Tristwch

28 Medi

Dyma Blaid Cymru wedi gwrthod y CYNRYCHIOLYDD gorau a gafodd erioed. Y gwahaniaeth, ar banelau a seiadau holi Saesneg &c, rhwng Leanne a’i holl ragflaenwyr yn swydd yr arweinydd oedd NAD OEDD ARNI OFN SAESON. Ni chymerai hi ddim ganddynt, ond ei rhoi yn ôl. Colled fawr, a chamgymeriad anferth, yn hyn o beth.

Ond fel rwyf wedi dweud o’r blaen, un peth yw cynrychiolydd da, peth arall yw arweinydd da. Dylai Leanne fod wedi RHOI EI THROED I LAWR ymhell cyn hyn.

A fydd Adam yn well yn hynny o beth? Y peth cyntaf a ddisgwyliwn ganddo yn awr yw ategu’n gryf bolisi gwrth-niwclear y Blaid, gyda rhybudd clir i wallgofiaid ymbelydrol Cyngor Môn, ac i Rhun hefyd, eu bod i gadw at y polisi neu golli eu tocyn.

Am ragolygon y Blaid yn gyffredinol, yn wir ni wn i ddim. Os bydd prifysgolion Bangor ac Aberystwyth ar agor ddiwrnod yr etholiad (etholiad San Steffan o leiaf) bydd hi mewn dirfawr berygl o golli dwy sedd, ni waeth pwy fydd ei harweinydd. Ni ŵyr y llu myfyrwyr o Loegr mo’r gwahaniaeth rhwng Adam Price a choes brwsh: fe bleidleisiant dros y tebycaf o guro Plaid Cymru. Ac am Feirion-Dwyfor, y nefoedd yn unig a ŵyr.

Am ddyfodol Cymru’n gyffredinol, yn wir ni wn i ddim eto. Ar ôl y MWD, rwy’n amau a oes iddi ddyfodol o gwbl. Awgryma’r busnes hwn nad oes wleidyddiaeth ystyrlon yng Nghymru bellach. Os oes, OS oes, mae’r diolch i Neil McEvoy.

Nid oes a ŵyr beth a ddaw. Fy NHEIMLAD heno yw fod aelodau’r Blaid wedi gwneud peth tila ac anniolchgar, ac y gallant gael achos i ddyfaru.

2 Ymateb i “Tristwch”

 1. Martin Williams Hydref 3, 2018 at 3:30 pm #

  Prynais y Wales on Sunday fore Sul.Pride of the Nation?? Ia wel…Darllenais gyfweliad ag erthygl ddifyr ar dudalen 23.Tud 23??
  Gwasg print gref Yr Alban (am wn i) o’i chymharu a Chymru:tydw i erioed wedi prynu y National on Sunday yn Yr Alban.Ond dychmygwch y bu (o bosib) mwy o sylw i stori AP yn arweinydd newydd PC yn y National on Sunday nag yn y Wales on Sunday. Beth yw’r gair:eironig?
  Pan euthum i’r siop i brynu dim ond un copi o’r WoS oedd ar y silff.Ai dim ond un copi a werthwyd?
  Yn y pendraw dwi’n parchu PC,Rhun,Leanne ag Adam.Fy unig bwynt i ydi fod Yr Alban yn aml yn teimlo’n fwy o genedl gall ag aeddfed na Chymru.
  Ydi Mr Price yn ymwybodol fod A Salmond yn prynu 4 copi print o The National yn ddyddiol? Sut i fywiogi Cymru:a ydi Mr Price wedi darllen eich llyfr Problem Prifysgol?
  Byddaf yn bwrw bore Sul yn Yr Alban ryfeddol yn fuan.Eisioes yn edrych ymlaen i brynu copi o’r NoS.Bydd yn bapur difyrrach na’r Wales on Sunday.
  Dim llawer ots gen i faint o Gymry sydd eisiau datgan yn gyhoeddus eu bod nhw’n Genedlaetholwyr.Ond mae Cymru’n genedl felly mae’n gwneud sens i genedl drafod digwyddiadau pwysig y genedl (a’r byd tu allan)yn gall.

 2. glynadda Hydref 3, 2018 at 3:47 pm #

  Mae Martin yn llygad ei le. Oddi ar Ddatganoli fe ddaeth yn fwyfwy amlwg mor wahanol yw Cymru a’r Alban o ran eu ffurfiad. Yr Alban wedi camu ymlaen, Cymtru wedi llithro’n ôl. Dimm ond cofio mai Cymru yn 1966 a wnaeth yn bosibl yr holl symudiad sy’n dgwydd yn yr Alban. Ac am y wasg, gwir bob gair eto. Gellir darllen peth o’r National Albanaidd ar y We, wrth gwrs. Rhaid cofio fod y rhan helaethaf o ddigon o wasg yr Alban yn lloerig wrthwynebus i’r mudiad cenedlaethol; ond drwy ei gwrthwynebiad mae’n cadw’r ‘cwestiwn cenedlaethol’ yn fyw, tra mae pawb yng Nghymru bellach yn cysgu.

  Rwy’n amau a oes neb o wleidytddion PC wedi darllen dim o’m llyfrau i !!

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: