Trydar ynghylch Trident

8 Maw

Yn ystod adroddiad y BBC ar gynhadledd Plaid Cymru ddoe pwysodd Bethan Rhys Roberts yn bur daer ar Leanne Wood â’r cwestiwn, a fydd peidio ag adnewyddu Trident yn amod ddiwyro cyn cefnogi unrhyw blaid arall yn San Steffan.  Petrusodd Leanne ddwy waith, ac yna ateb dipyn bach yn amwys.  Cefais foment o hunllef, – a chofio’r diwrnod ers talwm pan oedd Pleidwyr y Cynulliad yn barod i groesawu Academi Filwrol Sain Tathan.  Absit omen, chwedl y Rhufeiniwr!

Ar yr un rhaglen hefyd, awgrymodd Vaughan Roderick fod Nicola Sturgeon yn ‘meddalu’ ar yr un mater.  Mae’n ymddangos y bu tipyn o sibrwd i’r un perwyl ymhlith y cyfryngau ddoe, ond fore heddiw trydarodd Nicola, a chadarnhaodd Alex, na bydd dim newid na chyfaddawdu ar y polisi.  Diolch byth am hynny, mae cenedlaetholwyr yr Alban i’w gweld yn ‘deall y sgôr’, fel y dywedir.  Diarfogi’r Sefydliad llywodraethol Prydeinig, ei amddifadu o symbol mawr ei rwysg, dyma fydd dial Braveheart.  A phetai’r Cymry ond yn gweld hynny, dyma hefyd fyddai dial y Llyw Olaf a’i frawd.   Fel yr wyf wedi dweud o’r blaen ar y blog, dau wir bwrpas sydd i genedlaetholdeb Cymreig.  (1) Diogelu’r Gymraeg, a (2) Dymchwel y Sefydliad Prydeinig.  O ran (1), ansicr yw’r rhagolygon.  O ran (2), gall ein bod yn agos at y cyfle mawr, y cyfle gorau er pan laniodd y Norman ger Hastings.

Ond mae un cwestiwn yn cosi weithiau yng nghefn fy mhen.  ‘Dim cydsyniad â’r Torïaid, byth, ar unrhyw delerau,’ meddai’r SNP, ac ymddengys y bydd hon yn neges glir yn yr etholiad sydd ar ddod.  Ond beth … ?   Beth petai … ?  Ie, beth petai’r Torïaid yn dweud ryw ddiwrnod, ‘o’r gorau, wnawn ni ddim adnewyddu Trident’?  Amhosib, meddech chwithau!  Ond darllenwch chi rhwng y llinellau, ac yn y llinellau hefyd weithiau, yn rhai o bapurau’r Adain Dde.  Amhosibl i Lafur, byddai, oherwydd yr hyn sy’n rheoli ymddygiad Llafur bob amser  yw ofn y Torïaid.  Ni byddai raid i’r Torïaid ofni’r un peth, oherwydd hwy yw’r Torïaid.  Yn un peth, mae’r Torïaid dipyn bach gwell am wneud syms; peidier â synnu gormod pe gwawriai arnyn nhw cyn y gwawriai ar Lafur bod posib gwneud gwell  defnydd o £100,000,000,000 (can biliwn o bunnau).  O’r ddwyblaid fawr, Llafur dros y blynyddoedd yw’r un fwyaf rhyfelgar, yr un fwyaf ‘gwaedlyd’ fel y dywedai fy nhad bob amser.  Pwy sy wedi galw am gael Trident i Gymru? Nid unrhyw Dori.

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: