Edrych i’r dyfodol …

17 Ion

Yn dilyn cyhoeddiad Hitachi heddiw fe gyfyd cwestiynau mawr wrth geisio tremio drwy niwloedd y dyfodol.

1. Be ddaw o’r prentisiaid a’u holl SGILIAU? Siawns am fachiad tua Fukushima ’na …?

2. Oes beryg y palla nawdd Horizon i’r Eisteddfod Genedlaethol, Menter Iaith Môn ac achosion clodwiw eraill? Pwy ddaw i’r adwy? Beth amdani BAE Systems?

3. Pwy sy’n mynd i wneud yr holl waith mawr oedd i’w wneud gan Swyddog Iaith newydd Horizon?

4. Beth petai Hinkley dan fygythiad hefyd? Pwy fyddai’n symud yr holl fwd ymbelydrol yn ei ôl dros Fôr Hafren? Beth am olygyddion y cylchgrawn O’r Pedwar Gwynt, a gyhoeddodd yn ddiweddar ysgrif hynod iawn yn dadlau, ymhlith amryw bethau eraill, fod y mwd yn hollol dderbyniol?

5. Yn sydyn ar ganol ymchwiliad cyhoeddus ym Mangor ddiwedd Awst 2016, fe newidiodd geiriad polisi iaith Gwynedd er mwyn gwneud pethau’n haws i Horizon. A fydd yn awr yn newid yn ôl?

6. Beth yw dyfodol gwesty’r Tree Tops?

6. Pa bartner busnes arall gawn ni er mwyn atgyfodi Wylfa B? Ambell bosibilrwydd efallai:

(a) Baco Amlwch
(b) Theatr Fach Llangefni
(c) Sŵ Môr Môn
(ch) Pili Palas
(d) Londri Wili Tsienî

§

Dwy esiampl o ddoethineb gwleidyddion yr Ynys:

(a) Albert Owen AS y diwrnod o’r blaen yn beio Theresa May am esgeuluso cynllun yr Wylfa drwy roi gormod o sylw i Brexit. Atgoffwch fi hefyd, pobl pa Ynys fotiodd dros Brexit …?

(b) Rhun ab Iorwerth AC ar ‘Post Prynhawn’ heddiw: fod gan Robat Idris, llefarydd dros fudiad PAWB, ‘berffaith hawl i gymryd golwg gul.’ Dyna ni felly: yn erbyn niwclear = cul; o blaid niwclear = eang. Ond atgoffwch fi eto, pa blaid sydd â pholisi gwrth-niwclear …?

§

O ddifri cyn gorffen. Rhaid yw llongyfarch Robat Idris ar ei ymateb trwy’r dydd. Pwyllog, cwrtais, golau, gyda chyflawnder o wybodaeth.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: