Gwyliwch ddydd Llun

16 Gor

Ie, dyddiau diddorol.  Dyma’r blaid Dorïaidd unwaith eto wedi ei hel ei hun at ei gilydd yn ei ffordd ryfeddol, arferol. Ymlaen â’r pantomeim, a Boris wedi cael torri ei wallt.

Llafur, stori go wahanol. Fel rwyf wedi awgrymu o’r blaen, dyma gyfyng-gyngor clasurol, sef anallu traddodiadol Llafur i ddygymod ag egwyddor.  Yn aml mewn gwleidyddiaeth, personoliaeth sy’n dod gyntaf, polisi wedyn. Taclau diegwyddor fu mwyafrif gwleidyddion Llafur bron oddi ar ei sefydlu fel plaid, ond yn ogystal â’r rhain bu bob amser leiafrif o rai fel arall. Bellach, dan drefn newydd o ethol, dyma un o blith y lleiafrif yn arweinydd seneddol.

Yn wyneb pob dichell daliodd Corbyn ei dir hyd yma, gan roi inni gondemniad ar ryfel Irác o enau arweinydd yr wrthblaid.  Sicr y cawn glywed rhagor ganddo ar y testun hwn. Os deil tan drennydd, dydd Llun, daw ei gyfle i ddweud ei feddwl am Trident.

Dyfodol arfau niwclear – eu cadw neu ynteu gael eu gwared – yw mater gwleidyddol canolog ein hoes ni.  A dyma bob amser y prawf ar ddidwylledd sosialwyr.

Gwyliwch ddydd Llun, pa ffordd y pleidleisia’r Aelodau Llafur a’r ychydig Ryddfrydwyr.  A’r Aelodau Cymreig yn arbennig.

Y disgwyl yw y bydd llywodraeth Theresa â mwyafrif diogel, oherwydd cariad mawr y Llafurwyr at yr arf dinistr.  Ond na hidiwn hynny am y tro. Y gwahaniaeth mawr bellach yw presenoldeb Plaid Genedlaethol yr Alban. Fel y dywed Wee Ginger Dug heddiw, bydd y pleidleisiau Albanaidd o blaid Trident fel nifer y bysedd ar law haearn Capten Hook.

Er mwyn y nefoedd, Gymry, darllenwch rai o’r blogiau Albanaidd, ichi gael gweld sut mae ei dweud-hi. Wee Ginger Dug heddiw ar Trident, a Craig Murray (echdoe, 14 eg) ar y gwleidydd mawr Owen Smith. Fel un o’r blogwyr bach Cymraeg byddaf yn cywilyddio’n aml uwchben ein hymdrechion diniwed ni.

Yr Alban sy’n mynd i’w gwneud-hi, lle methodd y Chwith Brydeinig dila, ragrithiol.

*    *    *

Ond priodol iawn fu coffáu heddiw isetholiad syfrdanol Caerfyrddin hanner canrif yn ôl.  Yma y mae gwraidd llwyddiant presennol cenedlaetholwyr yr Alban.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: