Rhew tew

13 Rhag

Un o nodweddion gwirion etholiadau y dyddiau hyn yw fod arweinwyr y pleidiau yn gwisgo gwisg ffansi ac yn smalio ‘helpu’ gyda gwahanol dasgau neu’n smalio cymryd rhan ‘yn naturiol’ mewn rhyw weithgarwch neu’i gilydd. Boris a ragorodd yn hyn drwy fopio dŵr, danfon llefrith, helpu (!) mewn ysbyty a chneifio dafad. Unwaith y gwelais Nicola Sturgeon yn ‘ymuno yn yr hwyl’ fel hyn, sef drwy sglefrio ar y rhew yn rhywle. Yn wir fe’i gwnaeth â chryn reolaeth, fel y bydd hi’n gwneud pob dim, ond codai rhyw bryder bach yn fy meddwl: ‘gwylia di fynd ar rew tenau, Nicola’.

Y ‘rhew tenau’ fuasai hyn – a gallwn bellach bwysleisio ‘fuasai.’ Bod yna senedd grog. Yr SNP dan orfod i gefnogi Llafur ar ryw amodau. Yr amodau hynny: cael dau refferendwm, sef un arall ar Brexit ac un arall ar annibyniaeth yr Alban. Fel prif blaid Aros, nid yn unig yn yr Alban ond drwy’r Deyrnas, buasai raid iddi gytuno mai’r un ar Ewrop a ddôi gyntaf. A buasai’n rhaid iddi ymgyrchu’n gryf ynddo. Beth petai Aros yn ennill? Wedyn byddai’r cenedlaetholwyr wedi taflu ymaith yr hyn a fuasai eu harf gorau yn ‘Indyref 2′.

Ond ddigwyddodd hi ddim. Diolch i ddewisiad pobloedd Lloegr a Chymru, o blaid lembo gwirion celwyddog a hollol annibynadwy, ac yn erbyn dyn o egwyddor a dealltwriaeth (cymharer Michael Foot, 1983), ni bydd ‘the people’s choice’. Dyma Nicola’n sglefrio ar rew tipyn tewach eto, a’r gwahaniaeth rhwng yr Alban a Lloegr (yn cynnwys Cymru) yn ddyfnach ac eglurach.

Sut i symud ymlaen o’r fan hon? Diau y bydd yr SNP yn ystyried y cyfan yn bwyllog. Mynnu refferendwm annibyniaeth drwy apêl at gyfraith? Rhyw fath o ‘gynllun B’? A beth allai hwnnw fod?

Bydd i hyn ymhlygiadau i ninnau, yr ymhlygiadau pwysicaf erioed. Sut i roi hynny ar ddeall i’r Cymry sydd broblem fawr iawn.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: