Pwy sy wrthi ?

17 Maw

Ai’r Pwtyn sy wrth ?

Synnwn i damaid. I chwyddo’i gefnogaeth at yr etholiad ? Digon posib.

Ond wn i ddim. Wyddoch chwithau ddim chwaith.  Ychydig iawn iawn sy’n debyg o wybod.

Darllenwch yn ofalus flogiau Craig Murray dros y pum niwrnod diwethaf (13-17 Mawrth), a hefyd rai o’r cannoedd ymatebion ystyriol a gwybodus y mae’n eu cael. (Mae Craig yn bur blês ar ei gynulleidfa, a chyda phob cyfiawnhad.  MILIYNAU o ddarllenwyr dros y cyfnod uchod.  Cymharer BGA … hanner cant, efallai, ar ddiwrnod da; ymatebion: DIM.)

Os mai’r Pwt sy wrthi, fe lwyddodd hefyd i roi hwb fach i’r Santes yn y polau, fel ei bod hithau’n cael ei Mini-Moment-Malvinas.

Yn hollol nodweddiadol, fe drodd ei blaid ei hun yn erbyn  Corbyn, wedi iddo wneud gwaith gwrthblaid, sef gwrthwynebu (tipyn, nid llawer).  Rwyf wedi dweud droeon o’r blaen ac fe’i dywedaf eto, nid Blairiaeth yw hyn, ond hen draddodiad adweithiol y ‘Torïaid Cochion’, sy’n mynd yn ôl i’r diwrnod y gwrthodwyd arweiniad Keir Hardie gan bobl Merthyr ac Aberdâr.  (Am beth o’r hanes, gweler bellach gofiant Hefin Wyn i Niclas y Glais.)

A sôn am wleidyddiaeth etholaethau’r De – ac i ddwyn nodyn bach o hiwmor i’r sefyllfa hyll hon  – tebyg fod rhai ohonoch wedi clywed Kinnock Bach ar y radio bore ’ma, yn gofidio am gicio’r Cyngor Prydeinig allan o Rwsia.  ‘Pwynt Browni’ i’r Pwtyn yn y fan yna, i’w osod yn erbyn ei holl bechodau.

8 Ymateb i “Pwy sy wrthi ?”

 1. Dei Tomos Mawrth 17, 2018 at 2:52 pm #

  Gresyn nad oes neb yn ymateb, gormod ohonan ni, yr hanner cant ffyddlon, yn cytuno efo safbwynt yr hen GA. Wel o leia dyna fi wedi ymateb, a gwneud hynny oddi ar draethell bell lle nad ydi problemau’r byd yn edrych hanner cyn waethed am nad oes yma newyddion o barad i bost a thu hwnt. Wel mae na wrth reswm, ond a sŵn y don yn torri ar draethell unig yn fwy deniadol, wel wfft i’r byd a’i bethau!

 2. Marconatrix Mawrth 17, 2018 at 4:47 pm #

  Wel, dyma fi yn ymateb hefyd 🙂

  Dwi ddim am osod llawer o obaith mewn Corbyn, ond serch hynny ei agwedd at Pwtyn ayyb yw hollol resymol am wn i. Y dychryn gwir ydi’r llawer sy’n barod i fynd nôl swn ‘dog whistle’ May.

  • glynadda Mawrth 17, 2018 at 5:36 pm #

   Diolch Dei, a mwynhewch eich gwyliau ymhell o Gymru oer, oer. Oes yna ‘gân y gwynt lle nad oes glust a glyw’ hefyd?

   • Marconatrix Mawrth 17, 2018 at 5:48 pm #

    Bu cawod o eira yma yng Nghernyw heddiw!

  • glynadda Mawrth 17, 2018 at 5:37 pm #

   Diolch eto Marconatrix. Munguin yn ardderchog fel arfer.

 3. jonesy Mawrth 18, 2018 at 3:45 pm #

  Ymatebaf i hefyd!

  digon parod i gredu bod na ffactor Rwsieg boed yn swyddogol/ answyddogol/~lonewolf yn ddigon hapus i wenwyno gelynion Putin yn y DU, wedi’r cyfan mae nhw yn lladd bwy bynnag sydd yn digon dwl neu dewr i wrthwynebu Mcnabs ar strydoedd Moscow ers blynyddoedd… ond beth sy’n ofnadwy yw y llabyddiad mae Corbyn wedi derbyn gan y wasg a’r cyfryngau am ymateb fel arweinydd gwrthblaid, sydd fel petae yn fwy o frad na’r weithred anllad ei hun .

  Dwi hefyd yn gofyn y cwestiwn pwy sydd yn gallu elwa o’r sefyllfa arwahan i’r Arth Rwsaidd – cabinet y Toriad sydd wedi bod fel ffowls yn troi ar ei gilydd yn sgil Brexit ac yn tin droi a stablad wrth esgus eu bod yn ennill y fargen Brexitaidd. Cyfle i droi y drylliau at y “gelyn” tu fas yn lle’r rhai mewnol … efallai bydd y “bygythiad” yn rhoi stop ar Brexit , hyd yn oed? Yn sydyn reit mae hwylio bant i’r gorwel ar ben ein hunain a gadel Ewrop a gorfod gwynebu demagog sydd a’r pwer i greu hafoc gyda gwenwyn neu llorio ein cyfundrefnau bancio/llywodraethol/ iechyd drwy gyfrwng cybespace ddim cweit mor apelgar?

  Yn y cyfamser mae’r Kinnock eneiniog fel petae wedi ei ddewis gan y Gorfforaeth fel arweinydd amgen i’r Blaid Lafur, ma fe ar y cyfryngau bob wipstitch yn son am hyn a’r llall, maen nhw yn dwlu arno fe…gwyliwch y gofod.

  Mae’r digwyddiad yng Nghaersallog yn ofnadwy, ond Rhyfedd fel mae gwenwyno cwpwl o bobl fel petae yn weithred mwy ofnadwy na mynd i ryfel ar sail celwydd a lladd cannoedd o filoedd a chwalu bywydau milynau yn y dwyrain canol… gollodd y gorllewin ei chwmpawd moesol pryd hynny. Mae’r menyg paffio wedi eu hen diosg erbyn hyn, ond mae’r DU methu dirnad hyn o gwbl. Wnewn nhw byth ennill y gem yn erbyn Rwssia, wedi’r cyfan nhw yw pencampwyr gwyddbwyll y byd!

  • glynadda Mawrth 18, 2018 at 7:01 pm #

   Cytuno gant y cant. Taro’r hoelen ym mhob brawddeg. Ie, os oes eisiau rhywun i roi cyllell mewn cefn, pwy well na Kinnock Bach ?

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: