Beth sydd ar waith yng Ngwynedd ?

13 Maw

Nid yw’r hen G.A. yn ffermwr nac yn ifanc. Er hynny bydd yn mwynhau Eisteddfod y Ffermwyr Ifainc, un o’r ychydig nosweithiau cyfain o deledu ar ei galendr.

Go chwith felly oedd darllen ar GOLWG 360 heddiw am Gyngor Gwynedd yn terfynu ei nawdd i Ffederasiynau Ffermwyr Ifainc Meirion (£20,000) ac Eryri (£16,000).

Rhan yw hyn, yn ôl yr adroddiad, o ymgais i arbed y swm o £270,000.

Ond dwedwch i mi, pa gyngor yn ddiweddar a benderfynodd gyfrannu £500,000 tuag at ganolfan profi drôns ?

Beth sydd ar waith yng Ngwynedd ? P’run sy’n iawn, Damcaniaeth y Llanast ynteu Damcaniaeth y Cynllwyn ? Rwyf wedi ei ofyn droeon, ac rwy’n ei ofyn eto.

Mae Blog Glyn Adda bob amser yn llwyfan agored. Pwy o aelodau’r cabinet neu’r cyngor sydd am gynnig sylw ?

3 Ymateb i “Beth sydd ar waith yng Ngwynedd ?”

 1. cyfrodedd Ebrill 2, 2018 at 12:42 am #

  Ar y cwestiwn anochel yna , p’run ydyw o, llanast ynteu cynllwyn? Anodd coelio y buasai yn yr un cyngor ddigon o rai digon hurt i wneud un llanast ar o^l y llall fel hyn, a’r cwbwl yn mynd at ei gilydd un mynydd mawr, mawr o lanast anobeithiol. “Cysgaduron”, wedi plannu yno ers blynyddoedd tybed, i helpu lladd PC o’r tu mewn, a gwneud ethol plaid cenedl iawn yn amhosib? Wyt ti’n dal sylw Mr Putin (ar sut i beidio ag ymateb i ddim, doed a ddelo)?

 2. glynadda Ebrill 2, 2018 at 9:41 am #

  Wir-ionedd, mae dyn yn cael ei dynnu fwyfwy at ryw gasgliad fel hyn. A phle mae’r ‘cysgaduron’? Ymhlith y swyddogion? Ynteu wedi treiddio i mewn i’r Blaid ei hun? Tipyn o’r ddau?.

  • cyfrodedd Ebrill 3, 2018 at 1:15 pm #

   ie, wedi sefydlu a sodli yn y ddau le, ddywedwn GA – torrwyd nhw i gyd o’r un brethyn. O ran yr etholedigion, maen nhw yno er eu lle^s personol eu hunain, amhosib gwadu ac anghoelio hynny ers blynyddoedd bellach. Unwaith y ca^n nhw hynny o bleidlais, gwelir nhw yn eu lliwiau eu hunain. Dyfais yn unig ydyw, neu, o hyn ymlaen, oedd PC i gyrraedd y no^d o gael eu hethol trwy apelio at wladgarwch naturiol poblogaethau Cymraeg gyffredin, oedd wedi cadw digon o sail a sylwedd yma (am resymau polisiiol/hanesiol neilltuol) i wneud PC yn bosib – cyn i’r rhain gael eu ffats ar rym, wrth gwrs, a gwneud a wnaethan i estroneiddio y parthau ola hyn trwy eu gweithredoedd digwilydd tal-galed a gwneud hynny yn amhosib o ran rhifyddiaeth sylfaenol. “Cyd-wladwyr y rhain ydyw eu cyd-ddosbarth o Loegr a phedwar ban, nid eu cyd-genedl – eu buddiannau eu hunain au “cyd-wladwyr” newydd sy’n cael eu cyfarfod a’u digoni. Ymddiheuriadau am ymateb rhy faith i’ch post. Mae eisiau so^n am ymwrthod y rhain a^’u cyfrifoldebau a’u dyledswyddau cymdeithasol priodol – di-broffid iddyn nhw – a’u trosglwyddo (fel aelodau etholedig) i swyddogion penodedigion cyflog. Llawer, llawer o bethau yn gofyn eu dweud – gobeithio gweld eraill yn … .

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: