Holl Hwyl y Ffair

14 Hyd

clawr blaen

Yn gynharach eleni cyhoeddodd Dalen Newydd Llythyr Gildas a Dinistr Prydain. Oedd, roedd hi’n flêr ym Mhrydain y chweched ganrif.

Bellach, dyma inni Wele Wlad: Ysgrifau ar Bethau yng Nghymru. Ydi mae hi’n flêr yng Nghymru’r unfed ganrif ar hugain.  Ond yng nghanol y llanast – ac yn wir o’i herwydd – mae tipyn o hwyl weithiau hefyd.

Fe lansiwyd y gyfrol newydd hon – os ‘lansio’ yw ei rhoi ar werth am y tro cyntaf – yn Ffair Lyfrau Cymdeithas Bob Owen ym Mhorthaethwy ddydd Sadwrn.

Lle rhyfedd yw’r Ffair Lyfrau. Mae’n llawn o bobl oedrannus sy’n cwyno fod ganddynt eisoes lawer iawn gormod o lyfrau, nad oes ganddynt le i’w cadw, ac na fyddant o unrhyw ddefnydd na diddordeb i’w plant. Cymeriad cyfarwydd yn y Ffair yw’r gŵr sy’n adrodd bod ei wraig yn cwyno am y llyfrau (byth fel arall) ac eisiau iddo gael eu gwared.  Oni fyddai’n well petaem yn mynd i gyd i sêl feheryn ryw flwyddyn, rhyw newid bach oddi wrth duchan a heneiddio gyda’n gilydd ym myd llên?

Onid oes waed newydd yn y Ffair? Myfyrwyr? Academwyr ifainc, neu hyd yn oed ganol oed? Anaml iawn. A beth am athrawon ein hysgolion cynradd ac uwchradd? Dim ffiars o beryg.

Ond cyn inni anghofio.  Mae Wele Wlad yn gydymaith i’r gyfrol Meddyliau Glyn Adda (2017) a gellir cael y ddwy gyda’i gilydd fel ‘Pecyn yr Oes’ am y pris manteisiol o £20 yn lle £25.   Gan eich llyfrwerthwr neu o dalennewydd.cymru.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: