Ymateb i Sionyn

18 Rhag

Wyddost ti be, Sionyn, dyma’r union beth y mae hen gwmni bach Dalen Newydd Cyf. yn dechrau meddwl amdano, ac yn wir wedi how-ddechrau ei gynllunio.

Llyfr bychan Saesneg sydd mewn golwg, dyfyniadau, heb fawr ddim trafodaeth ac eithrio rhagymadrodd byr.   Bydd awduron o fri yn cyfrannu: Bertrand Russell, Eric Hobsbawm, Bernard Levin, Kingsley Amis, Hugh Trevor-Roper, Goronwy Rees,  Paul Johnson, A.N. Wilson, Polly Toynbee, A.A. Gill &c &c.  Gwahaniaethir rhwng gwrth-Gymreigwyr brodorol a rhai o’r tu allan, a chredaf y daw yn amlwg mai cyflwr yw hwn sy’n effeithio’n arbennig a phennaf ar dri dosbarth o bobl: (a) cyflwynwyr teledu iselwael; (b) deallusion Seisnig; (c) gwleidyddion sosialaidd.  Bydd yma (os down i ben â hi) lyfr ffynhonnell defnyddiol i rai yr effeithir arnynt gan y cyflwr; ac, i rai heb gael y salwch, arweiniad ar sut i’w adnabod.

Ceir eisoes arweiniad diogel drwy’r cae ffrwydron hwn yn llyfr ardderchog Mike Parker, Neighbours from Hell?  (Y Lolfa, 2007).

4 Ymateb i “Ymateb i Sionyn”

 1. angharad hughes Rhagfyr 19, 2014 at 8:27 pm #

  Edrych ymlaen at y llyfr hwn.

 2. sionyn Rhagfyr 21, 2014 at 10:04 am #

  Dafydd – falch iawn iawn o glywed, ac ie, yn Saesneg sydd angen iddo fod.

  Faswn i’n gofyn eich bod chi’n sicrhau bod y llyfr yn cael ei ddosbarthu a hyrwyddo’n dda gan ei bod yn lyfr mor bwysig Mae angen gwerthiant o fwy na 200 arno! Beth am gydweithio gyda’r Lolfa arno gan fod ganddyn nhw’n rhwydweithiau a’r ochr hyrwyddo?

  Baswn i hefyd yn gofyn bod angen rhyw fath o critique gwrth-drefedigoaethol yn rhedeg trwyddo. Mae peryg, os mai dyfyniadau sydd i’w gael bod modd i’r Prydeinwyr ddiystyru’r holl sylwadau fel sylwadau unigolion afresymol sydd y tu allani brif-ffrwd Prydeinidod yn hytrach na gweld fod y sylwadau gwrth-Gymraeg yn rhan ganolog o Brydeindod ac mai dyna’r norm a’r banal nationalism yr athroniaeth wleidyddol honno.

  Ac yn olaf – a gwn y byddwch yn sicrhau hyn – bod yr arddull a’r cynnwys ar gyfer darllenydd deallus ond nad sydd o bosib wedi derbyn addysg brifysgl na darllen theoriau gwleidyddol. Ie, rhywbeth tebyg i ‘Neighbours from Hell’fel sonioch neu ‘Phenomenon of Welshness’. Bydd angen, efallai esonio rhai pethau elfennol Gymraeg (heb fod yn nawddoglyd) e.e. petai rhywunnyn sonnam Fro Gymraeg neu Arwisgo 69 neu pwy yw Dafydd Iwan neu hyd yn oed Neil Kinnock bellach. Rhaid cofio, y bydd darllenwyr nad yw’n Gymry o gwbl (pobl wedi symud yma i fyw, sylwadwyr tramor, twristiaid a hefyd pobl o dan 30 oed!).

  Fel arall – pobl hwyl. Mae wir ei angen a dylse fod yn erfyn i bobl ei ddefnyddio a;i ddyfynu hefyd. Mae hefyd angen iddo fod yn ddigon ‘parchus’ fel y gellid ei ddyfynu mewn traethawd prifysgol ac o fewn academia.

  • glynadda Rhagfyr 21, 2014 at 6:40 pm #

   Diolch am yr awgrymiadau Siôn. Fy ymateb ar hyn o bryd, ac fel mor aml : cawn weld. Mae yma nifer o gynlluniau eraill ar y gweill, a’r cwbl wrth gwrs yn ddibynnol ar yr amod fawr Os Byw ac Iach.

   A meddwl am werthiant rhywbeth fel hyn, tybed a yw fy namcaniaeth i’n gywir, mai Cymry Cymraeg sy’n prynu’r rhan fwayf, a bron y cyfan, o lên Saesneg Cymru, ac eithrio ambell beth ag apêl dwristaidd? Beth yw profiad cyhoeddwyr ac awduron eraill?

   O ran egwyddor olygyddol, y syniad yw gadael i’r cyflwr siarad drosto’i hun drwy ddyfynnu geiriau rhai y mae’n effeithio arnynt. Cytuno’n hollol, Siôn, mai safbwynt prif-ffrwd yw gwrth-Gymreigrwydd, nid rhywbeth ymylol ac ecsentrig. Chwedl y cyfrifiadurwyr, safbwynt ‘diofyn’ (default) ydyw, man cychwyn unrhyw sylwadaeth.

   Fel y rhagwelaf bethau ar hyn o bryd, byddai’r orymdaith yn dechrau gyda’r arch-wrth-Gymreigiwr hwnnw, ‘Beda Ddoeth’ chwedl Brut y Tywysogion yn garedig. Oes rywun cynharach? Wel, mae rhyw elfen o gynrhoni Daily-Postaidd, Werstern-Mailaidd yn rhedeg drwy rannau o lyfr Gildas ‘Coll Prydain’. Ond cyfyd cwestiynau mawr, sawl testun yw hwn mewn gwirionedd, a sawl ‘Gildas’ oedd? Disgwylier trosiad a golygiad newydd Dr. Iestyn Daniel maes o law yng nghyfres ‘Cyfrolau Cenedl’.

   • sionyn Rhagfyr 27, 2014 at 11:48 am #

    Dafydd – dwi’n amau dy fod ar y trywydd iawn o ran mai Cymry Cymreg (ac efallai yn fanylach fyth, pobl sydd wedi dysgu Cymraeg fel oedolion) yw nifer fawr iaw o ddarllenwyr Saesneg o Gymru,

    Ond gallaf ond dweud ‘mod i wedi derbyn ebyst gan Gymry di-Gymraeg a Saeson sydd wedi mwynhau’r llyfr ar yr Anthem a PofW 1 a 2. Felly, mae ‘na ‘bobl newydd’ hefyd yn prynu’r stwff yma. Dyna pam fod yr arddull yn bwysig ond hefyd dosbarthu’n eang. Efallai bod elfen hefyd o Gymry Cymraeg yn brynu’r llyfr fel anrheg i gyfeillion sydd ar ffiniau Cymreictod/cenedlaetholdeb.

    Yr hyn sy’n bwysig yw cynnig naratif glir a chodi cwestiynau a hynny mewn arddull hawdd ei ddeall ond nid nawddoglyd nac academaidd.

    Dylid chwaith ddim diystyru pwysigrwydd o roi legitimacy i farn mae nifer ohonom eisoes yn ei goleddu ond methu ei fynegu. Dyna un peth arall a ddarganfyddais gyda’m llyfrau – bod pobl yn diolch i mi am roi ar bapur y ffordd roedden nhw’n ei deimlo a cheisio esbonio hynny i eraill,

    Mae pobl yn gwybod bod camwedd wedi bod a bod dwywynebrwydd syrfdannol hefyd o du’r Prydeniwyr, ond does ganddyn nhw ddim (eto!) y ffeithiau ar flaenau’i bysedd.

    Llyfr bwysig,

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: