Y bore wedyn

27 Mai

Dau sylw brysiog.

(1) Rhan o ddoethineb traddodiadol gwleidyddiaeth yw fod rhaid ‘meithrin yr etholaeth’. Mabwysiadu ymgeisydd mewn da bryd, hwnnw neu honno’n rhywun gweithgar, ymroddedig, gorau oll os yw’n adnabyddus (lleol os oes modd). Trefnu’n drylwyr. Dod i adnabod pobl. Eu helpu. Eu gwasanaethu. Gweithio’n galed ar faterion lleol. Meithrin amynedd lle mae pethau’n anodd. Dal i gredu. Cynnydd graddol ond sicr …

Ddoe dyma inni etholiad a enillwyd yn ysgubol drwy hyd a lled Cymru a Lloegr gan blaid nad oedd yn bod ddeufis yn ôl, gan ymgeiswyr nad oedd neb wedi clywed amdanynt tan ddoe ac y mae eu henwau (ac eithrio un neu ddau) yn gwbl anghofiedig y bore ’ma gan y rhai a bleidleisiodd iddynt. Un gair. Un peth. Prydeindod.

Ond dyma ichi beth arall sydd wedi gwrthbrofi’r doethineb traddodiadol a grynhoais uchod. Yng Ngwynedd a Môn roedd Plaid Cymru wedi gweithio mor galed ar drio colli. Mynd ati i dramgwyddo’i ffyddloniaid ei hun mewn rhai pethau, tramgwyddo trwch yr etholwyr mewn pethau eraill: cefnogi tai diangen, cefnogi Wylfa B yn groes i’w pholisi ei hun, cefnogi’r Ysgol Ddrôns, gwagio’r biniau bob tair wythnos, cau ysgolion. Ac yn y diwedd, top y pôl ! Methiant !

(2) Ond o gwr arall y wlad, stori wahanol. Yng Nghaerdydd, trydydd da iawn, o fewn dim i ennill, a’i phleidlais orau mewn unrhyw sir yng Nghymru ! Canlyniad syfrdanol, a thybed a yw’n ddyledus mewn unrhyw ffordd i weithgarwch Aelod Cynulliad sydd ar hyn o bryd wedi ei dorri allan o’r seiat? Unrhyw sylw gan arweinyddiaeth y Blaid ?

6 Ymateb to “Y bore wedyn”

 1. Marconatrix Mai 27, 2019 at 2:00 pm #

  Dim ond yng Nghymru felly ???

  • glynadda Mai 27, 2019 at 9:07 pm #

   Dim llawer. Gêm wahanol fydd honno. Gall PC fod ychydig yn fwy hyderus efallai; Tori a Llafur ychydig llai hyderus. Ond mae’r blaid Geidwadol yn dda iawn am ei thrwsio’i hun, fel y gwnaeth ar ôl Suez ac ar ôl Profumo; a Llafur fydd Llafur yn yr ardaloerdd Llafuraidd. Rydym yn sylwi hefyd mor affwysol o wael y gwnaeth PC eto yn rhai o seddau’r Cymoedd lle mae hi wedi gweithio’n ddyfal drwy’r blynyddoedd. Os bydd Brexit, rwy’n rhyw amau mai ‘busnes fel o’r blaen’ fydd hi yng Nghymru pan ddaw etholiad. Os na fydd Brexit, wn i ddim …

   Yr Alban sy’n bwysig. Mae’r mapiau heddiw’n dangos dwy garfan sy’n amlwg groes i duedd y noson: (1) yr Albanwyr, (2) y Cymry Cymraeg. Neu a’i roi fel arall: meibion a merched Cunedda, a’r wlad y tarddasant ohoni.

  • glynadda Mai 27, 2019 at 9:08 pm #

   Drwy’r Deyrnas.

 2. Henry Mai 27, 2019 at 4:10 pm #

  Fydd y canlyniad yma yn golygu unrhyw beth pan ddaw etholiad cyffredinol a’r cynulliad?

  • glynadda Mai 27, 2019 at 9:09 pm #

   Uchod. Ateb i Henry oedd hwnna i fod.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: