Bwrw diarth

23 Tach

Y diwrnod o’r blaen yr oeddwn yn trafod gyda chyfaill yr ymadrodd ‘bwrw diarth’. Ei ystyr yw ‘peidio â dangos eich bod yn gwybod’. Ymadrodd o’r un tylwyth yw ‘peidio â chymryd arnoch’, sef nid ‘peidio ag actio/smalio/esgus’, ond yr un peth eto, peidio â rhoi arwydd eich bod yn gwybod rhywbeth.

Ddydd Sadwrn diwethaf yn Aberystwyth fe gynhaliwyd cyfarfod gyda golwg ar sefydlu plaid genedlaetholaidd newydd yng Nghymru. Cyfarfod oedd hwn wedi ei ysgogi gan flog Jac o’ the North, a rhai o ddilynwyr y blog oedd yno, trwy wahoddiad. Cyhoeddodd Jac wedyn adroddiad byr iawn, ac mae’n addo adrodd yn llawnach.

Ni wn i felly fawr ddim am yr hyn a wnaed ac a ddywedwyd yn y cyfarfod, ac ni byddwn yn disgwyl i’r cyfryngau yng Nghymru wybod. Ond gallesid disgwyl i rai o’r cyfryngau, print (hynny sydd) a llun a llafar, o leiaf nodi fod y cyfarfod wedi ei gynnal, a chodi ambell gwestiwn ynghylch ei bwrpas. Ond na, mae yna ryw fwrw diarth.

Nid wyf am ddweud dim heddiw o blaid nac yn erbyn y math o fudiad sydd mewn golwg. Y pwynt, yr arwyddocâd, yr eitem o newyddion, y stori. yw fod rhyw nifer o genedlaetholwyr – dyrnaid efallai, ond gall fod yn fwy – wedi teimlo fod angen am ryw symudiad fel hwn; a bod hynny, yn ei dro, yn dweud rhywbeth am Blaid Cymru ac yn wir am wleidyddiaeth Cymru’n gyffredinol. Hyd y gwelaf – a rhag ofn fy mod wedi methu rhywbeth, rwy’n ymddiheuro yn awr – nid oes neb mewn papur, cylchgrawn, radio na theledu wedi codi’r pwynt.

Mi soniais o’r blaen (1 Tachwedd) mai byr barhad sydd i fudiadau gwleidyddol yng Nghymru, ac mai dau yn unig sydd wedi goroesi’r degawdau. Pwy a ŵyr, efallai mai’r un fydd y stori y tro hwn. Ond mae yna gymaint o fwrw diarth nes peri ichi amau fod y symudiad yn un pwysig. Cawn weld …

Ond caem weld yn well petai gennym wasg.

Advertisements

Un Ymateb to “Bwrw diarth”

  1. Geraint Jones Tachwedd 24, 2017 at 12:11 am #

    Diolch Glyn. Ystyr ystrywgar ‘bwrw diarth’ gan y cyfryngau yng Nghymru (Cymraeg a Saesneg) ers blynyddoedd lawer ydi ANWYBYDDU. Rydan ni mor gyfarwydd â’u hagwedd drahaus.

    Plaid genedlaethol newydd ? Ai hunaniaeth / iaith fydd y flaenoriaeth tybed ?

    Hwnrw Mawr

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: