Lloffion o’r Urdd

2 Meh

Adroddiadau gan GOLWG 360 heddiw o bafiliwn a maes Eisteddfod yr Urdd.

Yn y pafiliwn, llywydd dydd Gwener yn awgrymu ‘cystadleuaeth newydd yn yr Eisteddfod sy’n ymwneud gyda’r lleiafrifoedd o fewn ein cenedl ni.’

Wel, mae cystadleuthau’r Urdd bron i gyd (a’r eithriadau yw’r rhai offerynnol, y dawnsio a’r celfyddydau gweladwy) eisoes ar gyfer lleiafrif, sef y siaradwyr Cymraeg – o amrywiol gefndiroedd ethnig.

Dwedwch i mi, sut y byddem yn dewis a dynodi ‘lleiafrifoedd’ ar gyfer cystadleuaeth benodol?  Ar sail lliw? Tarddiad?  Crefydd?  Unawd i Hindwiaid  dosbarth chwech a saith. ‘Lle Treigla’r Caveri’?

Tueddaf weithiau i ganmol yr Urdd am gadw ‘Llywydd y Dydd’, ac i ofidio bod yr Eisteddfod Genedlaethol wedi ei roi heibio. Peth da yw bod pobl yn dal i fedru eistedd, edrych yr un ffordd, gwrando, canolbwyntio, ystyried, clywed safbwyntiau gwahanol, cytuno neu anghytuno.  Dros y blynyddoedd bu dau gategori o Lywyddion Dydd y Brifwyl:  (1) rhai â rhywbeth i’w ddweud, (2)  balast.  Gallem fyw gyda hynny.  Parhaed yr Urdd i gynnig yr amrywiaeth; heddiw efallai, sylwadau call, adeiladol, ysbrydoledig; yfory efallai, nonsens nawddogol.

§

Ar y maes, bu Gweinidog y Gymraeg, Eluned Morgan, yn trafod beth a ellir ei wneud pan ddaw Cymraeg Ail Iaith i ben yn yr ysgolion. Er imi groesawu diwedd yr ‘ail iaith’ (gweler blog 25 Medi 2016, neu Meddyliau Glyn Adda, t. 158), rhaid imi gyfaddef nad oes gennyf yr un awgrym a allai helpu’r Gweinidog. Oherwydd mae gwraidd y broblem yn ymdeimlad y Cymry o israddoldeb. Beth sy’n mynd i symud hwnnw? Cyfeiriaf  yn unig at un sylw gan Eluned ar y cynllun newydd, beth bynnag a fydd: ‘mae’n rhaid i hwn gyd-fynd i raddau gyda’r newidiadau sy’n dod trwy Donaldson.’ Adroddiad Donaldson yw’r llwyth mwyaf o nonsens ar addysg yng Nghymru oddi ar Lyfrau Gleision 1847.  Gweler blog 10 Mawrth 2015.

§

Yn yr un adroddiad sonia GOLWG 360 am ‘y ffordd mae’r Gymraeg yn cael ei haddysgu mewn ysgolion di-Gymraeg.’  Sawl gwaith mae eisiau dweud?  Allwch chi ddim ‘ADDYSGU Cymraeg’.  Gweler y gyfrol Iawn Bob Tro, t. 79.  Olygyddion GOLWG, gyflwynwyr yr Urdd, ATHRAWON YN ARBENNIG, darllenwch, cofiwch a dilynwch. Gostyngiadau hael ar archebion da.

Iawn-Bob-Tro

2 Ymateb i “Lloffion o’r Urdd”

 1. Dei Tomos Mehefin 2, 2018 at 12:06 pm #

  Mae ambell air yn werth ei bwysau…, balast sydd wedi mynd a’m bryd heddiw, heb law fod yr hen wireb honno am droi dŵr … wedi dod i gof wrth son am frychau iaith ag ati. Fel arall blog ardderchog Glyn. Heddiw hefyd blog da ar Nation.Cymru ac arweinydd the Party of Wales yn nes ati nag arfer

  • glynadda Mehefin 2, 2018 at 12:29 pm #

   Diolch eto Dei. ‘The hard sell’ — mae’n rhaid wrthi !

   Roeddwn i’n meddwl fy mod wedi ateb yr ymholiad am Iolo Morganwg, ond efallai na wnes i ddim. Rydw i weddi gwneud rwan.

   Pa un yn union yw’r eitem ar Nation Cymru?

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: