Yr ardderchog un-ar-ddeg

8 Tach

Dyma’r hyn a gofnodais ym mlog 1 Gorffennaf, pan etholwyd Jo Swinson yn arweinydd y Democratiaid: ‘Y ddau ymgeisydd am arweinyddiaeth y D.Rh. yn cael eu holi gan Cathy Newman. I gloi’r cyfweliad, pedwar neu bump o gwestiynau byrion, ateb “byddwn” neu “na fyddwn” . A’r pwysicaf o ddigon o’r rhain: “Fyddech chi’n pwyso’r botwm niwlcear?” Jo Swinson: “Byddwn”. Ed Davey: “Byddwn”.

Wedyn, 3 Gorffennaf, meddwn i: ‘Na chymerwn ein camarwain gan amgylchiadau arbennig y dwthwn hwn: ydyw, am y tro, mae’r D.Rh. i’w gweld yn hel atynt eu hunain gyfran dda o’r Arhoswyr: pleidlais ar sail polisi, am unwaith yn eu hanes, a thros dro. Nid yw trwch pleidleiswyr arferol y D.Rh. yn uniaethu ag unrhyw bolisi, ac ni byddent yn derbyn cyfarwyddyd gan eu harweinwyr i gefnogi P.C. hyd yn oed pe bai cyfarwyddyd o’r fath … Prydeinwyr yw’r rhan fwyaf ohonynt, a gwerth eu cyfranogiad … yw eu bod yn rhannu’r bleidlais unoliaethol dipyn bach.’

Ac ymhen deuddydd eto, 5 Gorffennaf: ‘Yr help mwyaf y gall y D.Rh. ei roi i B.C. fydd sefyll ym mhobman fel ag i rannu tipyn bach ar y bleidlais unoliaethol. Lle byddai’r D.Rh. heb ymladd nid oes unrhyw fath o sicrwydd, nac yn wir debygrwydd, y byddai ei phleidleiswyr yn trosglwyddo’u cefnogaeth i B.C.: y gwrthwyneb, mwy na thebyg.’

Fel y dywedais, 31 Hydref, rwy’n osgoi darogan. Ailddyfynnaf yr uchod yn unig fel ffactorau i’w cadw mewn cof wrth inni wylio beth a ddigwydd yn 11 sedd y ‘Gynghrair Aros’.

Ond dyma ichi beth fyddai wedi bod yn hwyl. Bod y DDWY blaid yn tynnu’n ôl yng Ngheredigion, gan eu bod mor gytûn ym mhobman arall, gydag un ‘Blaid Aros’ yn sefyll, a honno (a) gant y cant dros annibyniaeth i Gymru a (b) gant y cant dros bwyso’r botwm yna gyda Jo.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: