Faint o fet … ?

3 Gor

Ni ellir rhagweld y dyfodol, ac ni ddylid coelio neb sy’n honni ei ragweld.  Ond heddiw, fel rhyw ymarfer yn unig, BETH PETAWN i’n proffwydo fel hyn?  (Dyfynodau trwm.)

“1.  Theresa May yn rhif 10. Ni fydd raid iddi gynnal etholiad cyffredinol.  Oddi ar y 1950au aeth chwech drwy’r drws hwnnw ar ganol tymor seneddol heb orfod wynebu etholiad yn syth: Eden, Macmillan, Home, Callaghan, Major, Brown.

2.  Theresa’n arwain ei thîm i drafod gyda’r Undeb Ewropeaidd amodau ymadawiad y Deyrnas Gyfunol. Bydd yn gofyn am gael masnachu ag aelodau’r Undeb yn union fel o’r blaen, ond heb y rhyddid i symud.

3.  Caiff yr ateb, ‘na chewch, ddim ar unrhyw gyfrif’.

4.   ‘Gawn ni fod fel Norwy?’ ‘Cewch.  Mae Norwy’n derbyn y rhyddid i symud.’  ‘O.’

5.  Yn ôl i Dŷ’r Cyffredin gyda’r neges ‘sori hogia, wnân nhw ddim twsu na thagu’.  Mae’r Tŷ, sydd â mwyafrif mawr o blaid aros i mewn, yn dweud, ‘wel dyna ni felly’.  (Ac yn ôl rhai polau, mae BREGRET eisoes yn 7%.)

6.   Fe gofir mai peth ymgynghorol yw refferendwm, ac nad oes iddo unrhyw awdurdod cyfansoddiadol.

7.   Bydd y Daily Mail a’r Daily Express yn rhuo.  Bydd Murdoch yn rhoi ei fys allan i wybod cyfeiriad y gwynt.

8.   Daw etholiad. 2019 ?  Fel y llynedd, bydd y Blaid Dorïaidd yn ddigon Torïaidd i’r mwyafrif, ac ni wna UKIP fawr o niwed iddi.*  Ychydig mwy o niwed i Lafur efallai (beth bynnag fydd cyflwr Llafur erbyn hynny).

9.    Bydd y Sefydliad yn hapus.  Bydd y trwch yn derbyn. Tipyn o dacluso. Yna busnes fel o’r blaen.”

Cau’r dyfynodau.

*    *    *

Beth a allai roi canlyniad tra gwahanol?  Wel, fe sonnir am FREXIT, NEDEREXIT, SWEDEXIT, ITALEXIT ac -EXITIAU eraill.   Petai hyn yn oll yn arwain at ail-greu undeb Ewropeaidd ar seiliau amgen, byddai’n beth da iawn.  Ond y perygl yw mai mudiadau poblogyddol adain-dde fyddai’n ysgogi ac yn elwa.

*      *    *

BREXIT fydd / fyddai / fuasai gobaith gorau’r Alban. A all yr Albanwyr wneud y symudiad allweddol, hanfodol, tyngedfennol CYN iddi ddod yn amlwg na bydd BREXIT ?  Peth prin yw ‘ymddiried’ mewn gwleidyddiaeth, ond y tro hwn nid oes ond ymddiried yn nawn a doethineb yr SNP.

*    *    *

*   Ond pam y gwnaeth UKIP mor dda yng Nghymru, yn etholiadau Ewrop a’r Cynulliad ?  Y Cynulliad: trwy fod cynrychiolaeth gyfrannol. Y ddau etholiad: am fod rhywbeth pendant i adweithio yn ei erbyn yng Nghymru, sef y Gymraeg, Cymreictod, Cymru ei hun. (Ond NID yw hynny’n golygu fod pob UKIPiwr yn wrth-Gymreigiwr.)

3 Ymateb i “Faint o fet … ?”

 1. Harri Wyn Gorffennaf 4, 2016 at 6:17 pm #

  Beth am effaith perfformiad tim pel-droed Cymru yn Ewrop ar y bobol sy’n byw yng Nghymru? Hynny yw, mae gan Gymdeithas Pel-droed Cymru fwy o rym yn Ewrop na’n Cynulliad Cenedlaethol.

  • glynadda Gorffennaf 4, 2016 at 9:14 pm #

   Digon posib ! Peth arall, y dyddiau yma yddaf yn meddwl yn ddifrifol iawn fel hyn. Cymru ddeallus, ddarllengar, feddylgar, dduwiol, ddifrif a anfonodd ei meibion i frwydr Mametz. Onid yw Cymru dwp heddiw’n gallach o lawer, — mewn rhai pethau o leiaf ?

 2. Marconatrix Gorffennaf 5, 2016 at 6:03 am #

  Beth am hynny ´te? Mae´r Alban wedi cael ei derbyn gan y UE fel ¨successor state¨ i´r DU. Dydi´r gwyddelod mor barod am Iwerddon Unedig cweit a´r hyn o bryd ac felly mae´n rhaid i´r Gogledd dod o hyd i ryw fath o gysylltiad (tu mewn i´r UE) wrth yr Alban (heb son am Gebel-al-Tariq!) Dyna pan fydde´r Cymry yn dweud, ¨Ni sydd eisio tipyn o hynny!¨ A pan fydd y llwch wedi setlo, dyna ni gan y ´DU´ newydd (beth bynnag ei henw) o Gymru, Yr Alban a Gogledd Iwerddon tu mewn i´r UE o hyd, a Lloegr wedi gadael y UE a´r DU ill dau. A phawb yn hapus iawn? 😉

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: