Undod y Deyrnas (2)

8 Maw

Un arall sy’n poeni am undod y Deyrnas yw’r cyn-Weinidog Addysg, y cyn-Ysgrifennydd Cartref a chyn-Gadeirydd y Blaid Geidwadol, yr Arglwydd Kenneth Baker.   Ddeuddydd yn ôl cynigiodd ei ateb, sef clymblaid yn San Steffan rhwng Llafur a Thori.  Byddai hynny, meddai’r adroddiadau, ‘yn osgoi’r hunllef o Lywodraeth Lafur leiafrifol a fyddai’n dibynnu ar gefnogaeth yr SNP i lywodraethu.’

Nid yw’r syniad yn newydd, na’r peth yn amhosibl o gwbl. Yn wir cofiaf David Davies, AS Mynwy bellach, yn awgrymu cyn etholiad diwethaf y Cynulliad  mai Llafur-Tori fyddai’r cyfuniad naturiol yng Nghaerdydd.  Ac ers blwyddyn neu well bu mwmian achysurol i’r un perwyl yn y Daily Telegraph.  Dywed Arglwydd Baker yn hollol gywir (adroddiad GOLWG 360 eto) :   ‘Byddai’n bosibl i lywodraeth ar y cyd rhwng y pleidiau Llafur a Cheidwadol gael hyd i bethau y maen nhw’n cytuno arnyn nhw – amddiffyn, gwrth-derfysgaeth, buddsoddi mewn ysgolion, ffyrdd, rheilffyrdd a diwygio hyfforddiant sgiliau ac ynni.’  Byddai wrth gwrs. Gallai’r ddwyblaid fawr gytuno’n rhwydd ar y pethau hyn oll, fel y maent wedi gwneud erioed. Neu a’i roi fel arall, byddai Llafur yn barod i weithredu fel erioed o fewn terfynau a osodid gan y Torïaid.

Bu Lloegr bob amser yn barod am ‘lywodraeth unol genedlaethol’ (government of national unity) yn wyneb perygl neu her  – Napoleon, yr Almaen ddwywaith, y Dirwasgiad.  Yn awr  – eleni, os cywir o gwbl ddarogan y polau – mae hi’n wynebu’r her fwyaf erioed i awdurdod y dosbarth sydd wedi ei  llywodraethu hi ers bron i fil o flynyddoedd.  Daw’r her, yr ‘hunllef’, honno’n wir os rhaid iddi ildio Trident, symbol mawr ei balchder.   Sy’n dod â ni at ein pwnc nesaf …

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: