Trwy’r drws heddiw …

13 Mai

Trwy’r drws y bore ’ma, taflen etholiad Ewrop Plaid Cymru, etholaeth Arfon. ‘Mae gan Theresa May, Jeremy Corbyn a Nigel Farage un peth yn gyffredin; yn erbyn dymuniadau pobl Arfon maent eisiau gadael yr Undeb Ewropeaidd.’ Ffeithiol gywir, ond beth a ddywedir wrth bobl Môn, a Brexitwyr brwd y Cymoedd, ac yn wir mwyafrif pobl Cymru? Y neges briodol fuasai: ‘Rydym ni, Plaid Cymru, yn erbyn Brexit am mai dyna’r polisi’; a gellid ymhelaethu ychydig, sut y daethpwyd at y polisi hwnnw. Onid yw neges y daflen dipyn bach fel eiddo’r blaid honno sy’n wrth-niwclear ac eithrio yn y ddwy etholaeth lle mae sôn am atomfeydd newydd?

Buan y daw’r diwrnod i roi croes. ‘Mae wythnos yn amser hir mewn gwleidyddiaeth’, ond y funud hon, gan leied fy awydd i roi calondid i bleidiau adain-dde, rwy’n fy ngweld fy hun yn ymlwybro tua’r bwth, llyncu’n galed a phleidleisio unwaith eto i blaid sylfaenol wan ac anonest. Gorymdaith Caerdydd yn arwydd o bethau gwell i ddod? Gobeithio’n wir. Ond i droi gobaith yn bolisi ac yn weithredoedd mae angen plaid sy’n eglur ei meddwl ac yn onest â hi ei hun a phawb arall.

Ac o’r un daflen dyma eitem aruthrol arall o bolisi: ‘Grymuso Pobl Ifanc – sicrhau mynediad parhaus i gynllun cyfnewid Erasmus + sicrhau mynediad i’r Cynllun Gwarant Ieuenctid a cherdyn rheilffordd yr UE.’ Chwedl Wmffra, tad Wil Cwac Cwac, ‘Rasmws Dafydd!’

§

Marw Doris Day. Ie, ‘Take me back to the Black Hills’. Y tomboi ‘Calám’ yn ailymddangos yn sydyn fel y ferch harddwych, oleudeg, yn canu’r ddeuawd beraidd gyda Howard Keel ar ben y cerbyd, ar ei ffordd i fywyd newydd. Telynegrwydd. Rhamant. Glamor. Hollywood pur. Rhaid eu cael weithiau ar daith bywyd. Ym marn un edrychwr (nid edrychwr mawr, mae’n rhaid cyfaddef), dyma un o chwe golygfa orau byd y ffilm.

Un Ymateb to “Trwy’r drws heddiw …”

  1. Henry Mai 13, 2019 at 6:56 pm #

    Sawl gwaith sydd raid i Adam Price ddweud fod ei blaid yn erbyn Brexit?! Onid oedd y Mawrddyn Marr yn ei holi ar yr union bwnc wythnos yn ôl?
    Gorymdaith Caerdydd: anodd anghofio am yr euphoria a ddigwyddodd wedi Caerfyrddin 1966. A’r is-etholiadau yn fuan wedyn yn honedig esgor ar Gymru rydd, ond wnaethon nhw ddim digon da i ennill. A fydd ychydig filoedd ar strydoedd y brifddinas yn gwneud unrhyw wahaniaeth? Cawn weld wythnos i ddydd Iau.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: