Noson dda i’r Santes

24 Chw

Noson dda i’r Santes Theresa gyda chanlyniadau Copeland a Stoke-on-Trent neithiwr.

Copeland, y tro cyntaf ers cantoedd i blaid llywodraeth yng nghanol ei thymor ennill sedd oddi ar wrthblaid. Pam? Sut? O bell fel hyn, ni allaf ond dyfalu. (1) Curwyd UKIP (2025) i’r pedwerydd lle gan y Democratiaid Rhyddfrydol (2252) – canlyniad bach digon rhyfedd a diddorol ! Awgryma fod y Brexitiaid wedi rhoi eu ffydd yn y Ceidwadwyr, sy’n cadarnhau unwaith eto fod y Tori’n dal yn ddigon o Dori i’r Sais. (2) Er i’r ymgeisydd Llafur sicrhau a siarsio a phwysleisio a thanlinellu ei bod hi mor ymbelydrol â’r ddynes nesaf, mae’n ymddangos i’r Geidwadwraig argyhoeddi’r niwclear-garwyr yn well.

Corbyn oedd y ffactor medd yr enillydd Ceidwadol. Pobl Llafur yn teimlo nad yw’r arweinydd ‘yn eu cynrychioli nhw’. Gwir i raddau, fel y mae’r blog hwn wedi awgrymu droeon o’r blaen. Dyn o egwyddor yw Corbyn.

Rhoddodd y canlyniad beth calondid i’r Aelodau Seneddol Llafur sydd am gael gwared â Corbyn, ond dim digon, am y tro beth bynnag.

Stoke-on-Trent. UKIP yn methu ym mhrifddinas Brexit. A sylwer, llai na chant rhyngddyn nhw (5233) a’r Ceidwadwyr (5154). Yr un neges eto, gwytnwch y Torïaid yn wyneb pob her o’r ochr dde. Dyna wasanaeth a chymwynas fawr y Blaid Geidwadol dros y cenedlaethau, bod yn ddigon drwg ac yn ddigon gwirion fel ag i gadw’r caead ar bethau mwy sinistr.

O’r ddwy etholaeth, y neges fawr i Theresa yw ei bod hi’n eithaf diogel rhag UKIP. Gall ‘danio Erthygl 50’, cynnal rhyw fath o drafodaeth â gwledydd Ewrop ac yna dod yn ôl i adrodd ‘ddaw hi ddim, hogia’.  Peth ofnadwy o wirion yw proffwydo’r dyfodol, ond hyd yma rwyf am ddal at fy narogan na fydd Brexit.

Mae hyn yn gosod her fawr i genedlaetholwyr yr Alban, – a dyma’r peth pwysicaf o ddigon o safbwynt Cymru. Ffenest go fechan sydd yna, a rhaid bod yn weddol sydyn. Ond hefyd rhaid bod yn sicr o ennill. Y sgript orau fyddai bod Llundain yn dweud, ‘chewch chi ddim refferendwm arall’. Yr SNP’n ateb, ‘iawn, ar gefn ein mwyafrifoedd fe awn, Aelodau’r ddwy Senedd, i Arbroath ar ddiwrnod braf a chyhoeddi annibyniaeth.’ Ar y blogiau Albanaidd gwelaf fwy o gyfranwyr yn ochri at ryw ateb fel hyn.

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: