A all pethau fynd yn waeth ?

1 Ion

Blwyddyn Newydd Dda i’n darllenwyr oll !  Awdur gwadd heddiw : Gethin Jones

Mae rhywun yn gofyn yn aml, a all cyflwr Cymru waethygu?  Dyma grynodeb byr o’r llanast a’r dinistr diweddar.

1.    Dyma hi eisoes yn meddu’r teitl haeddiannol, ‘rhanbarth tlotaf Ewrop’, un o ddau ranbarth yng Ngogledd Ewrop  sy’n gorfod cael rownd arall o Amcan Un. Ble’r aeth yr arian o’r blaen?   A beth sydd i’w ddangos?

2.    Ystadegau iaith 2011.  Wedi pasio’r pwynt … ?

3.    Wylfashima Newydd?  Ugain y cant o’r gweithwyr i fod yn ‘lleol’, a ‘lleol’ = Gogledd Cymru?   I ba blaid mae Rhun yn meddwl y bydd y 80% arall yn pleidleisio?  Daw ymadrodd i’r meddwl:  tyrcwn yn pleidleisio dros Nadolig!  A sôn yn awr am atomfa fach ‘arbrofol’ yn Nhrawsfynydd.   Arbrofi ar bwy?

4.    Profi drôns yn Aberporth. Cynghorau cymuned Ardudwy am gael rhagor yn Llanbedr.  Carwyn eisiau Trident.

5.    Syniad pwy oedd cau cynifer o ysgolion yng Ngwynedd? Cliw?  Cynghorwyr P— C—?

6.     A syniad pwy oedd caniatáu dros chwe chant o dai ychwanegol ym Mangor?

7.    Neb o’r Cynulliad yn medru helpu pan drowyd dwy Gymraes o’r Wladfa i ffwrdd mewn maes awyr am nad oeddent yn medru Saesneg.

8.    Sgandal y Byrddau Iechyd.  Betsi Cadwaladr, – penodi Prif Weithwredwraig o wlad heb wasanaeth iechyd o gwbl !

9.     Cyflwr ofnadwy S4C a Radio Cymru.

10.   Methu sefydlu papur dyddiol.

11.   Dinistrio Prifysgol Cymru.  ‘Wedi mynd i ddrewi,’ medd un o Arglwyddi P— C—.

12.      Wrth i’r SNP gynyddu ei haelodaeth i dros 90,000, eistedd fel mulod diymadferth a wna’r Cymry, yn gwylio deg ffatso ar hugain yn rhedeg ar ôl ŵy.  Gareth Edwards a Sam Warburton yn cefnogi ymgyrch NA yr Alban!  A neges fach arall i’r cefnogwyr rygbi: dysgwch un gân yn iawn cyn trio’i chanu!  Pathetig!

Dyna ddwsin.  Be arall all fynd o’i le?

13.     Dychmygaf y map. Fy etholaeth fy hun, Arfon, wedi mynd yn goch. Alun Pugh yn diolch o galon i fyfyrwyr Prifysgol Bangor.  (Canghellor y Brifysgol honno?  Gw. Rhif 11.)

Un Ymateb i “A all pethau fynd yn waeth ?”

  1. Cadi twll clo Ionawr 2, 2015 at 9:54 am #

    Diolch, Gethin, am eich sylwadau pwysig ac amserol. Cofiwn hefyd am y Cymdeithasau Tai sy’n mewnforio dieithriaid i dai gwag yn yr ardaloedd Cymraeg gan ddad-sefydlogi cymdogaethau o ran iaith ac ymddygiad. Mae hi’n digwydd trwy Wynedd, i mi wybod, ac o bosib’ mewn ardaloedd eraill hefyd. Chwalfa go iawn.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: