Ble mae Leanne ?

29 Ion

Cefndir y gerdd.

Mae’r hen G.A. wedi dweud yn ddigon plaen na phleidleisiodd yn ddi-ffael y blynyddoedd diweddar i’r blaid sy’n ei galw ei hun yn ‘Plaid’, ac yn sicr nid yw’n addo gwneud hynny yn y dyfodol.  Ond weithiau …
Bore ddoe roeddwn yn digwydd cerdded drwy brif fynedfa Adeilad y Celfyddydau ym Mhrifysgol Bangor.  Beth oedd yno ond stondin yn cael ei chynnal gan Undeb y Myfyrwyr fel rhan o ymgyrch y Brifysgol i gael myfyrwyr i bleidleisio. (Gweler eitem 9 Ionawr, ‘Breuddwyd Tyrcwn’.)  Ceid yno daflenni ar sut i gofrestru, balŵns, a masgiau o gymeriadau fel William Hague ac Eric Pickles.  Yn sefyll yn dalog yng nghefn y stondin yr oedd tri ffigur cardbord, maint go-iawn, o’r tri arweinydd Cameron, Miliband a Clegg.  ‘Hei, ble mae Leanne?’ gofynnais i.  ‘Does gynnon ni’r un,’ meddai’r gŵr ifanc wrth y stondin. ‘Ble cawsoch chi’r rhain?’  ‘Amazon.’ Dyna ni. Roedd cyd-destun cwbl Brydeinig i’r cyfan, a neges glir mai’r Tri Hyn sydd i’w hystyried. (Welais i mo’r hen Nigel chwaith, ond rhyngddo fo a’i bethau.)

Nid yw’n syndod yn y byd fod y Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr yn cenhadu fel hyn.  Ond rhaid gofyn eto, beth yn y byd mawr, beth yn y greadigaeth faith, sydd ar bennau cynghorwyr Plaid Cymru yn cefnogi’r fath beth?  Gallwch ddarllen stori’r tyrcwn eto.

Fe wêl y darllenydd diwylliedig mai parodi yw’r gerdd.

*       *       *

Yn nrws y Brifysgol a saif ar y bryn
Mae rhywbeth go hynod ar fore fel hyn,
Sef cloben o stondin yn annog rhoi croes
I setlo dyfodol gwlad Arfon am oes.

Mae gwedd tri arweinydd i’n cyfarch yn hael,
Ac wele’r tri dewis sydd yma i’w cael:
Ed Miliband, Cameron ac yntau’r hen Nick:
Nesewch, yr hen Gymry, – a welwch chi’r  tric?

Ac meddai’r pleidleisiwr wrth ddyfod i’r fan,
‘Mi welaf dri gwleidydd.  Ond ble mae Leanne?
Beth bynnag am bolitics, tegwch myn diain!
Fe ddylai fod yma os yma mae’r rhain.’

’Rhen Cameron sydd yma yn llyfn ac yn smart  –
Dywedwch be fynnoch, mae’n edrych y part.
‘Dydd da, Brif Weinidog, – er nad wyf yn ffan –
Ymdrechwch ein gorau.’   Ond ble mae Leanne?

Ed Miliband wedyn â’i olwg be-wna’i,
Cymerai agoriad Stryd Downing pe câi;
Mae Ed yn bur eiddgar am chwarae ei ran,
Ac amser a ddengys. Ond ble mae Leanne?

Nick Clegg sydd yn sefyll yn siriol ei wên,
A’i neges yn syml, – hen hogyn reit glên.
Yn ôl rhai o’r polau mae’i obaith yn wan.
Cawn weld beth a ddigwydd.  Ond ble mae Leanne?

Hen Gymry tre Bangor, o deffrwch trwy’r trwch,
Neu Peiriant Prydeindod a’ch sathra i’r llwch.
Ni wela’ i ddim yma – na wela’n fy myw –
Ond cynllwyn Brit-nataidd o blaid Alun Pugh.

Mis Mai sydd yn nesu, tyrd Gymro i’r pôl
Heb oedi’n dy gamau, heb edrych yn ôl,
Arfera d’etholfraint er cymaint y cawl –
Na thafla mo’r tywel, daw Hywel i’w hawl.

Aed Cameron lle mynno, aed Nick fel y gwêl,
Aed Miliband hefyd.  Ond deued a ddêl,
Dal arni’r hen Gymro a thyn am y lan
Gan gario’n dy galon ryw lun o Leanne.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: