Dau bwnc

30 Tach

Seiat y gwleidyddion yng Nghaerdydd neithiwr. Dau bwnc:

1. Mewnfudo. Mae dau safbwynt hollol wrthwyneb ar y testun hwn, a gwelwyd hynny neithiwr fel ar bob achlysur:

(a) Daw mewnfudwyr i Brydain o bob cwr, lliw, iaith a chrefydd gydag un amcan mewn golwg sef bod yn Brydeinwyr, neu a’i roi fel arall, bod yn Saeson. Bydd llawer iawn ohonynt yn gwneud yn uniawn eu llwybr drwy ddysgu Saesneg yn bur dda ymlaen llaw. OND bydd y Prydeinwyr yn dal i boeni’n ofnadwy ac i gynrhoni am bethau fel lliw, gwisg a’r ffaith bod y mewnfudwyr yn medru ieithoedd eraill. ‘Deg ar hugain o ieithoedd ar fuarth ysgol yn Llundain.’ Ofnadwy! Dyna’r safbwynt Prydeinig, h.y. Prydeingar neu unoliaethol, a diau iddo chwarae rhan go bwysig ym mhleidlais Brexit.

(b) Yn gwbl groes, mae’r SNP yn awyddus i gynyddu poblogaeth yr Alban ac yn croesawu rhagor o fewnfudwyr gydag unrhyw fedrau ac adnoddau a ddaw i’w canlyn. Heddiw efallai, daw’r mewnfudwyr i’r Alban, yn union fel i rywle arall ym Mhrydain, i fod yn Brydeinwyr; ond trwy godi’r acen, Sgotiaid a fyddant ymhen cenhedlaeth.

Ydyw mae sefyllfa’r iaith Aeleg yn dra bregus ac i’w gweld yn dirywio; ond gan na bu Gaeleg erioed yn iaith mwy na thua hanner yr Alban, nid oes gan yr Albanwyr ‘broblem iaith’ yn yr ystyr sy’n boenus gyfarwydd i ni. Bydd y Sgoteg yn drech. Tan ganrif a hanner yn ôl yr oedd y Gymraeg yn iaith Cymru gyfan, ac yn gyfreithiol y mae o hyd. Gwn na fyddwch yn camddeall pan ddywedaf hyn, ond … dyna’r broblem. Hynny yw, dyna pam y mae m–nl-f–d yn broblem, gair na chlywir mohono mewn unrhyw drafodaeth etholiadol ac na welir yn nhaflenni unrhyw blaid.

Ond fe wyddoch chi, ddarllenwyr y blog, mai dyma’r mater mawr yng ngwleidyddiaeth Cymru.

(b) At fater mawr y byd. Gan fynnu ateb byr, gofynnodd Nick Robinson i bob cynrychiolydd, ‘petai yna ymosodiad niwclear ar Brydain, a fyddech chi’n pwyso’r botwm?’ A bod yn fanwl, cwestiwn i’r gwleidyddion unoliaethol yn unig yw hwn, gan na fydd Adam na Nicola byth yn brif weinidog Prydain. Ond atebodd pawb:

Rishi Sunak (Ceid.) – byddwn.
Richard Tice (Brex.) – byddwn.
Rebecca Long-Bailey (Llaf.) – ym, wel, hym, ha, byddwn yn ymgynghori.
Jo Botwm (D.Rh.) – (yn ddibetrus) byddwn.

Caroline Lucas (Gwyrdd) – ddim ar unrhyw gyfri.
Nicola Sturgeon (SNP) – ddim ar unrhyw gyfri.
Adam Price (PC) – ddim ar unrhyw gyfri.

Dyna inni raniad go glir. Ond daliwch am funud … Rhwng pa ddwy blaid y mae ‘cynghrair’ yng Nghymru?

Ar y llaw arall, mae un peth yn gyffredin rhwng Adam a Jo Jolpan, sef eu hoffter o chwifio breichiau a melinwyntio fel petaent yn arwain rhyw gymanfa ganu fawr anweledig. Ar achlysuron fel hyn mae colled fawr ar ôl Leanne; dywedaf eto, y cynrychiolydd gorau a gafodd PC erioed.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: