Clown, Brown a Brexit

12 Maw

Ddoe wrth gael fy mhaned pnawn digwyddais weld darn o hen ffilm nad oeddwn wedi ei gweld ers blwyddyn ei hymddangosiad, 1951, ac a gododd dipyn o arswyd arnaf ar y pryd. (Do, mi es ati’n ddeddfol wedyn i ddarllen y llyfr. ‘You’ve seen the film. Now read the book!’) Tom Brown’s Schooldays oedd hi, gyda John Howard Davies a Robert Newton – yr ail yn cerdded ar ddwy droed unwaith eto, a’i acen yn dra gwahanol i’r hyn a fuasai ychydig ynghynt, yn Treasure Island addasedig ond anfarwol Walt Disney.

Cofiaf ymateb fy rhieni. Fy nhad am waldio Flashman. Fy mam yn dweud wrth gyfaill imi, ychydig yn hŷn ac yn yr ysgol uwchradd ers tro: ‘Doeddan nhw’n ofnadwy ers talwm yn yr hen ysgolion mawr ’na?’ ‘Oeddan,’ meddai fy ffrind yn fyfyriol. ‘Cofiwch chi, ma’ hi’n ddigon drwg tua Ben Groes ’cw o hyd.’ A’r cysur hwnnw yn fy nghof, es innau gyda’m cenhedlaeth i Ysgol Dyffryn Nantlle y flwyddyn wedyn.

Dyddiau ysgol? I fyny ac i lawr fel yn hanes pawb ohonom, rwy’n amau. Weithiau ffordd yma ac weithiau ffordd draw. Ambell fore hyfryd yn dilyn stormus ddu brynhawn, ac fel arall. Ond yn gyffredinol, llawer mwy o gamp nag o remp, yng nghof un disgybl beth bynnag, a’r gwerthfawrogiad o ddysg, cefnogaeth a chyfeillgarwch yn gwrthbwyso unrhyw atgofion eraill. O leiaf, fe allwn ddweud hyn am yr hen ‘Ben Groes ’cw’: nid adeiladwyd yno system wallgo er mwyn magu rhywogaeth o glowns i weinyddu gwlad ac ymerodraeth. (Hwyrach yr hoffech ddarllen y stori ‘Y Llyfrau Gwyrddion’ yn fy nghyfrol O’r India Bell a Storïau Eraill.)

A dyma Lywodraeth y Clowns yn cyflym nesáu at ryw uchafbwynt. At drobwynt? At ddiweddglo? Wn i ddim, mwy nag y gŵyr pynditiaid y cyfryngau ar eu cyffes eu hunain bob nos!

I gael ffordd ymwared, a chipio buddugoliaeth o’r llanast hwn, dibynnwn yn llwyr ar yr Alban.

Cymru druan? Allan o’r cyfri.

5 Ymateb to “Clown, Brown a Brexit”

 1. Martin Williams (@MartinWilliam34) Mawrth 19, 2019 at 4:56 pm #

  Rydych yn crybwyll Yr Alban. Trydariad diweddar gan N Sturgeon: The @SunScotNational Seven Days supplement is an excellent publication – stuffed full of interesting pieces on politics, people, culture and history. The best Sunday newspaper read in Scotland IMO.
  Rwy’n fodlon byw yng Nghymru cyn belled fy mod yn cael ymweld a’r Alban ryfeddol mor aml a phosibl. Encyclopedia Britannica; for Wales see Scotland…ha ha.
  Does gen i ddim byd newydd neu ffres i’w ddweud mewn gwirionedd. Ond efallai eich bod wedi dweud lot o wirionedd yn eich llyfr Problem Prifysgol.
  Efallai mai peth snobyddlyd braidd ydi crybwyll geiriau fel class, gravitas, sylwedd. Ond rhaid i mi ddweud fy mod yn eitha edmygu Gwyrddion Yr Alban a’r SNP.
  Does gen i ddim diddordeb mewn ffrae fawr hefo Pleidwyr. Ond rargian: faint o’r aelodau sydd hyd yn oed yn trafferthu darllen y blog yma? Ble mae’r angerdd a’r tan yn y bol?

 2. glynadda Mawrth 20, 2019 at 10:43 am #

  Mae tipyn bach o wahaniaeth, mae’n debyg, rhwng ‘cenfigen’ ac ‘eiddigedd’. Felly heb genfigennu, rwy’n addef fy mod yn eiddigeddu at y blogwyr Albanaidd. Cyhoeddodd Scot Goes Pop y diwrnod o’r blaen ffigurau ar gyfer edrychwyr unigol dros fis o amser:

  Craig Murray 237,900
  Wings Over Scotland 178,000
  Scot Goes Pop 70,600
  Bella Caledonia 70,200
  Common Space 70,100
  Talking Up Scotland 50,900
  Wee Ginger Dug 59,900
  The Ferret 37,900

  Cymharer BGA dros yr un cyfnod: 766 !! Sobor i’r byd mawr yntê.

  Pam mae’r hen GA yn dal i gicio ceffyl wedi marw? Ateb: am ei fod wedi dechrau.

  Yn y cyfamser gobeithio fod rhai o ffyddloniaid GA yn darllen rhai o flogiau’r Alban, i gael gwybod faint ydi hi o’r gloch a sut i’w dweud-hi.

  Diolch Martin.

 3. Martin Williams Mawrth 22, 2019 at 6:51 pm #

  Ceir darn barn ar wefan Bella Caledonia:The Dragon Has Two Tongues Again. Adam Price etc. Wedi gadael sylw.

 4. gaynor Mawrth 28, 2019 at 3:01 pm #

  rwy’n mwynhau…ac yn rhincian dannedd, daliwch ati !- ond ma pawb wedi gwerthu mas

  • glynadda Mawrth 28, 2019 at 3:43 pm #

   Dyna slogan dda i Gymru heddiw. ‘Pawb wedi gwerthu mas’ !! Diolch gaynor.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: