Wel wir … !

18 Ebr

Wel wir, etholiad cyffredinol ! Pwy fasa’n meddwl … ac eto gellir gweld rhesymeg y Santes.

Yn Lloegr-a-Chymru gall hi fod yn hyderus o gynyddu ei mwyafrif, fel ag i fod yn ddiogel erbyn diwrnod dod yn ôl yn waglaw o’r trafodaethau ag Ewrop a gorfod cyhoeddi “ddaw hi ddim, hogia”. Rhydd yr etholiad hwn y farwol i UKIP.

Yn yr Alban, digon tebyg y bydd tipyn o unoliaethwyr o blith Llafur a’r Democratiaid Rhyddfrydol yn hel tu ôl i’r Ceidwadwyr fel bod y rheini’n ennill peth tir. A fydd Ruth yn mynd am sedd San Steffan y tro hwn? Ond go brin y torrir llawer ar fwyafrif mawr yr SNP

A fentra’r SNP ddatgan, “os cawn ni fwyafrif y tro hwn, fydd dim angen refferendwm”?

Yng Nghymru go brin y gwelwn unrhyw beth o bwys.

Gall Plaid Cymru ddiolch nad yw’r ad-drefnu ffiniau wedi digwydd ac felly nad oes raid iddi ymladd sedd newydd Môn-a-Bangor. Ar y llaw arall, anfantais iddi yw nad adferir y tro hwn mo Geredigion a Gogledd Penfro, ei gobaith gorau o droi’r byrddau ar y cyfuniad sydd wedi ei chadw allan o Geredigion dros dri thro, – sef cyfuniad o (a) Cardis Drwg, – pobl Caradoc Evans, a (b) Saeson y colegau.

Gall y Blaid ddiolch hefyd y bydd raid i UKIP ymladd un waith eto, ac y bydd hynny’n dwyn tipyn oddi ar y Torïaid, e.e. ym Môn. Petai ganddi unrhyw ruddin ac egwyddor ym Môn, byddai’n dewis ymgeisydd a fyddai’n bendant a chlir a therfynol yn erbyn Wylfa B; fe gâi ef neu hi bleidleisiau’r gweddill Cymry yn bur gryno yr un fath, ac efallai ychydig o help gan Saeson Gwyrddion a fyddai’n wrth-Gymreig ym mhopeth arall.

Ond gwaith ofer yw dyfalu, er cymaint y demtasiwn ar ddiwrnod fel heddiw. Yr unig beth y gallwn ei broffwydo i sicrwydd am y blychau pleidleisio yna yw y bydd ynddynt ambell beth hollol annisgwyl, ac ambell beth hollol wirion.

Ac o safbwynt Cymru yr union ddyddiau hyn, pwysicach lawer na chanlyniad unrhyw etholiad cyffredinol fydd agwedd y cynghorwyr a etholir yng Ngwynedd a Môn ddechrau Mai. A fydd cynghorwyr Plaid Cymru’n cydsynio â newid polisi iaith a chynllunio’r ddwy sir mewn ufudd-dod i gwmni Horizon ? DYNA’R CWESTIWN TYNGEDFENNOL. Cofiwch ddarllen fy mlogiau 9 a 26 Mawrth, 5 a 14 Ebrill (yn cynnwys y ddau ymateb). Darllenwch hefyd Y CYMRO 14 Ebrill, t. 3, ac ewch am eich rhifyn o’r CYMRO eto y dydd Gwener yma.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: