Cytuno â Rod … !

22 Ebr

Mae’n debyg fod yna dro cyntaf i bob peth. A heddiw dyma’r hen G.A. yn cytuno â Rod Richards wrth iddo annog Leanne Wood i beidio â sefyll yn yr Etholiad Cyffredinol. Gwelaf Ifan Morgan Jones a Dylan Iorwerth yn dadlau yr un modd, er am resymau ychydig yn wahanol efallai. Mae’r sylwebyddion hyn oll yn iawn, ac mae’r ystyriaethau bron yn rhy amlwg i orfod eu hailadrodd:

1. Ni ddylid rhoi’r neges fod San Steffan yn dal yn bwysicach na’r Cynulliad.

2. Ni ddylid gofyn i bobl dderbyn AC nac AS rhan-amser.

3. Ni ddylid gwanhau safle Leanne fel arweinydd y Blaid.

Anffodus, a dweud y lleiaf, yw ymyrraeth Jonathan Edwards AS bod modd, efallai, newid rheolau Plaid Cymru er mwyn i Leanne allu sefyll. Digon yw digon o newid rheolau. A’r peth doeth fyddai cau’r ddadl hon, nid ei hymestyn ymhellach.

Gwnaeth rhywun awgrym call iawn, sef bod Jill Evans yn ymladd sedd San Steffan. I’r blaid, nid i’r unigolyn, yr oeddem yn pleidleisio yn Etholiadau Ewrop, ac mae’r cyfansoddiad a’r rheolau’n galluogi PC i ddewis Aelod Ewropeaidd newydd yn syth oddi ar ei rhestr, i ryddhau Jill ac i gynrychioli am faint bynnag o amser sydd ar ôl (amser hir iawn, rwyf i’n dal i ddarogan).

Gofynnaf i mi fy hun, pam yr wyf yn dal i droi meddyliau fel hyn ynghylch Plaid Cymru ac yn dal i ddymuno’i llwyddiant mewn rhai cyfeiriadau, a hithau wedi pechu mor enbyd yma’n nes ataf. Trown yn ôl eto heddiw at Y MATER PWYSICAF OLL, A’R PWYSICAF ERIOED, I NI YNG NGWYNEDD. A yw cynghorwyr Plaid Cymru’n mynd i gytuno i newid polisi iaith a chynllunio’r sir mewn ufudd-dod i gwmni niwclear Horizon?

I’n hatgoffa’n hunain unwaith eto, dyma’r dewis: UN AI (a) NEU YNTEU (b):

(a) O dan Gynllun Datblygu Lleol Gwynedd a Môn fel y saif mae hawl i gynghorwyr wrthod cynnig “a fyddai, oherwydd ei faint, raddfa neu leoliad yn achosi niwed sylweddol i gymeriad a chydbwysedd iaith cymuned”.

(b) Yn dilyn pwysau gan gwmni Horizon, mae adroddiadau y bwriedir newid hyn i ddarllen: hawl i wrthod “cynigion a fyddai yn achosi niwed sylweddol i gymeriad a chydbwysedd iaith cymuned nad ellir ei osgoi neu ei liniaru yn foddhaol trwy ddefnyddio mecanwaith priodol i sicrhau mesurau lliniaru addas neu y gwneir cyfraniad i leihau’r effeithiau hynny.”

I bleidleisio i’r Blaid byddai gofyn i mi fynd heibio i nifer o bethau: llai o gasgliadau biniau gwyrdd, tâl am gasgliadau biniau brown, cau fy hen ysgol HEB ANGEN NA RHESWM, a’r ymgais drwstan i ailgyflwyno addysg enwadol yn y sir (a’r ddau beth olaf, cofiwn bob amser, yn ganlyniadau ILDIO I BWYSAU yn lle sefyll ar egwyddor). Ond, o’r gorau, gan mai mater o flaenoriaethau yw hi, rwyf wedi addo i un o ymgeiswyr PC yn y ward hon y bydd pleidlais i’w chael os gwelaf cyn yr etholiad ddatganiad clir gan o leiaf ugain o’r ymgeiswyr (a’r rheini’n ymgeiswyr credadwy) na byddant mewn unrhyw amgylchiad yn derbyn y newid polisi y mae Horizon yn galw amdano, ac y byddant yn ethol yn arweinydd y cyngor rywun a saif yn ddiysgog ar yr un egwyddor. Ie, ac nid rhyw “hym” a rhyw “ha”, ond datganiad ysgrifenedig wedi ei arwyddo a’i ryddhau.

Os na welaf hyn, mae yna berygl gwirioneddol y byddaf yn llyncu’n galed, yn meddwl am Gymru, ac yn pleidleisio i blaid arall. “O diflasodd yr halen …”.

Gobeithio eich bod oll wedi darllen Y CYMRO ddoe a/neu fy mlog echdoe.

6 Ymateb i “Cytuno â Rod … !”

 1. H Ebrill 22, 2017 at 7:52 pm #

  Cawn weld a yw Plaid Cymru hurt efo asgwrn cefn.

  • glynadda Ebrill 23, 2017 at 9:34 am #

   Ie H, “hurt” yw’r gair. Ar rai adegau yn ddiweddar, ac yn enwedig ar ôl helynt chwerthinllyd addysg y Bala, cefais byliau o ofyn a yw PC bellach yn unrhyw beth ond cyfrwng i ethol twpsod. Ond dyma iddi gyfle i ddechrau ei hadferiad. Ugain neu ragor o ymgeiswyr yng Ngwynedd yn datgan na byddant byth yn newid y polisi iaith a chynllunio i blesio Horizon. Beth amdani? Fory? Dydd Mawrth? .

 2. Alwyn Gruffydd Ebrill 23, 2017 at 11:00 am #

  Bydd Llais Gwynedd yn cefnogi (a) ond ar ôl cynnig gwelliant i ddileu’r gair “sylweddol” o’r cynnig oherwydd ei amwyster amlwg.

  • glynadda Ebrill 23, 2017 at 11:15 am #

   Dyna’n union sydd eisiau ei wneud. Go dda Llais Gwynedd, ac mae’n ddigon tebygol y bydd rhai cynghorwyr Annibynnol hefyd o;’r un farn. Ond bydd Alwyn ac eraill yn deall pam yr wyf hyd yma wedi cyfeirio’r apêl yn arbennig at Blaid Cymru. Gyda’r system gabinet (system sy’n llawn peryglon fel yr wyf wedi dweud yn wastad), fe ddewisir arweinydd y cyngor gan fwyafrif o fewn y blaid fwyafrif, — ni wyddom eto wrth gwrs pa un fydd honno. Wedyn bydd gan yr arweinydd awdurdod unben. Mae’n RHAID cael arweinydd, a thrwy hynny gabinet, a saif yn gadarn ar y cwestiwn hwn. Onid e fe fradychir popeth.

   Soniais am Wynedd am mai yno yr wyf yn bwrw fy hatling at y gwasanaethau cyhoeddus. Byddai’n dda credu fod rhai ym Môn yn meddwl am yr un ystyriaethau. Os plygir i Horizon yn hyn, dyna’i diwedd hi. Os dywedir wrth Horizon ble i fynd, dyna gychwyn newydd.

 3. dafydd Glo Ebrill 23, 2017 at 3:52 pm #

  bla bla – mae neb yn cymru am y cynulliad – mae angen i plaid ennill seddi yn y Rhondda ar cymoedd. Pryd maer pwslo ma myn i newidv. angen cymryd risg. All leanne benu lan yn neud dim yn y cynulliad am y 5 mlynedd nesa.

  • glynadda Ebrill 24, 2017 at 7:44 am #

   Wel, dyna ni. Y penderfyniad iawn gan Leanne rwy’n meddwl. Pob llwyddiant i BC yn y Rhondda. Mewn ardaloedd eraill mae ganddi broblemau anferth o’i gwneuthuriad ei hun.

   Ac yn ôl at Y CWESTIWN MAWR: a fydd cynghorwyr PC Gwynedd a Môn yn newid y polisi iaith a chynllunio i blesio Horizon? Ac yn gysylltiedig, a fydd PC Môn yn dewis ymgeisydd seneddol ymbelydrol?

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: