Be sy’n gwneud stori ?

20 Aws

O na! Ddim eto …!

A finnau newydd ddweud ffarwel wrth y Dwsin Doeth, dyma GOLWG 360 heddiw’n dechrau malu eto am yr hen gwestiwn, a ddylai’r Eisteddfod ddal i deithio?   Safle barhaol yn y Canolbarth?  Aberystwyth? Meifod? Llanelwedd? &c &c.   Mwydro.

Mae’r peth “wedi codi ei ben eto”, meddai’r adroddiad.  Ym mhle? Gan bwy?  Gan rywun heblaw GOLWG 360 yn trio gwneud stori allan o ddim byd, a digon o straeon da eraill o gwmpas?

Mi rois eirda i DAILY WALES yn ddiweddar.  Y dyddiau diwethaf hyn bu ganddo nifer o straeon digon arwyddocaol na welais, hyd yma, yr un o’r cyfryngau Cymraeg yn eu cyffwrdd.

(1)   Niwcio Carwyn.  Adroddiad, nid gan Gymdeithas y Cymod ond gan gorff o’r enw “The Royal United Services Institute”, yn casglu y byddai angori Trident yn Aberdaugleddau yn beryglus i’r eithaf ac yn anaddas ac amhosibl o bob safbwynt.  Clec i’r unig weledigaeth gafodd Carwyn erioed, ac i unig bolisi Llafur yng Nghymru.

(2)   Ymgyrch Dan.   Rali Dan Snow o flaen Canolfan y Mileniwm yng Nghaerdydd, o blaid NA yn yr Alban.  Doedd dim llawer yno, mae’n ymddangos, yn wir dim mwy na SAITH yn ôl un cyfrif.  Ac Owen Smith, Llefarydd yr Wrthblaid ar Gymru, oedd un.

Ond fe adroddir hefyd fod Dan wedi cael un cefnogwr arall yng Nghymru i’w ymgyrch NA. Sam Warburton (na chymysger â Ceredig Warburton yn ysgrif Cynog Dafis, gw. blogiad 15 Awst).  Byddai’n well pe bai’r hanesydd Dan wedi cofio geiriau ei gyndad, David Lloyd George.  Roedd Ll.G. wedi bod yng nghymoedd Morgannwg ddiwedd 1895 yn areithio dros Gymru Fydd, ac yn sgrifennu adre at ei briod, o Dredegar.  Pethau wedi mynd yn bur dda (fyddai Ll.G. byth yn cyfadde’r gwrthwyneb), ond ddim yr un hwyl rywsut ag yn yr ardaloedd Cymraeg.  “Here the people have sunk into a morbid footballism.”   Llawer iawn o wir, er mai “rugbyism” ddylai fod wedi ei ddweud, mae’n debyg. Byth oddi ar hynny bu cysylltiad cryf rhwng y bêl hirgron a phen-dafadwch gwleidyddol, ac mae’n un o’r pethau sydd wedi’n dal i lawr am genedlaethau.

(3)    Hen newyddion.  Canfyddiadau “diweddaraf” YouGov, yn dangos mwyafrif mawr yng Nghymru o blaid NA, wrth gwrs.  Ffigurau pedwar mis oed, meddai Daily Wales !

(4)    Siom ofnadwy.  A.C. Torïaidd yn gofidio’n arw na fydd yr awyrennau bomio Lancaster yn hedfan dros Gymru fel rhan o Ehediad Coffa Brwydr Prydain.  Siomedig yntê. Ond na hidiwch, fe gafwyd eiliad o orfoledd noson agor Campau’r Gymanwlad yn Glasgow.  “And here they come …,” meddai Huw Edwards, “the wonderful Red Arrows …”.

Ie, reit dda ydi’r hen DAILY WALES.  Gwir ei bod yn lliwio’r adroddiadau â barn, a chystal cofio bob amser yr hen egwyddor newyddiadurol ddiogel honno, “mae barn yn rhad, a ffeithiau’n ddrud.”  Ond mae’r wasg Gymraeg ers rhai blynyddoedd wedi mynd i’r eithaf arall, ac wedi mynd i ofni dweud dim byd am ddim byd.

Un Ymateb to “Be sy’n gwneud stori ?”

  1. JiG Awst 21, 2014 at 3:40 pm #

    gwir bob gair. A’r wasg Gymraeg yn fodlon aberthu sgwennwyr da oedd yn barod I fynegi barn ….(GJ a’r Cymro)

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: