Y Santes yn Sgotland

4 Maw

Bu’r Santes Theresa yng Nhynhadledd Ceidwadwyr yr Alban yn calonogi’r ffyddloniaid ac, fel y gellid disgwyl,  yn lladd ar yr SNP. Gwnaeth nifer o bwyntiau diddorol, a dyma’r prif rai:

1. Sgrifennwyd storïau Harry Potter yng Nghaeredin, gan awdures o Swydd Gaerloyw. Dyna ichi brofi yn y fan werth undod y Deyrnas.

2. “Mae’r Alban yn gwneud cyfraniad enfawr tuag at rôl fyd-eang y Deyrnas Gyfunol.” H.y. mae’n cartrefu Trident. Cofiwn ninnau mai dyna’r rôl y mae Llafur Cymru yn awchu am ei chyflawni. “Mwy na chroeso,” chwedl; Carwyn.

3. “Gweld trwy dwnnel” y mae Nicola. Os gwir hynny, mae Nicola’n eithaf sicr beth y mae’n ei weld. Mae Theresa’n dweud ei bod hi’n gweld teg oleuni blaen y wawr ôl-Brexit. Ond ai dyna mae hi’n ei weld mewn gwirionedd?

4. “Yr ydym yn bedair cenedl, ond yn ein calonnau yn un bobl.” Gosodiad rhyfedd iawn. I ddechrau, pa rai yw’r “pedair cenedl”? Lloegr, yr Alban a Chymru – dyna dair. Ond beth yw’r bedwaredd? Iwerddon gyfan? Ynteu’r Chwe Sir? Ers pryd mae’r Chwe Sir yn “genedl”? Yn ail, Iwerddon gyfan neu’r Chwe Sir, a yw’r Saeson yn teimlo yn eu calonnau eu bod “yr un bobl” â’r rhain? Neu y ffordd arall? A yw’r Cymry “yr un bobl” â’r Albanwyr? Yn drydydd, pwy oedd yn iawn, Theresa ddoe, ynteu J. R. Jones, a ddaliai mai “pobl, nid cenedl” yw’r Cymry?

5. Y mae gan Blaid Genedlaethol yr Alban “obsesiwn gydag annibyniaeth”. Peth rhyfedd yntê, plaid ag obsesiwn gyda’i phrif nod ei hun a phrif ddiben ei bodolaeth! Tybed na fyddai’n beth da petai gan Blaid Cymru obsesiwn gyffelyb? Rhywbeth iddi ei ystyried yn ei Chynhadledd Wanwyn heddiw.

Gwyliwch a gwrandewch Alex Salmond, trwy wefan Munguin’s New Republic, yn tynnu Theresa a’i haraith yn gareiau. “Does ganddi ddim clem” yw ei gasgliad. A dyna’r gwir.

Advertisements

2 Ymateb to “Y Santes yn Sgotland”

 1. Marconatrix Mawrth 4, 2017 at 11:42 pm #

  “Tybed na fyddai’n beth da petai gan Blaid Cymru obsesiwn gyffelyb?”
  Rhaid i ni gobeithio felly …

  Y bedwaredd genedl? Cernyw, siwr o fod, Kernow byz vykken! LOL!
  Plymouth Citybus 535 WJ65BZB

  • glynadda Mawrth 5, 2017 at 10:41 am #

   Cernyw ? Efallai, ond wn i ddim … Rwy’n dal i feddwl mai rhyw syniad niwlog iawn am Iwerddon oedd gan Theresa.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: