Gwell dweud rhywbeth …

9 Meh

Gwell dweud rhywbeth, mae’n debyg.

Do, fe aeth yr hen G.A. ac ufuddhau i’r anogaeth gwbl ddisynnwyr a diystyr, ‘Pleidleisiwch Plaid’.

1. Wn i ddim am Ben Lake, ond go dda fo! Dyma ddechrau atgyweirio ar ôl llanast tri etholiad yn ôl pan anghofiwyd cofrestru nifer o fyfyrwyr a fyddai, mae’n debyg, wedi troi’r fantol i Blaid Cymru. Hynny a roddodd ei gyfle i Mark Williams gan roi i Geredigion dri thymor o gastiau mul y Democratiaid Rhyddfrydol.

A yw P.C. y tro hwn am gydnabod y ffactor a roddodd fuddugoliaeth iddi? Yr oedd arholiadau’r colegau ar ben a’r rhan fwyaf o fyfyrwyr Aberystwyth a Llanbed wedi mynd adre. Os bydd rhaid cael etholiad arall yn fuan, a fydd rhagluniaeth mor garedig unwaith eto â’i roi yn ystod gwyliau’r colegau?

2. Mae hynny’n fwyfwy perthnasol i Arfon. Petai Prifysgol Bangor ar agor ddoe, y Llafurwraig Mary Gwen fyddai’n ein cynrychioli y bore ’ma. (A siawns na fuasai hynny wedi plesio Canghellor y Brifysgol, cefnogwr Llafur yng Nghaerdydd.) Rhwng mewnlifiad, myfyrwyr a Bangor Lads, dyma bellach sedd sigledig i’r eithaf; a rhwng cau ysgolion, polisi gwagio biniau ac ambell beth arall, fe weithiodd cynghorwyr P.C. Gwynedd yn galed ar golli pleidlesiau yn yr ardaloedd gwledig a fu’n gefn iddi dros bedwar degawd. A beth am godi stad neu ddwy o dai ar gwr Bangor eto, i sicrhau’r sedd at y dyfodol i un o’r pleidiau Prydeinig?

(A chyda llaw, beth ar wyneb y ddaear fawr oedd diben ‘darllediad gwleidyddol’ Hywel o gwad y coleg ychydig yn ôl? A enillodd gymaint ag un bleidlais?)

3. Mae’r Blaid ym Môn yn dal i dalu pris uchel am y cecru ynghylch dewis ymgeisydd yn etholiad 2000. Yma fel yng Ngheredigion, ei ffolineb ei hun fu dechrau’r dirywiad. Ac i’w gwneud hi’n saff dros byth i Dori neu Lafur, gofalwn gael Wylfa B ac wyth mil yn rhagor o fewnfudwyr. Cofiwch chi rŵan, gynghorwyr P.C. Môn.

4. Trown i’r Alban. Pleidleisio tactegol, mae’n bur debyg, ac aml nod a winc rhwng y Prydeinwyr. Ond hefyd, mae’n rhaid derbyn, gogwydd oddi wrth yr SNP. Am ba reswm, rwy’n methu’n iawn â dirnad. Neu a’i roi fel arall, pam y gogwydd anferth o’i phlaid yr yr etholiad o’r blaen? Colled alaethus ar ôl Alex Salmond ac Angus Robertson. Ond go brin ein bod wedi wedi clywed yr olaf ganddynt. Nid er mwyn ‘gyrfa’ y mae hogiau fel y rhain yn y busnes.

Clywsom ddweud yn aml fod y ‘cyfryngau cymdeithasol’ bellach yn gwrthweithio dylanwad y wasg brint Dorïaidd a hefyd ddylanwad y BBC. Nid ymddengys fod hynny wedi gweithio yn yr Alban y tro hwn.

5. Eraill o ymadroddion y dydd yw ‘pleidlais yr ifanc’, a ‘gwrthryfel yr ifanc’. Credir, ac efallai yn gywir, fod hynny wedi gweithio o blaid Llafur, yn yr Alban a mannau eraill. Caf yr argraff – dim ond argraff, heb unrhyw ystadegau i’w chefnogi – mai ceidwadol, confensiynol a ‘gwleidyddol gywir’ yw meddylfryd y genhedlaeth hon gan mwyaf, ac anodd gennyf feddwl mai radicaliaeth Corbyn, fel y cyfryw, a ddenodd ei chefnogaeth. Sonnir am ‘gynddaredd yr ifanc’ yn erbyn Brexit. ac yn y bleidlais Brexit yr oedd elfen gref – elfen lywodraethol mae’n debyg, ac elfen ddigon sinistr – o radicaliaeth adain dde. Y status quo oedd – neu yw – yr Undeb Ewropeaidd,

6. Senedd grog? Beth petai Corbyn yn chwilio am ryw ffurf ar gefnogaeth gan y pleidiau llai ? Amod ddiwyro gan y ddwy blaid genedlaethol: RHAID I TRIDENT FYND. Dyma fyddai dial yr SNP ar ‘Ruthless’, fel y maent yn ei galw. Byddai trwch yr ASau Llafur yn gynddeiriog. A byddai Carwyn yn siomedig. Ond dyma fyddai’r prawf.

 

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: