Y Glymblaid-na-bu

2 Awst

Sylw enwog Emrys ap Iwan ar ôl etholiad ym Mwrdeistrefi Dinbych, 1895: ‘yr oedd yn dda gennyf fod Morgan wedi colli ac yn ddrwg gennyf fod Hywel wedi ennill.’

A dyna’r gynghrair-nad-oedd-yn-gynghrair-o-gwbl wedi ennill ym Mrycheiniog a Maesyfed.

Buddugoliaeth i’r galluoedd BLAENGAR? Ystyriwch:

(1) Ar ei wibdaith i’r Alban, galwodd Boris mewn dau le. (a) Bute House, lle cafodd groeso llai na gwresog, (b) angorfa Trident yn Faslane, lle cafodd fynd dan ddec ‘stemarîn’ (gair un o’m ffrindiau ers talwm, finnau’n ei siarsio mai ‘sydmarîn’ oedd y gair).

Sylwch ar (b). Sylwch ble mae calon y Sefydliad Prydeinig o hyd.

Ac yn awr, pa arweinydd plaid arall a fyddai, meddai hi heb betruso, yn barod i bwyso’r botwm niwclear? ATEB: Jo Swinson (yn union fel ei chydymgeisydd Ed Davey).

Felly dyna ichi gynghrair o alluoedd BLAENGAR. A chyda llaw, a oedd y Gwyrddion hefyd wedi meddwl am bethau fel hyn cyn camu’n ôl o’r frwydr?

Canlyniadau posibl? Ychydig o hwb (‘bowns’ fel byddan nhw’n dweud) i’r Dem. Rhydd dan eu harweinydd newydd niwclear-garol, fel eu bod yn dipyn bach mwy o ryw niwsans, efallai, yn yr Alban. A Chymru? Yn ôl rhifyddeg yr Athro Roger Awan-Scully, bydd iddynt well siawns y tro nesaf o ennill dwy sedd: Canol Caerdydd a … Cheredigion wrth gwrs!

Felly os mêts, mêts yntê.

Ond fel yr wyf wedi dweud lawer gwaith, yr hyn a fydd yn penderfynu lliw Ceredigion yw a fydd Prifysgol Aberystwyth ar agor ai peidio.

Os yw’r D.Rh. yn wir am roi rhyw rodd fach i B.C., jest i ddiolch, beth all honno fod? Fel rwyf wedi dweud o’r blaen, ymladd ym mhob man, er mwyn hollti ychydig ar y bleidlais unoliaethol.

Am y darlun ehangach? Os mai llanast fydd llywodraeth Boris, beth all ddeillio ohono? Gobeithio, gobeithio mai annibyniaeth yr Alban, ac yn sgil hynny ymadawiad y ‘stemarîn’ o lannau Clud.

Ond a fydd hi wedyn yn angori yng Nghymru? ‘Mwy na chroeso’ oedd geiriau Carwyn, fe gofiwn. A yw Adam eto wedi gofyn Y CWESTIWN i Drakeford, ai dyma bolisi Llafur Cymru o hyd? Ond gall rhai ohonoch ofyn: pa ystyr fydd i’r cwestiwn hwnnw gan blaid sydd newydd ‘gynghreirio’ â Jo Botwm Niwclear Swinson?

Un Ymateb i “Y Glymblaid-na-bu”

  1. Marconatrix Awst 2, 2019 at 12:10 pm #

    Os mai Llafur yn gwanhau yng Nghymu, pa blaid fydd yn cael eu lle?

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: