndir, acenion plaid wleidyddol wedi colli ei ffordd.

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: