Ambell safle

9 Awst

Fel llawer ohonom byddaf yn taro golwg weithiau ar rai o blith y llu gwefannau a blogiau newyddion a barn sydd i’w cael bellach.  Edrych yn bur gyson ar Wings over Scotland.  O blith y rhai Cymreig ceir Wales Eye a Daily Wales.

Bu rhai pethau da ar Wales Eye, a phethau nas cafwyd yn unman arall.  Ond byddaf yn cael teimlad o hyd mai rhyw safle hanner-dallt yw hon.  Daeth cadarnhad o hyn heddiw gyda’i stori am “ddadl boeth” (“fierce controversy”) yng nghylchoedd yr Eisteddfod.  Pwnc y ddadl, ai iawn coffáu Hedd Wyn heb goffáu Cymro o ardal yr Eisteddfod a enillodd Groes Victoria y  diwrnod y lladdwyd y bardd.  A oes pobl yn dal i feddwl fel hyn?  Mae’n amlwg bod.

Pwnc i feddwl yn ystyriol amdano o hyn i ben tair blynedd yw coffâd y Gadair Ddu. A ddylid nodi’r canmlwyddiant o gwbl?  Diau fod dwy farn.  Fy nheimlad hollol bersonol i ar hyn o bryd yw y dylai’r Eisteddfod a’r Orsedd drefnu achlysur syml iawn, byr a gweddus, cyn i Lywodraeth Cymru gael ei phig i mewn.

O ie, barna Wales Eye nad oedd barddoniaeth Hedd Wyn ddim llawer o beth chwaith, ac fel awdurdod mae’n dyfynnu beirniad llenyddol aeddfed iawn o fro’r Eisteddfod, Rod Richards.

                                                                      §

Yn gyffredinol, mae Daily Wales yn nes ati.  Heddiw er enghraifft mae’n adrodd am bleidlais Cyngor Gwynedd yn cefnogi IE yn yr Alban.  A oes unrhyw safle arall wedi rhoi’r stori inni?   Byddai’n dda cael y manylion, maint y bleidlais, pwy oedd yn cefnogi &c.

Cwestiwn bach yn sgil hyn.  Cymerwn ei bod yn bleidlais y Cyngor cyfan.  Pa bryd bellach, ac ar ba faterion, y ceir pleidlais felly o gwbl?  Onid yw pob penderfyniad o bwys yn gyfyngedig i’r Cabinet?  A gafwyd erioed bleidlais y Cyngor cyfan ar gau ysgolion, er enghraifft?   A thra’n bod ni wrthi: pwy benderfynodd ymddiried y grym hwn i’r Cabinet?  A oedd yn y Ddeddf?  Ynteu’r Cyngor ei hun benderfynodd?

Dylai Daily Wales fynd yn ddyddiol.  Ac nid ffôl o beth fyddai cael rhywbeth cyfatebol Cymraeg.  Golwg 360?  Nid yr un math o beth.
 

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: