Pedwar cwestiwn

3 Hyd

Mae’n debyg y dylid dweud rhywbeth am ferw San Steffan, cynllun diweddaraf Boris, y ‘garreg sa’ draw’ (sef y Northern Ireland Backstop) a phethau felly. Ond heddiw, peth sy’n nes atom ac yn arswydus o bwysig. Dyfynnaf grynodeb GOLWG:

‘Mae Cyngor Gwynedd yn chwilio am unigolyn neu sefydliad i gynnal asesiad o beth fyddai effeithiau amgylcheddol codi gorsaf niwclear newydd yn Nhrawsfynydd.

‘Mae’r hysbyseb, ar wefan Gwerthwch i Gymru, yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Prydain ddoe eu bod yn bwriadu buddsoddi dros £200 miliwn ar ddatblygu technoleg ymasiad niwclear.

‘Mae’r dechnoleg hon, sy’n cael ei defnyddio ar gyfer y bom hydrogen, yn gwasgu atomau hydrogen i wneud heliwm, gan greu llawer iawn o ynni yn y broses.’

Cyn dod at yr ‘effeithiau amgylcheddol’, tybed a allwn ni gael gwybod mwy am ffiseg y math o beth sydd mewn golwg? A all rhywun esbonio’n eglur i ni’r lleygwyr neu’r twpsod? A yw’r dechnoleg hon o’r un tylwyth â’r peiriant ZETA a adeiladwyd yn 1958, y dywedid ei fod yn cynhyrchu rhyw egni aruthrol y tu mewn i ryw focs, ond nad oedd modd cael yr egni allan o’r bocs ar gyfer unrhyw ddefnydd pellach? Yr hyn a ddywedid ar y pryd oedd fod hon – ymasiad (fusion) – yn dechnoleg gwbl groes i holltiad (fission) a’i bod yn gwbl rydd o beryglon yr ail. Mewn llwyr anwybodaeth, dim ond gofyn:

(1) Hyd yn oed a bod y dechnoleg yn berffaith ddiogel, a yw £200 miliwn ar ei chyfer yn fuddsoddiad da, ac ystyried bod technegau ynni amgen yn dod yn fwy economaidd bob dydd?

(2) Beth yw hyn am ‘y bom hydrogen’? A oes llwyr ddargyfeirio ar y dechnoleg, ynteu a oes cysylltiad o hyd ag arf niwclear Prydain Fawr, ar adeg pan yw Jo Swinson, arweinydd newydd y Democratiaid Rhyddfrydol a ffrind newydd Plaid Cymru, mor barod ar ei gair ei hun i bwyso’r botwm?

A dau gwestiwn pellach, nid mewn cymaint o anwybodaeth:

(1) Pa blaid sy’n wrth-niwclear?

(2) Pa blaid sy’n rheoli Cyngor Gwynedd?

2 Ymateb i “Pedwar cwestiwn”

  1. Marconatrix Hydref 3, 2019 at 7:18 pm #

    Dwi ddim wedi clwyd na siw na miw am ZETA ers talwm. Be sy wedi digwydd amdano, tybed?

    • glynadda Hydref 3, 2019 at 8:47 pm #

      Cwestiwn i’r arbenigwyr. Pwy sy am ateb?

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: