Bond yn y Bae

15 Maw

Coridor yn Senedd Cymru, Caerdydd. Mae’r camera’n dilyn dyn  talgryf a’i wallt yn gwynnu, yntau’n llusgo sach trwm ar ei ôl, ac arno’r geiriau ARIAN TRETHDALWYR CYMRU.  Daw at ddrws ac arno’r arwydd AURIC KARWINN, PRIF WEINIDOG.   Mae’n mynd i mewn heb guro, oherwydd ei swyddfa ef yw hon, gan ddal i lusgo’r sach ar ei ôl. Am ennyd mae’r ystafell yn dywyll, ond wedi i Karwinn roi’r golau caiff ychydig o sioc.

KARWINN:   Jiw jiw !

Yn eistedd a’i gefn atom yng nghadair droi-rownd y Prif Weinidog mae dyn dieithr mewn siwt raenus.  Yn bwyllog mae’r dieithryn yn troi yn y gadair i wynebu’r camera.

DYN:   Bore da Mr. Karwinn.  Bond yw’r enw. James Bond.

KARWINN:  Yffach !   Ym … y … be ga’ i wneud i chi, Mr. Bond ?

BOND:   (Yn tynnu gwn.) Gewch chi roi’r cwdyn ’na i mi, a dim lol.

KARWINN:    Fi’n pallu gwneud ’na, Mr. Bond.  Chi’n gweld, mae’r arian ’ma … hynny yw, beth fi’n meddwl … mae cynnwys y cwdyn ’ma’n perthyn i drethdalwyr Cymru.

BOND:   Am y tro ontefe Mr. Karwinn?  Ond ddim yn hir.   Ydw i’n iawn?

KARWINN:    Odych … hynny yw nac ych … hynny yw, dyma arian Gwobr Gŵyl Ddewi Prif Weinidog Cymru, ac mae’n mynd at achos teilwng iawn …

BOND:    Achos teilwng, ha-ha dyna un dda!  Garech chi enwi’r achos, Karwinn ?

KARWINN:   Fi’n trial cofio …. O, ym …. Cartrefi Dr. Barnardo … Nage, sefwch funed … fi’n credu taw Eisteddfod yr Urdd …

BOND:   Gadewch imi helpu’ch cof chi   …  Beth petawn i’n awgrymu mai enw’r achos teilwng yw …  SMERSH ?    (K. Yn llyncu’n galed, wedi ei ddal.)  Rydw i’n iawn on’d ydw i Mr. Karwinn ?  Allwch chi ddim gwadu.   Sut rych chi’n mynd i esbonio i bobl Cymru pam mae SMERSH yn haeddu’r wobr fawr yma?   Y?

KARWINN:  Whare teg, Mr. Bond, SMERSH dodws Cymru ar y map-w.

BOND:   Ar y map.  Diddorol iawn.  Ydych chi’n meddwl dweud wrtha i, Karwinn, nad oedd Cymru ddim ar y map o’r blaen?

KARWINN:   Nac oedd, Mr. Bond, ac mi alla’n i brofi  hynny.  Pwyswch y botwm yna ar fraich chwith y gadair.  (Heb ollwng ei wyliadwriaeth, mae Bond yn pwyso’r botwm.  Yn ebrwydd mae drws yng nghefn y swyddfa’n agor a daw dyn i mewn.)  Mr. Bond, dyma fy nghyfaill a’m cydweithiwr, Arglwydd Blofeld Elis-Thomas.  Gan mai fe yw’n hawdurdod ni yma ar lenyddiaeth Gymraeg rw i am ofyn cwestiwn iddo fe’n syth.  Blofeld, gwed wrth Mr. Bond, a oedd Cymru ar y map o’r blaen ?

BLOFELD:   Nac oedd, Mr. Karwinn.

KARWINN:   Yn bendant?

BLOFELD:   O, yn bendant.

KARWINN:   A shwt ni’n gweud ’ny?

BLOFELD:   Achos bod y bardd yn dweud. ‘Nid yw hon ar fap.’

KARWINN:   ’Na fe !  Atebwch hynna, Mr. Clyfar Bond !  Ha-ha-ha!  (Chwerthiniad gwallgo.)

BOND:    A !  Ond atebwch chi hwn, Karwinn.   Be wnaeth SMERSH wedyn i ddodi Cymru ar y map?

KARWINN:   Wyddech chi ddim? O, rwy’n synnu at eich anwybodaeth chi, Mr. Bond.  Wyddech chi ddim mai SMERSH drefnodd Dwrnameint Golff y Celtic Manor …?

BOND:  Ho, felly wir ?  Fe fyddwch yn dweud wrtha i nesa mai SMERSH drefnodd Gynhadledd NATO … !

KARWINN:    Rydych chi’n dechrau’i gweld-hi, Mr. Bond.  Ond smo SMERSH wedi cwpla’i waith yng  Nghymru eto, o na ! Gwed ’tho fe, Blofeld.

BLOFELD : Wel, chi’n gweld Mr. Bond, mae America a’r Undeb Sofietaidd a Japan wedi cael bobi ddamwain niwclear ddifrifol, ond dydi Gorllewin Ewrop ddim wedi cael un eto. Felly, gyda help SMERSH (a Hitachi a Chyngor Sir Môn wrth gwrs), rydan ni’n mynd i gael Wylfa Newydd … Cymru ar y blaen.  Cymru’n arwain Ewrop mewn diwydiannu peryglus. Welwch chi-hi ?

BOND :   Clyfar iawn yn wir !  Rhoswch chi nes daw M i wybod hyn …

KARWINN:  Fydd eich annwyl M na neb arall yn gwybod, Mr. Bond.  Oherwydd ewch chi ddim allan o’r adeilad ’ma’n fyw.  (Mae’n pwyso’r botwm eto. Daw dyn byr cydnerth yn gwisgo het galed i mewn.)   Mr. Bond, dyma fy ngwas, Leighton Oddjob.  Oddjob, beth am inni ddangos i Mr. Bond be sy’n digwydd i elynion  SMERSH … ?

ODDJOB: (Gyda moesymgrymiad Dwyreiniol isel.) Yn sicr, Syr !  Dowch ar f’ôl i, gyfeillion …

(Ac Oddjob yn eu harwain, mae’r camera’n dilyn Karwinn, Bond a Blofeld i’r ystafell nesaf.  Yno’n gorwedd ar fainc, wedi ei pheintio’n aur drosti, mae BETHAN ROMANOVA.)

KARWINN:  Ie, pwy fydd nesa i droi’n aur, ys gwn i?  Beth am Mr. Bond ’ma, hy?   Be ddwedwch chi, Blofeld?

(Yn sydyn mae Blofeld yn torchi llawes dde ei gôt gan ddangos tatŵ  yn darllen FI FOTO SOSIALYDD GWYRDD EWROPEAIDD.  Cipir sylw Karwinn am eiliad, ac yn yr eiliad honno mae Bethan yn neidio oddi ar y fainc â chic nerthol i Karwinn o dan ei ên nes mae’n hedfan ar draws yr ystafell.  Mae Oddjob yn taflu ei het i gyfeiriad Bethan, ond yn methu, ac mae’r het yn taro tân trydan.   Golygfa o’r tu allan: Bond a Bethan yn rhedeg i lawr grisiau’r Senedd dan gario’r sach rhyngddynt.)

BETHAN : (Bron mas o bwff.)   O, James, dyma’r unig beth ecseiting sy wedi digwydd yn y Senedd ariôd !  O ! Fi mor ecseited-w !

BOND :   Gad yr ecseitment am funed-w !

(Y Senedd yn chwythu i fyny.  Mae Bond a Bethan, heb anghofio’r sach, yn neidio i mewn i gwch cyflym sydd wedi ei angori’n gyfleus yn y Bae.  Maent yn gyrru i ffwrdd ar wib, i seiniau ‘From Dockland with Love’.)

DIWEDD

Advertisements

Un Ymateb to “Bond yn y Bae”

  1. Henri O Mawrth 17, 2015 at 12:12 am #

    Clasur!

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: