Dadl J.R.J. eto ?

28 Chw

Wee Ginger Dug ddoe’n trafod cynhadledd Llafur yr Alban. Ymhlith yr ymatebwyr mae Marconatrix, sy’n ein cyfeirio at yr ysgrif ddiddorol hon. I rai ohonom efallai y bydd yn dwyn i gof “ddadl J. R. Jones”.

Mae dros hanner canrif er pan gyflwynodd J.R.J. ei ddadansoddiad. Fe’i derbyniwyd yn frwd gan garfan o genedlaetholwyr, a daeth “Prydeindod” (a deall y term fel enw ar ideoleg) yn rhan o’r drafodaeth wleidyddol Gymraeg. Ond nid ydym ddim nes at gael trwch pobl Cymru i ddeall y neges. Os digwydd yr hyn yr ydym yn gobeithio y bydd yn digwydd yn yr Alban, bydd gêm yr wyth gan mlynedd diwethaf ar ben. Bydd Saeson a Chymry mewn sefyllfa hollol newydd. Fy nyfaliad yw y daw’r Saeson i’w deall yn weddol rwydd ac i’w derbyn yn weddol raslon. Ond beth am y Cymry? Sut yn y byd mawr mae cyfleu’r neges?

(A diolch Marconatrix am eich cefnogaeth gyson i’r hen G.A.).

3 Ymateb i “Dadl J.R.J. eto ?”

 1. Marconatrix Chwefror 28, 2017 at 10:58 pm #

  I ddweud y gwir, dwi’n poeni am ddyfodol rhyw Gymru Druan wedi gadael yn unig gan Loegr ym math o DdU fach fechan wedi’r Alban cael annibyniaeth (ac Iwerddon unedig hefyd mae’n bosib?)

  Cyfeiriad i “ddadl J. R. Jones” os gwelwch yn dda?

  • glynadda Mawrth 1, 2017 at 10:45 am #

   Ganol y 1960au cyhoeddodd Alwyn D. Rees yn BARN ei her, “Y Cymro, adnebydd dy Brydeindod”.. Ymatebodd J.R. Jones yn fuan iawn gyda’i lyfr bach PRYDEINDOD (1965). Yn fyr, fe ddywed hyn: (a) mai un wir genedl sydd yn Ynys Brydain, sef cenedl y Saeson; (b) ond bod honno hefyd yn ymrithio dan yr enw “Prydain” i gyflawni rhai o’i hamcanion; (c) bod y Cymry wedi eu twyllo i dredu bod hwnnw’n wir genedligrwydd ac y gallant hwy gyfranogi ynddo. Ymhelaethoddd JRJ wedyn ar rai agweddau, mewn ysgrifau a gasglwyd yn ei gyfrol AC ONIDE (1970). Ie, “England and its Welsh appendage” fel y dywed yr Athro Boyle. Sut mae cael y Cymry i ddeall hyn oll, dyna’r broblem fawr, a’i ddeall mewn pryd ar gyfer y diwrnod y bydd yr Alban yn annibynnol (os ytw hynny’n mynd i ddigwydd). Mae gennym, lywodraeth Lafur yng Nghaerdydd sydd am ddod â Trident i Gymru. Ar hyn o bryd UKIP yw cariad newydd cymoedd y De-ddwyrain. A lle mae ganddi hi ychydig o reolaeth mae Plaid Cymru’n gwneud pethau hollol wirion, e.e. helynt addysg y Bala. O ble daw’r arweiniad? Buasai gwasg ddyddiol Gymraeg yn help, ond lladdwyd y breuddwyd hwnnw gan Blaid Cymru. Rydym mewn twll ofnadwy, dyna’r gwir.

   • glynadda Mawrth 2, 2017 at 9:25 am #

    cywiriadau.

    Darllener: twyllp i gredu

    os yw hynny’n

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: