Yr ifanc a’r etholiad

1 Mai

Dro neu ddau yn y gorffennol mae’r blog hwn wedi amau doethineb gostwng oedran pleidleisio.  Ar y dechrau roeddwn yn amheus ynghylch penderfyniad llywodraeth yr Alban i roi llais i’r 16 oed yn y refferendwm y llynedd.  Llyncais fy ngeiriau pan welwyd y patrwm pleidleisio.   Yr oedd greddf Alex yn iawn yn yr achos yna.

Mae rhai amheuon yn aros, gyda golwg ar Gymru yn arbennig. Hunanbwysig ac adweithiol ydym yn ein harddegau cynnar.  Daw Cymru, Cymraeg a Chymreictod yn gocynnau hitio hawdd i lanciau a llancesi blin, yn enwedig disgyblion ysgolion dwyieithog.

Ar adeg etholiad fel hyn mae edrych ar ambell raglen drafod yn tueddu i gadarnhau’r amheuaeth.  Ceir cwyno nad yw’r gwleidyddion yn cynnig dim ‘i bobl ifainc’; hefyd nad yw’r rhaglenni a’r polisïau yn ddealladwy ‘i bobl ifainc’.  Mae eisiau dweud wrth y ‘bobl ifainc’ y dylen nhw fedru darllen taflen etholiad mor rhwydd ag unrhyw un arall erbyn bod yn rhyw 13-14 oed, a dweud wrthyn nhw hefyd am benderfynu pa un ai plant ai oedolion ydyn nhw. Os plant, ewch yn ôl i chwarae. Os oedolion, byddwch fel oedolion eraill.

Mae rhyw arfer hefyd o grychu trwyn wrth wneud pwynt.  Cawn ryw bethau fel hyn:

‘Chi bobl ifainc Ysgol George Thomas fan acw, be ydi’ch barn chi?’  ‘Wel, fel … sort o … person ifanc (crychu) dwi ddim yn rîli rîli meddwl bod o’n rîli apelio at person ifanc (crychu) fatha sort o fi a pobl ifanc fatha fi (crychu). So. Mbo.’

Mae eisiau rhyw David Starkey Cymreig ar y panel weithiau i ddweud wrth y plant annifyr hyn am un ai (a) bod yn ddistaw neu (b) ddysgu meddwl yn rhesymegol, siarad yn synhwyrol a pheidio gwneud stumiau.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: