Dwy gynhadledd

1 Tach

Dyma’r ‘tro nesaf’ oedd gen i mewn golwg cyn i helynt Catalonia fynd â’m bryd.

Dwy gynhadledd wleidyddol. Un wedi bod a’r llall i ddod.

§

Yn ôl Adam Price mewn cyfweliad teledu yr oedd cynhadledd Plaid Cymru yn ‘vibrant’.  Yr oedd yno ‘fizz’ a ‘buzz’.  Dôi’r fizz, rwy’n cymryd, o’r botel bop yr oedd y Blaid yn sôn am ei threthu dro yn ôl. Ac am y buzz, tybed a oedd yno ryw gacynen yn rhydd o gwmpas y lle?  Ai MacEvoy oedd enw’r gacynen?

Tameidiau o adroddiadau yn unig a welais i, ac efallai fy mod yn gwneud cam mawr â’r gynhadledd.  Ond tybed, tybed a gafwyd yno ryw bethau megis y canlynol?  Chwedl Dylan Jones ar ‘Taro’r Post’, ‘dim ond gofyn …’.

1.   Ailddatgan polisi gwrth-niwclear y Blaid, gyda siars eglur i’w gwleidyddion ar bob lefel gadw ato.

2.    Galw i gyfrif bob un o gynghorwyr y Blaid yng Ngwynedd a Môn a bleidleisiodd dros y Cynllun Datblygu Lleol.

3.   Rhybudd difrifol i unrhyw gynghorydd o’r un siroedd sy’n ystyried newid geiriad y polisi cynllunio er mwyn gwneud pethau’n haws i gwmni Horizon.

4.    Ystyriaeth ofalus i’r cwestiwn beth mewn gwirionedd ddylai fod yn sail ac egwyddor polisïau tai yng Nghymru.

5.  Penderfyniad ac addewid bendant i ddychwelyd at y polisi o wobrwyo’n ariannol y disgyblion deunaw oed o Gymry sy’n mynd i golegau Cymru.

6.   Galwad am ymchwiliad llawn i bopeth sydd wedi digwydd i Brifysgol Cymru oddi ar 2011, gan ystyried yn ofalus ai ymchwiliad barnwrol fyddai fwyaf addas.

Digon am y tro!

§

Ar ôl rhai trafferthion, mae 18 Tachwedd bellach wedi ei bennu ar gyfer cynhadledd, neu o leiaf gyfarfod, a gynhelir yn Aberystwyth ac a drefnir gan Royston Jones, ‘Jac o’ the North’, i ystyried sefydlu plaid genedlaethol newydd yng Nghymru.

Wrth ddarllen a golygu defnydd ar gyfer Hen Lyfr Bach Lloyd George, fe’m trawodd cyn lleied o ymosod caled a gafwyd gan Ll.G. ar y Blaid Genedlaethol a sefydlwyd yn 1925.  Yr oedd rhywbeth o hyd fel petai’n ei dynnu ati, er gwaethaf beirniadaeth ddeifiol Saunders Lewis arno ef.  Gweler eitemau 67, 70, 71 a 79 yn yr Hen Lyfr Bach.  Yn wir, yr unig beth tebyg i ymosodiad a welais ganddo oedd hwnnw mewn araith ym Methesda yn ystod etholiad 1929: ‘Megis cicaion Jona y cododd y blaid hon;  mewn noswaith y bu, ac mewn noswaith y derfydd.’  Rhwng hynny a heddiw fe welsom sawl ‘cicaion Jona’ yng Nghymru, ac o blith yr holl fudiadau gwleidyddol a lled-wleidyddol dau yn unig sydd wedi goroesi, sef Plaid Cymru a Chymdeithas yr Iaith.  Antur go fawr felly yw cynllunio plaid i gymryd lle’r Blaid. Eto, os darllenwn yr ymatebion i flog Jac gwelwn fod nifer o bobl ddigon call ac ystyriol a phrofiadol yn teimlo fod yr adeg wedi dod.

Dyma inni ddau symudiad newydd felly.  (1) Yes Wales.  (2) Plaid Jac.  O’r pellter hwn caf argraff – a rhaid pwysleisio mai dim ond argraff – fod y cyntaf yn fudiad o bobl ifainc, ac mai rhywbeth gan begoriaid o tua f’oed i yw’r ail.  Ond cawn weld.  Rwyf eisoes wedi dymuno’n dda i Yes Wales.   Ac am symudiad Jac, os bydd yn gyfrwng i ddwyn ynghyd ryw rai sy’n fodlon trafod rhai o’r pethau nad yw Plaid Cymru yn barod nac yn abl i’w hwynebu, bydd wedi cyfiawnhau ei fodolaeth.

Daliwch i ddarllen blog Jac.

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: