Etholiad U.D.A.

10 Tach

Cyfrannwr gwadd heddiw, Gethin Jones.

Brawychus ond eto diddorol oedd canlyniad etholiad y Caliphate Seisnig,  UDA.

Dau oedd yn y ras i’w henwebu’n ddewis y Democratiaid. Y cyntaf, Bernie Sanders, Iddew sosialaidd   o Brooklyn, Efrog Newydd. Dyn â syniadau gwreiddiol a gwahanol i’r neo-cons arferol:  gwasanaeth iechyd, dileu ffioedd dysgu, cael gwared ag arfau niwclear, peidio ymyrryd mewn gwledydd, ynni adnewyddol, trethu Wall Street a’r banciau.  Ei gwneud  hi’n haws erlyn plismyn hiliol. Mynd i’r afael â  phroblemau erchyll yn y system gyfreithiol sy’n peri bod y rhan helaethaf o boblogaeth carchardai America’n bobl dduon ac Indiaid Cochion.  Yr ymgeisydd arall oedd dynes y sefydliad, dynes a gefnogodd bob rhyfel yn y deng mlynedd ar hugain diwethaf,  ei hymgyrch yn cael ei hariannu gan bob un cwmni arfau namyn un. Wedi derbyn miliynau o bres Wall Street at ei hymgyrch. Hillary Clinton oedd honno.

Nid oedd system annemocrataidd y Democratiaid wedi helpu. Dyma system yr uwch-ddirprwyon (super delegates), oedd yn galluogi criw bach o bobl ddethol y Sefydliad i wyrdroi penderfyniad yr etholwyr.  Yn y diwedd dim ond tri y cant o’r rhain a gefnogodd Bernie, i gymharu â phump ar hugain y cant dros Hillary. Fel arfer pobl saff iawn yw’r rhain, aelodau Cyngres y ffug-chwith, neu adain dde plaid y chwith. Y rhain yn y pen draw a roddodd y Tŷ Gwyn i Trump.

Ar ochr y Gweriniaethwyr, dewis y dynion gwyn gwirion ar lawr gwlad oedd Trump, dyn oedd yn eithaf  annodweddiadol o’r Gweriniaethwyr traddodiadol, yn achosi cryn embaras i hoelion wyth y blaid, ac yn amhoblogaidd gyda’r Pentagon, CNN, Fox News, CNBC, MSNBC a’r banciau. Nid oedd gan y Gweriniaethwyr system o uwch-ddirprwyon, felly mwy anodd oedd rhwystro Trump.

Pan ddoed at yr etholiad, roedd Hillary yn ymgorfforiad o’r peiriant lladd imperialaidd ac o’r system sy’n dweud yn glir y caiff y Saeson fynd i unrhyw le yn y byd a bomio unrhyw un a fynnon nhw. Bomio ysbytai, caeau a thiroedd amaethyddol yn y Dwyrain Canol. Yn Yemen, yn Irac, yn Affganistan, yn Syria, bomio ffatrioedd pils yn y Sudan, yn Libia. Ymddwyn fel cythreuliaid a neb yn medru gwneud dim i’w rhwystro.

Ar y llaw arall honiad Trump yw ei fod yn wrth-sefydliad, – er ei fod yn gynnyrch uniongyrchol o’r sefydliad hwnnw.  Polisi Trump oedd codi wal ar draws y wlad i rwystro’r bobl frodorol rhag dod i mewn i’r Unol Daleithiau, yn eironig pobl  â llawer mwy o hawl i fod yno na’r coloneiddwyr Seisnig.  Diddorol y bore ’ma oedd gweld fod pris stoc Watkin Jones wedi cynyddu. Efallai y caiff gytundeb i helpu codi’r wal. Slogan Trump oedd ‘Make America great again’. Y tro diwethaf i hynny ddigwydd, y Sioux, y Navajo a’r Cherokee oedd yn rhedeg y sioe.

Tebyg iawn oedd yr ymateb yno i Brexit ym Mhrydain. Pobl yn beio lleiafrifoedd ethnig am eu hapathi gwleidyddol a’u dewisiadau dychrynllyd eu hunain, yn mynd yn ôl genedlaethau. (Sbiwch ar gyflwr Cymru : – de a gogledd).

Ail bolisi Trump oedd cynyddu gwariant ar y fyddin ddengwaith drosodd. Hynny ydi, trethu’r bobl chwe chant y cant. Yn barod mae’r Ianc yn gwario chwe deg y cant o’i drethi ar y fyddin.

Y trydydd dewis yn yr etholiad oedd Jill Stein, ymgyrchydd digon call a rhesymol y Blaid Werdd:  o blaid diarfogi niwclear, creu’r holl drydan o ffynonellau adnewyddol erbyn 2020, a chael addysg coleg a gwasanaeth iechyd am ddim. Yr ymgeisydd Libertarian oedd Gary Johnson, cyn-aelod Cyngres dros y Gweriniaethwyr, miliwnydd wedi gwneud ei bres yn rhannol drwy dyfu canabis. Dim syndod felly mai cyfreithloni canabis ar draws America oedd un o’i brif bolisïau, yn ogystal â lleihau llywodraeth a biwrocratiaeth a lleihau’r gwariant ar y fyddin.  Ymgeiswyr digon call a rhesymol oedd y ddau olaf, ond â dim gobaith ennill o gwbl mewn gwlad o bobl gwbl ddi-ddallt a honco bost ulw.

Gwelwyd cynnydd yn nifer y rhai a bleidleisodd. Canran uchel y tro hwn, mae’n debyg, o rai  nad oeddent  wedi bwrw pleidlais erioed o’r blaen. Pobl â dim llawer o glem o’r hyn sy’n digwydd o’u cwmpas ac yn brin iawn o unrhyw synnwyr cyffredin. Pobl yr oedd y polau piniwn wedi eu hanwybyddu.  Y rhain fel arfer yw’r anwleidyddol. Pobl ar lawr gwlad, wedi cael llond bol ar drefn sy’n eu cadw i lawr, ond yn dewis y drws anghywir o hyd i drio  gwella pethau. Pobl fel arfer sy’n derbyn eu newyddion yn ddiog gan ffynonellau annewyddiadurol,  cyrn siarad y peiriant lladd a’r status quo, ffynonellau i gadw’r  dwl yn ddwl.

Be fydd effaith y canlyniad ?

Mae’n anodd meddwl am ymgeisydd llawer gwaeth na Clinton.  Mae’n debyg mai gwaethygu y buasai’r sefyllfa rhyngddi hi a Putin, ac efallai wedi arwain at ryfel niwclear yn y pen draw. Yn barod mae Trump yn sôn am ddileu TTIP,  sy’n newydd da i’r rhai hynny ohonom sy’n gwrthwynebu Monsanto a gwrthwynebu dileu’r gwasanaeth iechyd. Efallai mai sgil effaith Brexit ym Mhrydain fydd rhoi cyfle da arall i’r Alban gael gwared o’r peiriant lladd Prydeinig.

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: