Duw’n dal i drio

2 Medi

Fel y mae’r hen flog hwn wedi dweud droeon, mae Duw drwy’r blynyddoedd wedi ceisio anfon pethau i ysgwyd y Cymry a’u cael i wneud rhywbeth ohoni. Y Llyfrau Gleision, y Welsh Not, Llanwddyn, Claerwen, Elan, Tryweryn, Clywedog, Yr Ysgol Fomio, George Thomas … &c &c. Dychmygaf Ef yn crafu ei ben. ‘Be ga’ i’r tro yma …?’ A daeth yr ateb. Wrth gwrs! Llwyth o fwd ymbelydrol am eu pennau nhw! Hwdiwch y twpsod!

Ond na. Mae’r mwd yn ôl-reit. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi dweud.

Wel. Ethol llywodraeth Plaid Cymru yn 2021 – os cywir darogan Adam Price. Ei hailethol yn 2026. Ar y diwrnod cyntaf, datgorffori Cyfoeth Naturiol Cymru, a gwahardd aelodau’r cwango diffaith, dinistriol hwn rhag dal swydd gyhoeddus yng Nghymru byth eto.

Nid ‘dyna ddylai Plaid Genedlaethol ei wneud’, ond dyna y byddai hi’n ei wneud petai hi’n Blaid Genedlaethol.

3 Ymateb to “Duw’n dal i drio”

 1. Cadi Twll Clo Medi 2, 2018 at 4:50 pm #

  Mae enw Cyfoeth Naturiol Cymru yn atgoffa rhywun o enw’r weinyddiaeth yna yn llyfr Orwell, 1984, ‘The Ministry of Truth’. Hynny ydi, ei bwrpas yw gwneud yr hyn sy’n groes i’w deitl. (Hefyd y Weinyddiaeth Amddiffyn, sy’n gwneud dim byd ond ymosod!)

  ‘Cyfoeth Naturiol Cymru’n llifo i bocedi Saeson’ ddylai fod yn enw ar y corff.

  Ar bwnc arall ond heb fod yn hollol wahanol, a welsoch gan sylwebydd ar flog ‘Jac o’ the North’ fod Coleg Llanbed wedi rhoi les i gwmni o Tseina ddefnyddio’i brif adeilad? Mae hyn yn gysylltiedig efo mater mwd Hinkley am mai dymuniad Tseina, sy’n ariannu Hinkley, ydi clirio’r stwff oddi yno, a neb ond Cymru dlawd sy’n barod i’w dderbyn. Gwarth arnom yw plygu glin i’r wlad annemocrataidd a threisgar hon.

 2. gerainttrefor Medi 3, 2018 at 8:07 pm #

  Llongyfarchiadau calonog ‘rhen Glyn. Un blog byr, ac mae’r frwydr wedi’i hennill. Newyddion BBC Cymru Fyw rŵan hyn yn datgan fod Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cymryd tro pedol a’u bod bellach yn mynd i “waredu’r” gwastraff ymbelydrol yn hytrach na chael gwared ohono. Diolch cenedl iddynt am achub eu cyfle i achub y gwastraff ac achub ein hiechyd a’n anrhydedd.ninnau. Diolch hefyd i’n hannwyl BBC ffyddlon am waredu’n hiaith.

  Hwntw Mawr

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: