Daeth dydd Llun

19 Gor

Fe ddaeth y dydd Llun, ac fe aeth.  Cafwyd y ddadl a’r bleidlais.

Gofynnwyd y cwestiwn i’r Santes Theresa: ‘wnei di bwyso’r botwm i ladd can mil ag un ergyd?’  Ateb:  ‘gwnaf’.  Bonllef o gymeradwyaeth, y Prydeinwyr yn arogli gwaed unwaith eto.

Ac ar y diwedd, mwyafrif mawr i’r Toris Gleision a’r Toris Cochion gyda’i gilydd.  Dylai’r SNP yn awr feddiannu sedd flaen yr wrthblaid yn barhaol, nid o amarch at Corbyn ond fel her i fwyafrif yr Aelodau Llafur, taclau diegwyddor fel y dywedais echnos, pwdrod i’r gwraidd.

Ar safle Munguin’s Republic gellir gwrando araith Mhairi Black.

Mewn un peth yn unig y byddwn yn anghytuno â sylwadau Mhairi.  Drwy’r blynyddoedd mae cefnogwyr diarfogi niwclear yn rhy aml wedi rhoi bow i gyfeiriad y ‘gwyddonwyr a’r peirianwyr galluog’ sy’n gweithio mewn llefydd fel Faslane, gan awgrymu y dylid troi eu medrau at bwrpasau amgen.  Mae’r gwyddonwyr a’r peirianwyr yn rhydd i droi eu medrau unrhyw ddiwrnod o’r wythnos. Nhw sy wedi dewis gwasanaethu’r Cythraul.

Wfft hefyd i’r undebau llafur sy’n dathlu ‘diogelu swyddi’ heddiw: adweithiol ac anadeiladol, fel y bu’r undebau drwy’r rhan fwyaf o’u hanes.

*      *     *

Cyn ei hawr fawr yn San Steffan, bu’r Santes ar ymweliad â Chaerdydd, a Carwyn yn ei chroesawu ar risiau ein hannwyl Gynulliad.  ‘Trafodaeth adeiladol’ medd yr adroddiadau.  Beth yn union oedd i’w drafod, wn i ddim … os nad ble i leoli llongau Trident pan anfonir hwy o’r Alban. Ble oedd gan Carwyn mewn golwg pan ddywedodd ‘mwy na chroeso’?  Aberdaugleddau sy’n dod i’r meddwl gyntaf efallai; hwylus, agos at y tanciau olew.  Ond beth am Borth Amlwch, i fod yn agos at Wylfa B a dod â gwaith i Fôn?  Neu Gaergybi, cynefin Albert Owen? Neu aber afon Ogwr, i Carwyn gael taro i mewn am sgwrs?

2 Ymateb i “Daeth dydd Llun”

  1. Aled Jones Williams Gorffennaf 31, 2016 at 2:02 pm #

    Diolch eto am lais gwar Glyn Adda eto. Proffwyd yw’r un sy’n dangos yn eglur ymhle y mae marwolaeth yn llechu tu mewn i gymdeithas ac yn ein rhybuddio o hynny. Dyna a wna’r blog rhyfeddol hwn yn wastad. Llef un yn llefain…Mae’n drysor cenedlaethol.

    • glynadda Gorffennaf 31, 2016 at 8:13 pm #

      Diolch Aled. Rydych yn dra charedig. Tawel yw’r hen flog y dyddiau yma, ond diau y daw rhyw ysgogiad eto.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: