Llenwi Cadair

31 Ion

Darllen y bore ’ma fod Prifysgol Rhydychen wedi penodi Athro i’w Chadair Gelteg, a fu, fel ‘cadair Rhŷs’ gynt yn ‘wag … ers amser, a simsan iawn megis.’

Mae Coleg Iesu, fe adroddir, ‘yn falch o ddiogelu datblygiad ysgolheictod Celtaidd am genedlaethau i ddod.’ H.y. tan yr hwrdd nesaf o grintachrwydd ar ran y Coleg a’r Brifysgol.

Ac meddai Prifathro’r Coleg: ‘Mae brwdfrydedd a haelioni rhoddwyr i adfer y Gadair yn  dangos bod ysgolheictod Celtaidd yn parhau i fod yn ganolog i’n hunaniaeth ddiwylliannol a’n bywyd deallusol.’  Yr hyn a fuasai’n help fyddai tipyn o frwdfrydedd a haelioni flynyddoedd yn ôl gan y Coleg ei hun a’r Brifysgol o bwll diwaelod eu cyfoeth.

Yn lle hynny, dyma Brifysgol Cymru a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant wedi mynd i’w pocedi hyd at hanner miliwn o bunnau i wneud y datblygiad yn bosibl.  Faint ddaeth o’r naill boced ac o’r llall, ni wyddom, na chwaith pryd a sut yr awdurdodwyd hynny gan gynghorau’r ddwy brifysgol hael. Mae’n debyg fod yr ateb rywle yn eu cofnodion, ond pe baem ni (er enghraifft, graddedigion a thrwy hynny aelodau Prifysgol Cymru) yn gofyn am gael gweld y rheini, peryg mai’r hyn a fyddai’n ein hwynebu unwaith eto fyddai haenau o flac-led.

Cofiwch ddarllen y llyfr Wele Wlad.

clawr blaen

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: