Sgandal o beth !

21 Rhag

Mae sgandal yn rhan o wleidyddiaeth bob amser, ond efallai y teimla rhai ein bod wedi cael mwy na’n dogn arferol eleni.

Dylwn oleddfu’r gosodiad. ‘Rhan o wleidyddiaeth ddemocrataidd’ ddylwn i ddweud. Does dim sgandal o dan unbennaeth; bodolaeth yr unbennaeth ei hun yw’r sgandal.

Ond sgandal yw fod gwledydd honedig ddemocrataidd yn cynnal breichiau gwladwriaethau unbenaethol. E.e. Prydain a Sawdi Arabia.

A sgandal yw agwedd yr Undeb Ewropeaidd tuag at helynt Catalonia.

Beth am America yn nyddiau’r Trymp? Mewn sgandal mae yna ryw anghysondeb rhwng gweithred a honiad. Nid dyna sydd yma, ond dyn o’i go’ yn apelio at drwch o bobl o’u coeau ac yn llwyddo dan system o’i cho’. Gallwn ddadlau, os mynnwch, fod bodolaeth y system honno’n sgandal.

Yng ngwleidyddiaeth Prydain mae dau fath sylfaenol o sgandal. (1) Sgandal Dorïaidd. Mae a wnelo hon mewn rhyw ffordd neu’i gilydd â godineb. Rhywbeth rhwng y gwleidydd, ei briod a’r fodan ydyw; nid yw’n fusnes i neb arall, ac nid yw’n atal y gwleidydd rhag gwneud ei waith. (2) Sgandal Lafuraidd, sef gwadiad cyson y blaid Lafur o’i hegwyddorion ei hun. Dyma beth llawer mwy difrifol.

Mwyaf difrifol oll i ni yng Nghymru yw fod malltod o natur Lafuraidd wedi cydio mewn plaid arall. Sut arall yr ydych yn esbonio’r gyfres weithredoedd hyn gan gabinet a chyngor o aelodau Plaid Cymru? Ie, yng Ngwynedd y digwydd y stori.

(1) Bwriad i ailgyflwyno addysg enwadol orfodol mewn rhan o’r sir. Wedi ei roi heibio erbyn hyn, diolch byth, ond yn gadael ar ei ôl amheuon dyfnion ynghylch dealltwriaeth aelodau’r cabinet, eu gwybodaeth o hanes a’u hamgyffrediad o egwyddor.

(2) Parodrwydd i gau ysgolion ar amnaid dau weinidog mewn llywodraethau Llafur. Y ddau hynny bellach wedi mynd, a’u holynu gan weinidog sydd efallai’n fwy goleuedig ar y mater hwn. Ond mae’r drwg wedi ei wneud.

(3) Rhyw awydd mawr i golli eu seddau San Steffan a Chynulliad eu hunain drwy ddarparu wyth mil o dai na phrofwyd eu hangen, ac anodd gweld eu llenwi gan ddim ond mewnlifiad.

(4) Trefnu ‘Armed Forces Day’ ! Meddyliwch mewn difri ! Oes, mae eisiau helpu cyn-filwyr a’u teuluoedd, ond siawns na ellir gwneud hynny heb ei droi’n sioe Brydeinllyd. Bydd rhai – cryn lawer efallai – yn gwerthfawrogi achlysur fel hyn; ond yn enw pob synnwyr, gadawer y trefnu i’r pleidiau unoliaethol.

(5) A’r diweddaraf. Yr Ysgol Drôns.

Mae dau beth ddoe a heddiw wedi cynhyrfu’r cyfryngau cymdeithasol Cymraeg yn fwy nag odid ddim erioed : (a) trefniadau’r Ail Radio Cymru, a (b) awgrymiadau’r Arglwydd am y Dywysogaeth. Am (a) ni ddywedaf ddim, ac am (b), dywedaf nad yw’n sgandal o gwbl pan gymherir ef ag (1)-(5) uchod.

Dimensiwn arall ar y sgandal yw nad oes gan Blaid Cymru, mae’n ymddangos, ddim moddion yn genedlaethol nac ar lefel sir ac etholaeth, i atal ei chynghorwyr rhag gwneud pethau gwarthus a gwallgo fel y rhain.

A dimensiwn pellach eto yw na fyn y wasg Gymraeg wythnosol – hynny sydd ar ôl ohoni – ddweud dim.

 

 

 

 

 

 

 

2 Ymateb i “Sgandal o beth !”

  1. Dei Tomos Rhagfyr 22, 2017 at 10:40 am #

    O blith eich blogiau rhyfeddol o gyson a dwysbigog, mae hwn yn sgorio’n uchel iawn – Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda ‘rhen Glyn.
    ON Efallai nad ydi’r Dywysogaeth yn sgandal, ond mae’n dal yn ‘boncyrs’!

    • gaynor Rhagfyr 22, 2017 at 11:45 am #

      Cytunaf Dei!diolch yn fawr am ein goleuo am y bobl ofnadwy sydd yn rheoli CYmru o bob Plaid – diolch hefyd am y blogiau hyn sydd yn datgelu y gwirionedd, troedig ar brydiau, am gyflwr Cymru tra bod y BBC a gweddill yr MSM ys wedon nhw, yn anwybyddu pob elfen o lygredd a ffwlbri gwleidyddol

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: