Lloffion o Fyd Addysg

21 Tach

(1)   JAC YN Y BALA

y-bala

Daeth ein copi o Newyddion Cyngor Gwynedd trwy’r drws yma, ac ynddo dudalen o ddatblygiadau ym myd yr ysgolion. Yn eu plith, yr adroddiad uchod am gampws newydd y Bala.  Jac Codi Baw yn barod i ddechrau arni, a phawb yn ei helmed yn edrych yn reit joli. Ond un peth nas gwelaf yn yr adroddiad, sef y bydd yr ysgol 3-19 oed newydd yn ysgol enwadol, gyda’r addysg dan reolaeth un o blith ein hamryw gyrff crefyddol, heb ddewis i neb.  Ai dyna’r bwriad o hyd, ynteu a roddwyd Jac Codi Baw dan y cynllun gwallgo ?  Aelodau cabinet Gwynedd, cynghorwyr, swyddogion addysg, cynrychiolwyr Esgobaeth Llanelwy, gallwch ateb drwy glicio ‘sylwadau’ isod.  Edrych ymlaen …

(2)   AI  RHYW FATH O JÔC ?

‘Newyddion da i fyfyrwyr disgleiriaf Cymru’ medd pennawd yn Y Cymro.   A bod yn fanwl, fe ddylasai’r Cymro roi dyfynodau am y geiriau; amlwg mai barn bersonol rhywun sydd yma, nid ffaith wrthrychol.  A thorri’r stori’n fyr, dan nawdd rhywbeth a elwir ‘Rhwydwaith Seren Llywodraeth Cymru’, mae canolfan wedi ei hagor ym Mro Morgannwg gyda’r bwriad o ysgubo’r disgyblion galluocaf o Gymru a’u cyfeirio i ‘brifysgolion blaenllaw’; yn amlwg fe ragdybir nad oes yr un brifysgol o’r fath yng Nghymru !  Agorwyd y ganolfan gan Alun Davies AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes.  Nid oes dim neilltuol o newydd nac annisgwyl yn y datblygiad hwn; mae’n unol â’r polisi o ddatgymalu a dinistrio a welsom oddi ar ddatganoli dan law ein gwleidyddion anobeithiol.  Ond Gweinidog y GYMRAEG ?  Oni fyddai Gweinidog UNRHYW BETH ARALL wedi bod yn fwy addas yn y cyd-destun, yn fwy chwaethus, ddywedwn ni ?

(3)    PRES YN ÔL !

Adroddir bod y Darpar Arlywydd wedi talu $25,000,000 i gynfyfyrwyr anfodlon Prifysgol Trump, rhag cael ei erlyn ymhellach am ddarparu  iddynt gyrsiau a chymwysterau diwerth.  Nefoedd fawr ! Beth petai cynfyfyrwyr yn dechrau erlyn colegau Cymru a’r Deyrnas hon am werthu iddynt nwyddau fel  Gwyddor Chwaraeon, Amgylchedd, Addysg, Astudiaethau Plentyndod, Cyfathrebu ac Ysgrifennu Creadigol ?

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: