Rhwbio llygaid

11 Rhag

Rhwbio fy llygaid y bore ’ma.  Craffu. Rhwbio eto. Fy mhinsio fy hun.  Ai fi sy heb ddeffro’n iawn?  Ynteu ydi cabinet Cyngor Gwynedd mewn gwirionedd yn ystyried cyfrannu hanner miliwn o bunnau tuag at ganolfan profi drôns yn Llanbedr, Meirionnydd?

Darllenaf ar GOLWG 360 fod Cymdeithas y Cymod yn apelio ar y Cyngor i ‘beidio â bwrw mlaen’ â’r cynlluniau.  Mae yna gynlluniau felly.

Mi hoffwn, ac mi ddylwn, wybod mwy am bwrpas Canolfan Awyrofod Eryri.  A yw Cymdeithas y Cymod, a minnau i’w chanlyn, yn camfarnu?  Gellir defnyddio’r drôn i ddanfon parsel, i dynnu lluniau o’r awyr neu i ollwng bom.  Mae’r Gymdeithas wedi cymryd mai’r olaf; a hyd yma – hyd y gwn i – ni ddaeth dim oddi wrth reolwyr y Ganolfan nac oddi wrth Gyngor Gwynedd i brofi’n wahanol.  Dowch inni wybod beth yn union sydd mewn golwg.

Yn y cyfamser daw i’m meddwl y llun enwog o’r ‘Tri’ yn eu hetiau mawr tri-degaidd, newydd fod yn cynnau tân.  Dychmygwch y Tri’n mynd o gwmpas gwlad Llŷn efo’r hetiau i godi arian at gael Ysgol Fomio ym Mhenyberth …

Pa blaid ydi hon sy’n rheoli Gwynedd hefyd, dywedwch?  A hithau wedi trefnu ‘Armed Forces Day’ yng Nghaernarfon yr haf hwn, a oes ddiben i Gymdeithas y Cymod sgrifennu ati?

A oes ddiben i minnau sgrifennu at gynghorwyr a fotiodd fis Gorffennaf  dros wyth mil o dai ychwanegol i’r sir, ac awgrymu wrthyn nhw ‘er mwyn y nefoedd, os oes gynnoch chi hanner miliwn o bunnau’n sbâr, gwariwch o ar wagio’r biniau bob wythnos’?  Nac oes, dim diben o gwbl.

Dwy bleidlais ddiddorol fory, dydd Mawrth, Gwynedd a Môn.

^   ^   ^
O.N.   Ar ystyr y gair ‘militaraidd’ gweler y gyfrol Iawn Bob Tro, t. 71.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: